Agata Rzędowska, Jerzy Rzędowski wystapienia-publiczne-w-biznesie.-warsztaty ebook.pdf

(7458 KB) Pobierz
888555592.001.png
6
W YSTĄPIENIA PUBLICZNE W BIZNESIE . P ODRĘCZNIK
U MIEJĘTNOŚĆ NR 5. P ORYWAJĄCE Z AKOŃCZENIE ........................ 99
Co dalej, czyli jak odpowiadać na pytania ........................ 101
Sześć mocnych zakończeń ................................................ 107
C O MOŻE SIĘ TERAZ ZMIENIĆ W T WOIM ŻYCIU
I W T WOJEJ PRACY ? .................................................................. 113
CZEŚĆ II
Odpowiedzi na 20 najczęściej zadawanych pytań
S KOROWIDZ ............................................................................. 151
U MIEJĘTNOŚĆ NR 3.
P RZEJRZYSTY P RZEKAZ
 
71
P RZEJRZYSTY PRZEKAZ
Z
tego rozdziału dowiesz się:
jak ułożyć konspekt wystąpienia, i to na 6 różnych
sposobów;
z
jak (technicznie) przygotować notatki z konspektem;
z
co to jest „lejek perswazyjny”;
z
jak wykorzystać doświadczenia handlowców
w każdym perswazyjnym wystąpieniu.
z
Jak napisać
konspekt wystąpienia
Być może znasz słynną receptę na udane wystąpienie pu-
bliczne:
1. najpierw powiedz, o czym będziesz mówił;
2. potem powiedz to;
3. na końcu powiedz, o czym powiedziałeś.
Jak tę zasadę zastosować w konkretnym wystąpieniu?
To bardzo częste pytania na naszych szkoleniach: jak ułożyć
konspekt wystąpienia? Jak uporządkować treść?
Zanim przejdziemy do przykładowych wzorów, poznaj
podstawowe zasady, według których nasz umysł przyswaja
informacje. To pozwoli Ci dopasować podane przez nas
pomysły do Twoich konkretnych potrzeb.
Pierwsza sprawa: od czego zacząć. W podrozdziale
„Kont(r)akt z grupą” czytałeś o Bezpiecznej Strefie — wiesz
już, że czujemy się komfortowo w sytuacjach, które znamy.
Zanim podasz nowe informacje, odnieś się do tego, co już
znane. Układając poszczególne punkty konspektu, zacznij od
rzeczy łatwiejszych i lepiej znanych, a dopiero potem mów
888555592.002.png
72
W YSTĄPIENIA PUBLICZNE W BIZNESIE . P ODRĘCZNIK
o zagadnieniach trudniejszych. Gdy słuchacz zrozumie po-
czątek, będzie miał poczucie sukcesu („Wiem, o co chodzi!”).
Pewnie nieraz słyszałeś o profesorach wyższych uczelni,
którzy na pierwszym wykładzie mówili rzeczy najtrudniejsze
po to, by część studentów się zniechęciła i by pracować
z mniejszą grupą. Jeśli zależy Ci na zmotywowaniu słucha-
czy, zacznij od rzeczy łatwych, a pierwszy punkt niech bę-
dzie najkrótszy. W ten sposób dodasz swojemu wystąpieniu
większej dynamiki.
Po drugie, najlepiej zapamiętujemy to, co znajduje się na
początku i na końcu serii; środek często „umyka”. Wniosek:
rób częste podsumowania i powtórki, w dłuższych wystąpie-
niach (np. na konferencjach, szkoleniach lub kilkugodzinnych
blokach wykładowych) rób częstsze przerwy, najważniejsze
zagadnienia umieść w punkcie pierwszym i ostatnim.
Po trzecie, jeśli zależy Ci na koncentracji uwagi słucha-
czy i na tym, by zapamiętali, o czym mówisz, koniecznie
przedstaw plan. Powiedz, ile będzie punktów i czego będą
dotyczyły — to ogromnie ułatwia notowanie i zapamięty-
wanie treści. Sprawdź, czy plan Twojego wystąpienia moż-
na przedstawić w formie graficznej (wykres lub schemat).
Niektórzy twierdzą, że wystąpienie, którego nie da się roz-
rysować, nie zasługuje na publiczne wykonanie!
A teraz 6 przykładowych pomysłów na konspekt Twojego
wystąpienia.
Pomysł nr 1. Problem – recepta
(wariant podstawowy)
Najprostszy układ wystąpienia. „Jest tak-i-tak, a chcielibyśmy
tak-a-tak, więc proponuję to-i-to”. Zauważ, że wiele reklam
jest opartych na tym schemacie („Masz łamliwe włosy? Wy-
bierz szampon X!”).
Zgłoś jeśli naruszono regulamin