wspólne planowanie.pdf

(571 KB) Pobierz
SPIS TREŚCI
WSPÓLNE PLANOWANIE
WYPRAWA ROWEROWA
Majowego popołudnia spotkała się grupa przyjaciół, by zaplanować wspólną wyciecz-
kę rowerową. Doszło do żywej wymiany zdań na temat trasy, programu i czasu trwania wy-
prawy. Rodzice wcześniej zastrzegli, że powrót musi nastąpić przed zachodem słońca.
Dziewczęta proponowały taką trasę, żeby można było podziwiać ładne widoki, bez
stromych podjazdów i gwałtownych zjazdów, natomiast dla chłopców najważniejsza była
możliwość pokonania przeszkód, pozwalających sprawdzić umiejętności dobrego rowerzysty,
a w przyszłości kolarza. Argumenty dziewcząt okazały się silniejsze.
W pokoju Adama było ciasno, ale humory dopisywały wszystkim.
Ustalenie liczby kilometrów i wybór trasy przełożono na dzień następny. Paweł miał
przynieść mapę okolicy. Jurek zobowiązał się wziąć ze sobą kalkulator i wyliczyć, co trzeba.
Tymczasem wszyscy zgodzili się na przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy, aby
uniknąć wypadku podobnego do tego, jaki zdarzył się w ubiegłym roku ich starszym kole-
gom. Małgosia odczytała z zeszytu kilka zasad zapisanych na lekcji wychowawczej:
Przestrzegaj przepisów drogowych.
W czasie jazdy uważaj na innych użytkowników drogi.
Trzymaj się prawej strony jezdni.
Przed podróżą sprawdź stan techniczny swojego roweru.
Jola zaproponowała, aby poprosić na przewodnika tatę Kamili, który jest doświadczo-
nym turystą. Kamila zgodziła się porozmawiać z ojcem. Adam powiedział, że przygotuje in-
formacje dotyczące ciekawych obiektów przyrodniczych oraz zabytków znajdujących się w
tej okolicy. Z dumą pokazał przyjaciołom szafę pełną książek.
1
W każdym z poniższych zadań wybierz tylko jedną odpowiedź!
1.
O jakiej porze roku grupa dzieci planuje wyprawę rowerową?
A. wiosną,
B. jesienią,
C. latem,
D. zimą.
2. Gdzie spotkały się dzieci?
A. w szkole,
B. na podwórku,
C. w ogrodzie,
D. w domu.
3. W jakiej kolejności następowały wydarzenia?
Oznaczenie
wydarzenia
Wydarzenie
x
Przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy.
y
Spotkanie grupy przyjaciół.
w
Wybór taty Kamili na przewodnika.
z
Dyskusja na temat trasy i programu wyprawy.
Wybierz właściwą odpowiedź A, B, C lub D.
A. y, x, w, z
B. w, y, x, z
C. y, z, x, w
D. z, x, y, w
4. Dlaczego w czasie planowania wyprawy uczestnicy spotkania poświęcili sporo czasu
zasadom bezpiecznej jazdy?
A. Chcieli uniknąć wypadku. B. Taki był ustalony plan spotkania.
C. Zastrzegli to sobie rodzice. D. Był to warunek taty Kamili.
5. Przed wycieczką dzieci chciałyby się ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Wiarygodne i wyczerpujące wiadomości na ten temat zawiera
C. słuchowisko radiowe,
B. ulotka informacyjna,
6. Która z podanych książek dostarczy najwięcej danych potrzebnych do zaplanowania wy-
cieczki?
A. atlas geograficzny,
B. encyklopedia przyrody,
C. rozkład jazdy,
D. informator turystyczny.
2
A. reklama telewizyjna,
D. plakat uliczny.
79835920.003.png
7. Które z osiągnięć myśli ludzkiej jako pierwsze ułatwiło planowanie wypraw?
A. kalkulator,
B. rower,
C. mapa,
D. przepisy drogowe.
8. Planując wyprawę, Jurek porównał długości
poszczególnych tras z Leszczyn do Zawady i
zapisał je w tabeli zamieszczonej obok. Która
odpowiedź podaje poprawną kolejność tras
od najdłuższej do najkrótszej?
Nr trasy Długość trasy
I
8 ½ km
II
8,2 km
III
11 ¾ km
IV
11,7 km
A. I, II, III, IV
D. IV, III, II, I
9. Przy planowaniu grupa przyjaciół musiała uwzględnić życzenia rodziców. Paweł spraw-
dził w kalendarzu, że w dniu wyprawy słońce zachodzi o 19 30 . Ile czasu może trwać wy-
cieczka, jeśli wyruszą o 8 45 ?
A. 10 h 45 min.
B. 11 h 15 min.
C. 10 h. 85 min.
D. 11 h 45 min.
10. Jakie interesujące obiekty przyrodnicze mogą obejrzeć rowerzyści, jeśli pojadą drogą
z Leszczyn do Zawady, skręcając przy parkingu na ścieżkę?
Odpowiedz na podstawie mapy topograficznej.
A. bagna i rzekę,
B. skały i ruiny,
C. kościół i las,
D. jaskinię i skały.
11. Jurek planuje, że rowerzyści wyruszą z Leszczyn, skręcą w las przy parkingu i dotrą do
Zawady. Na mapie topograficznej (str. 39 ) odległość z Leszczyn do parkingu jest równa 6
cm . Sprawdź, w jakiej skali sporządzona jest mapa i oblicz, ile wynosi rzeczywista odle-
głość z Leszczyn do parkingu?
A. 3 km
D. 30 km
12. Adam chciałby obejrzeć ruiny zamku, który został zbudowany pod koniec XIII wieku. W
którym roku mógł powstać ten zamek?
A. 1198 r.
B. 1282 r.
13. Kamila postanowiła opisać spotkanie. Co trzeba zmienić w tekście pt. „Wyprawa rowe-
rowa”, aby przyjął on formę pamiętnika?
A. wątek,
B. bohaterów,
C. narratora,
D. akcję.
3
C. II, I, IV, III
B. III, IV, I, II
C. 6 km
B. 12 km
C. 1248 r.
D. 1325 r.
79835920.004.png
Do poniższych zadań przedstaw rozwiązania i odpowiedzi w wyznaczonych miejscach!
14. Napisz trzy zdania, które mogłyby pochodzić z pamiętnika Kamili lub z pamiętnika
Adama. Powinny one dotyczyć spotkania przyjaciół planujących wycieczkę rowerową.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
15. Planując wycieczkę rowerową, warto wiedzieć, jaka będzie pogoda wybranego dnia.
Prognoza pogody
Temperatura powietrza ( o C)
Data
Zachmu-
rzenie
Inne
zjawiska
7 00
13 00
19 00
Średnia
Opady
Wiatr
Czwartek
12.V
10,0 17,1
14,9
14,0
Deszcz średni
Cisza
Rano
mgła
Piątek
13.V.
12,7
16,9
15,1
14,9
Brak
Słaby
Brak
Sobota
14.V.
15,1
18,4
17,5
?
Brak
Umiarko-
wany
Brak
Niedziela
15.V.
15,0
21,5
15,7
17,4
Krótkotrwały
ulewny deszcz
Wichura
Burza
Uzupełnij podane zdania: średnia temperatura dnia jest obliczana jako średnia tem-
peratur z godz. 7 00 , 13 00 i 19 00 w tym dniu. Średnia temperatura w sobotę wynosiła
.................................°C.
(tu zapisz obliczenia)
Uważam, że najlepszym dniem na wycieczkę jest (zapisz datę wybraną z tabeli)
......................................................................, ponieważ (podaj dwa argumenty, skorzystaj z
zawartych w tabeli informacji) :
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Gdyby rowerzystów podczas jazdy zaskoczyła burza, nie wolno im
............................................................................................................................................
4
79835920.005.png 79835920.006.png
16. Adam – miłośnik przyrody – dowiedział się, ile gatunków roślin można obejrzeć
w okolicy i zamieścił dane w tabeli. Przedstaw je za pomocą diagramu słupkowego.
Rośliny
Liczba
gatunków
Mchy
40
Porosty
60
70
Krzewy
25
Drzewa liściaste
10
60
Drzewa iglaste
5
50
40
30
20
10
Mchy Porosty Krzewy Drzewa Drzewa
Rośliny
liściaste iglaste
17. Małgosia postanowiła zabrać na wyprawę apteczkę. Na
jej wyposażenie może wydać tylko 15 złotych. Musi
zakupić: 1 bandaż zwykły, 1 buteleczkę wody
utlenionej, 1 komplet plastrów i jak najwięcej opa-
trunków . Korzystając z cennika oblicz, ile opatrunków
kupi Małgosia.
CENNIK
Bandaż zwykły – 0,70 zł
Woda utleniona – 1,40 zł
Opatrunek – 1,20 zł
Komplet plastrów – 8,00 zł
Uwaga promocja!
Dziś plastry 10% taniej
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
5
79835920.001.png 79835920.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin