Carnivale S02E12.txt

(19 KB) Pobierz
{4714}{4744}Sofie.
{4760}{4810}Przepraszam, wydawa�o mi si�, �e kto� tu wchodzi�.
{4818}{4866}Nie. Jeste�my tylko ty i ja.
{4905}{4946}Zastanawiam si�, moja droga...
{4955}{5025}czy zechcia�a by� odda� mi przys�ug�?
{5107}{5129}S�ucham?
{5200}{5237}Mam nitk� na ko�nierzu
{5319}{5357}Doprowadza mnie do szale�stwa.
{5660}{5692}Widzisz j�?
{5713}{5736}Nie.
{6116}{6141}Ostro�nie.
{6413}{6434}Ju�.
{6450}{6476}Dzi�kuj�.
{6511}{6536}Prosz� bardzo.
{6633}{6684}Co ja bym zrobi� bez ciebie?
{6762}{6782}Sofie?
{6785}{6807}Tak?
{6891}{6937}Powinna� by�a zapuka�.
{7040}{7067}Ju� go prawie mia�em!
{7068}{7136}A p� tuzina osi�k�w, | tylko na to czeka�o.
{7141}{7163}Ju� go prawie mia�em!
{7166}{7216}S�uchaj, ma�y. | To nie jest zwyczajny kaznodzieja.
{7233}{7274}On ma swoj� band� tam.
{7276}{7326}Go�ci, kt�rzy nie tylko nosz� te dubelt�wki.
{7336}{7377}Ty zabijesz - oni zrobi� to samo.
{7380}{7415}To ju� nie moja sprawa.
{7426}{7475}Ale b�dzie, je�li si� nakr�c�,
{7487}{7528}jak stado wyg�odzonych ps�w.
{7532}{7561}Nie obchodzi mnie to...
{7561}{7607}p�ki b�dzie martwy.
{7674}{7724}Co jest z wami, do diab�a?
{7726}{7791}- To znaczy?|- Wiesz co to znaczy.
{7797}{7836}Kierownictwo, ty,
{7841}{7904}Jezus, Jan Chrzciciel... | ca�a banda!
{7917}{7975}Sami si� pogr��acie.
{8004}{8046}Robili to co musieli.
{8052}{8083}No pewnie.
{8085}{8140}My�lisz, �e Jezus musia� umiera�?
{8152}{8183}A je�li ludzie by powiedzieli,
{8185}{8244}"z�a� z tego krzy�a", | to by zszed�
{8247}{8283}i naplu� im prosto w twarz?
{8300}{8335}Co by to zmieni�o?
{8353}{8405}To najg�upsza rzecz jak� s�ysza�em.
{8412}{8438}W�a�nie, �e nie!
{8442}{8497}Najg�upsz� rzecz� jest | po�wi�cenie �ycia, bez potrzeby.
{8516}{8595}�mier� z powodu ignorowania siebie.
{8616}{8660}- To nie prawda!|- To prawda
{8665}{8689}i wiesz o tym.
{8694}{8750}I powiem ci co� jeszcze...
{8758}{8810}Gdy ju� �yjesz,
{8824}{8884}to �atwo jest umrze�.
{9074}{9105}Co z Sophie?
{9145}{9170}Co z ni�?
{9172}{9212}Jak my�lisz, co si� stanie,
{9213}{9264}je�li nawet zdo�asz go zabi�?
{9266}{9303}Ludzie b�d� ci� szuka�,
{9303}{9345}a ona b�dzie pr�bowa�a ich powstrzyma�.
{9350}{9373}Nie widzieli�cie jej.
{9379}{9439}Dosta�a fio�a na punkcie "Pana".
{9441}{9480}- Ci�gle jest jedn� z nas.|- Ju� nie!
{9501}{9543}Mieszka w jego domu.
{9545}{9587}Zosta�a ochrzczona przez tego sukinsyna.
{9589}{9627}Nazywa j� swoim skarbem!
{9640}{9679}Jego przekl�tym skarbem!
{9690}{9744}Nie obchodzi mnie, jak j� nazywa.
{9748}{9796}Znam j� odk�d si�ga�a mi do kolana
{9800}{9833}i wiem co zrobi.
{9836}{9908}Nie b�dzie sta� i patrze�, jak zabijaj� kogo� z nas.
{9929}{9987}Pr�dzej sama zginie.
{10087}{10128}On ma racj�.
{10186}{10219}Chod�my.
{10235}{10279}Co z jego szyn� na kolano?
{10284}{10320}Nie przejmuj si� tym.
{10329}{10368}Oni ju� wiedz�.
{10922}{10958}Wielu z nas...
{10995}{11044}Mylili�my si� co do ciebie.
{11101}{11159}Po tym co zrobi�e� dla Jonesa...
{11213}{11269}Jeste� dobrym ch�opakiem, | Benie Hawkins.
{11663}{11723}I to ma by� sprawiedliwo��?
{11753}{11808}Mo�e si� zamkniesz, co?
{11976}{12020}Nie wiem o czym Pan m�wi.
{12022}{12102}On jest tam z nimi, prawda? | Z cyrkiem. Jest jednym z nich.
{12104}{12116}Kto?
{12118}{12156}Ch�opak... Ben,
{12169}{12195}Tw�j znajomy.
{12203}{12237}Nie powiedzia�a, �e by� moim znajomym.
{12262}{12296}Wi�c mo�e kim� bli�szym?
{12337}{12388}Powiedzia�am, �e go zna�am. | To wszystko.
{12422}{12481}By�a� z nimi, prawda?
{12525}{12565}Jeste� jedn� z nich.
{12605}{12636}Ju� nie.
{12644}{12718}Dlaczego wci�� oszukujesz sam� siebie?
{12743}{12830}Czy� nie widzisz, �e jeste� wi�niem swojej przesz�o�ci?
{12838}{12903}Tylko ja mog� ci� wyzwoli� z tych wi�z�w.
{12913}{12965}Ju� czas by si� zdecydowa�, Sofie.
{12981}{13044}Musisz si� zdecydowa�...
{13064}{13094}Oni albo ja.
{13239}{13267}Odpowiedz!
{13367}{13405}Id� do diab�a.
{13533}{13562}I��?
{13571}{13603}Dlaczego?
{13621}{13685}Zamierzam sprowadzi� je tutaj.
{13795}{13837}Pomy�l o tym, dzieciaku.
{13862}{13937}Miliony id� za nim.
{13939}{14003}I dlaczego? | Garstka pi�knych s��wek.
{14053}{14104}Podczas gdy ty jeste� prawdziwym skarbem.
{14160}{14270}Gdy zobacz� co potrafisz, | b�d� pchali si� do ciebie.
{14272}{14306}Namiot uzdrawiacza?
{14315}{14342}W�a�nie tak!
{14344}{14380}"�wi�ty Benjamin"!
{14416}{14500}Pokonamy drania, jego metodami.
{14532}{14591}Poka�esz im, co i jak.
{14611}{14678}Przy pomocy kilku udawanych numer�w?
{14687}{14734}Kto powiedzia�, �e maj� by� udawane?
{14813}{14848}Nie mog� tego zrobi�.
{14860}{14894}Ale� mo�esz.
{14923}{14991}Widzia�em, co zrobi�e�. | Nie tylko z Jonesem,
{14993}{15045}ale z tym dzieciakiem z karuzeli.
{15047}{15098}- Widzia�e� jak to dzia�a? | - Widzia�em, �e by� w gorszym
{15099}{15126}stanie ni� Dillinger.
{15134}{15211}Matka b�aga�a o �ycie dla syna. | A ty, po prostu...
{15231}{15265}Spojrza�e� na niego,
{15283}{15328}a on o�y�.
{15331}{15365}To nie to co widzia�e�.
{15379}{15424}No jasne.
{15426}{15483}Odebra�em �ycie kobiecie. | I da�em je synowi.
{15537}{15577}A co to za r�nica?
{15578}{15625}Taka jak inne.
{15626}{15700}Nie mog� wyczarowa� ozdrowienia. | To tak nie dzia�a.
{15710}{15755}Mog� jedynie przekazywa� �ycie.
{15792}{15848}Z jednego cia�a do drugiego.
{15902}{15936}Wi�c...
{15984}{16034}Leczysz kogo�...
{16047}{16100}Ale musz� skrzywdzi� kogo� innego.
{16362}{16402}Witamy na pok�adzie
{16405}{16440}bracie Justinie.
{16526}{16569}Jones zamyka go w tym,
{16570}{16643}odpala i kr�ci.
{16666}{16784}W tym czasie ty zaczynasz uzdrawianie. | Robisz temu kaznodziei
{16786}{16848}to, co tej kobiecie. | - Wysysam do dna.
{16859}{16898}Jest unieruchomiony.
{16900}{16936}Nie ma jak uciec.
{16971}{17013}Biedny brat Justin.
{17014}{17069}Musia� �le trafi� na biletera czy co�...
{17095}{17145}Nie martw si� o niego.
{17146}{17193}Naturalna przypad�o��.
{17194}{17248}B�dzie p�aka� i zawodzi�
{17250}{17308}wal�c w gondol� i w co b�dzie m�g�.
{17311}{17377}Jedyne, czego nie b�dzie robi�, | to obwinianie nas.
{17395}{17449}A my ko�czymy robot�, | wzniecamy troch� kurzu
{17451}{17497}i b�dzie mi�o.
{17538}{17582}Mo�e si� uda�.
{17583}{17624}Dzieciaku, to perfekcyjny plan.
{17665}{17712}Jest jeszcze Sophie.
{17750}{17791}Znajdziemy j�. | Masz to ja w banku.
{17796}{17865}Ten uk�ad jest prosty.
{17902}{17934}Zgadzasz si� z tym?
{17939}{18003}A je�li kaznodzieja nie b�dzie chcia� si� przejecha�?
{18034}{18093}Zostaw, to mnie dzieciaku.
{18821}{18871}Mo�esz przesta� si� wierci�, kobieto?
{18933}{18956}I sied� cicho!
{19403}{19444}Mama?
{19562}{19615}Wracaj do pracy, w��cz�go.
{19796}{19829}- Tu jeste�.
{19850}{19869}- Tutaj.
{19888}{19950}Ca�y czas ci� szukam.
{20112}{20147}Co jest?
{20182}{20208}Nic.
{20225}{20251}Lib.
{20415}{20443}Nie mog�.
{20467}{20499}Czego nie mo�esz?
{20542}{20600}Nie podoba mi si� to.
{20607}{20640}Ale co?
{20646}{20685}Nie b�d� o tym rozmawia�.
{20705}{20753}To wszystko przestaje mi si� podoba�.
{20760}{20814}Wi�c zostaw mnie sam�.
{20910}{20996}- Chodzi ci o Sophie, prawda? | - Cholera!
{21106}{21146}Co ci� tak �mieszy?
{21156}{21205}Nic. | Po prostu...
{21228}{21325}To pierwszy raz, kiedy zgad�em o czym my�li kobieta.
{21332}{21373}Wi�c ciesz� si�, �e mnie przejrza�e�.
{21395}{21428}To prawda! | To prawda...
{21442}{21492}i to jest dobra rzecz.
{21495}{21539}�e jestem nudna?
{21552}{21640}Nie! | �e wiem na czym stoimy.
{21656}{21687}A ty...
{21730}{21774}nie jeste� nudna.
{21813}{21856}S� inne rzeczy, ale...
{21869}{21923}'nudna' nie jest jedn� z nich.
{22065}{22115}Ci�gle ci na niej zale�y?
{22142}{22176}Nie.
{22285}{22315}Kochasz mnie?
{22321}{22353}Tak.
{22400}{22437}Tak lepiej.
{23240}{23290}Normanie...
{23320}{23415}Co by si� sta�o, gdyby� nie spotka� nas wtedy na drodze?
{23465}{23545}My�lisz, �e wszystko by si� inaczej u�o�y�o?
{23656}{23731}My�la�am, �e s�u�� bogu.
{23787}{23849}My�la�am, �e jeste�my dzie�mi bo�ymi.
{24020}{24094}Szkoda, �e nie podj�am lepszych decyzji.
{24166}{24213}Ale by�y moje.
{24248}{24317}Dzieci i Eleonora...
{24380}{24440}Takie grzechy jak ten.
{24470}{24525}Ponure grzechy.
{24538}{24612}Te s� nie do odkupienia, wiesz?
{25121}{25182}Gdy umr�, p�jd� do piek�a.
{25214}{25280}A gdy si� tak stanie, | b�d� bardzo, bardzo szcz�liwa...
{25299}{25384}Brat b�dzie na mnie czeka� | i u�ciska mnie na powitanie.
{25512}{25557}Zaraz wr�c�.
{25749}{25825}C� za dzie�, panno Iris. | Przyszli�my w sprawie...
{25837}{25869}honorarium.
{25882}{25947}Oczywi�cie. | Wejd�cie.
{26105}{26149}Mi�o was pozna�.
{26858}{26895}Biedny skurczybyk.
{26948}{26976}Prosz� bardzo,
{27009}{27037}250 dolar�w,
{27042}{27083}suma o kt�rej rozmawiali�my wcze�niej.
{27085}{27123}Dzi�kuj� pani.
{27125}{27180}Nie, to ja dzi�kuj�. | Nie macie poj�cie jakie to ekscytuj�ce.
{27182}{27231}- Iris?|- O, Justin.
{27317}{27368}Nie powiedzia�a� mi, �e mamy go�ci.
{27370}{27448}Nie wiedzia�am, �e jeste� w domu. | To ludzie z cyrku.
{27458}{27491}Doprawdy?
{27503}{27577}W�a�nie dzi�kowali�my pa�skiej siostrze
{27580}{27634}za jej wspania�omy�lno��. | - To prawda.
{27637}{27671}To dla dzieci.
{27697}{27726}Oczywi�cie.
{27811}{27891}Musz� powiedzie�, �e to zaszczyt, | spotka� ci� w ko�cu wielebny.
{27914}{27941}Dzi�kuj�.
{27948}{28040}S�uchali�my ci� w radio | i nie pomyl� si�, je�li powiem,
{28041}{28104}�e by�e� inspiracj� dla wielu z nas.
{28117}{28156}W podr�y,
{28157}{28213}pan i ja, | jeste�my w interesach.
{28215}{28271}Doprawdy, panie... ?
{28278}{28347}Na imi� mi Samson. | Tak, to ja, prosz� pana.
{28384}{28416}Bracie Varlyn.
{28419}{28462}Mamy go�ci.
{28476}{28514}A niech mnie...
{28537}{28594}My ju� si� chyba spotkali�my.
{28708}{28756}Pami�tasz, Sabino...
{28765}{28809}z cyrku Daily Brothers?
{28826}{28867}Niedawno zlikwidowanego.
{28869}{28896}Naprawd�?
{28910}{28955}To nie dobrze. | Ch�tnie bym ich zobaczy�.
{28969}{2902...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin