wszystkim_wstep_wolny.pdf

(844 KB) Pobierz
Microsoft Word - ark1.doc
„Wszystkim wst p wolny”
Napis, na podłodze Muzeum w Wilanowie, witaj cy go ci.
Pałac w Wilanowie, letnia rezydencja króla Jana III Sobieskiego (panuj cego
w latach 1674-1696), jest jednym z najcenniejszych polskich zabytków. Architektem
pałacu był Polak włoskiego pochodzenia - Augustyn Wincenty Locci.
Pałac otoczono z trzech stron ogrodem, z którego mo na podziwia bogato zdobione
elewacje budynku. Na nich przedstawione s m.in. sceny zwi zane ze zwyci stwem
Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.
W 1692 roku astronom Jan Heweliusz
wykonał na cianie pałacu przyrz d
słu cy do okre lania pory dnia. Cie
pióra w r ku starca wskazuje czas
miejscowy.
Bogat dekoracj cian i sufitów oraz
cennym wyposa eniem odznaczaj si
tak e wn trza pałacu.
W ci gu ponad 300 lat swojego istnienia
Wilanów prze ywał okresy upadku
i wietno ci. Gromadzone w pałacu zbiory
artystyczne, dzieła wybitnych twórców, krajowych i zagranicznych, wiadcz
o wysokim poziomie narodowego kolekcjonerstwa.
Dzieje muzeum si gaj 1805 roku, kiedy to Stanisław Kostka Potocki (wybitny
działacz o wiecenia), udost pnił sale swej rezydencji wraz ze zbiorami polskiemu
społecze stwu. Budowla została wpisana na list wiatowego dziedzictwa kultury.
1. Powyszy tekst jest fragmentem:
A. utworu lirycznego,
B. powieci fantastycznej,
C. zbioru legend,
D. przewodnika turystycznego.
2. Pałac w Wilanowie zaprojektował:
A. Jan III Sobieski,
B. Jan Heweliusz,
C. Augustyn Wincenty Locci,
D. Stanisław Kostka Potocki.
20229252.4152.png 20229252.4263.png
3. Na której osi czasu zamalowano wiek wzniesienia pałacu?
A.
XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
B.
XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
C.
XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
D.
XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
4. Na podstawie zamieszczonej ilustracji pałacu wska prawidłowy opis budowli:
A. rodkowa cz zakoczona jest trójktnym szczytem,
B. rodkowa cz pokryta jest ogromn kopuł,
C. ma układ symetryczny,
D. ma okrgłe wiee.
5. Niej wymienione s charakterystyczne cechy czterech stylów architektonicznych.
W którym stylu został zbudowany pałac w Wilanowie?
A. romaski- gładkie ciany, małe okna, grube mury;
B. gotycki- strzelista wysoka wiea, filary, ostre łuki;
C. renesansowy- wiea zakoczona kopuł, dekoracyjne wykoczenie dachu
budynku;
D. barokowy- otwarty dziedziniec otoczony skrzydłami budynku, bogate
zdobnictwo.
6. Jan Heweliusz umiecił na cianie pałacu:
A. map,
B. klepsydr,
C. zegar słoneczny,
D. zegar mechaniczny.
7. Zwiedzajc muzeum naley pamita, aby:
A. nie dotyka eksponatów,
B. nie kupowa biletu wstpu,
C. nie zadawa pyta przewodnikowi,
D. nie zatrzymywa si przy obrazach.
20229252.4374.png
Plan pałacu i parku w Wilanowie
8. Na podstawie zamieszczonego planu okrel kierunek, w jakim znajduje si Altana
Chiska w stosunku do pałacu.
A. północny wschód,
B. północny zachód,
C. południowy wschód,
D. południowy zachód.
9. Na przystanku autobusowym obok poczty zatrzymuj si autobusy linii numer :
A. 122, E-2
B. 519, 728
C. 164, 611
D. 410, 710
10. Najkrótsza trasa z poczty do pałacu prowadzi:
A. przez Park Angielsko-Chiski i Ogród Róany,
B. obok Muzeum Plakatu i Dawnej Stajni,
C. obok Oranerii i Altany Chiskiej,
D. obok Kuni Królewskiej i Kocioła witej Anny.
20229252.4485.png
Informacja dla zwiedzaj cych park w Wilanowie
PARK otwarty codziennie od godz. 9.30 do zmierzchu.
ORAN ERIA - udost pniona ekspozycja rzemiosła artystycznego
· codziennie oprócz wtorków godz. 9.30 - 16.00,
w sezonie turystycznym (15 czerwca - 15 wrzenia)
w niedziele w godz. 10.00 - 18.00,
· obowizuje bilet wstpu do parku,
we czwartki: park, Oraneria - wstp bezpłatny.
Ceny biletów wst pu do parku:
wst p (bez oprowadzania):
· bilet normalny 4 zł
· bilet ulgowy 2,50 zł
wst p i oprowadzanie w j zyku polskim (w tym opłata za przewodnika 2 zł) :
· bilet normalny 5,50 zł
· bilet ulgowy 4,50 zł
wst p i oprowadzanie w j zyku obcym:
· bilet grupowy 65 zł
(w tym opłata za przewodnika 40 zł, grupa do pi ciu osób)
· bilet normalny 13 zł
(w tym opłata za przewodnika 8 zł, grupa powy ej pi ciu osób)
karnet kwartalny:
· normalny 30 zł
· ulgowy 15 zł
11. W które dni tygodnia zwiedzanie Oran erii jest niemoliwe?
A. w soboty,
B. w niedziele,
C. we wtorki,
D. we czwartki.
12. Ile procent zniki maj uczniowie przy zakupie karnetów kwartalnych
uprawniajcych do zwiedzania parku?
A. 15%
B. 30%
C. 45%
D. 50%
13. Ile razy w cigu kwartału szóstoklasista musiałby odwiedzi park (bez
przewodnika), aby opłacało si mu kupi karnet kwartalny?
A. wicej ni 6 razy,
B. 5 razy,
C. 4 razy,
D. mniej ni 3 razy.
20229252.001.png
14. Park w Wilanowie zajmuje powierzchni 43 ha , czyli:
A. 4,3 km 2
B. 430 000 m 2
C. 430 a
D. 0,43 a
1 km 2 =100 ha
15. W parku znajduj si rabaty kwiatowe o rónych kształtach. Niej podane s
wymiary czterech rabat w kształcie prostokta. Wród nich najwiksz
powierzchni ma rabata o wymiarach:
A. 21,5 m i 13 m
B. 12 m i 13,5 m
C. 21 m i 15 m
D. 11,5 m i 4 m
16. Jedna z rabat w Ogrodzie Róanym ma kształt koła o rednicy 10 m . Który
rysunek przedstawia plan tej rabaty w skali 1 : 500?
A.
B.
C.
D.
Fragment tekstu Marii Kuncewiczowej: Listy do ...
(...) Nie pami tam Jerzy naszych rozmów o pałacach. Mówiło si
o kamienicach, o chatach, o dworach... Wilanów dla mnie o ył, dopiero
kiedy si dowiedziałam, e tam mo na od ogrodnika kupowa kwitn ce
gał zie magnolii. Ustawiłam sobie taki bukiet na desce fortepianu (...)
17. Adresatem listu jest:
A. Maria Kuncewiczowa,
B. Jerzy,
C. ogrodnik,
D. Jan III Sobieski.
18. W powyszym tekcie przenoni jest:
A. Wilanów dla mnie o ,
B. Kwitn ce gał zie magnolii,
C. Ustawiłam sobie taki bukiet ,
D. Mówiło si o kamienicach .
20229252.112.png 20229252.223.png 20229252.334.png 20229252.445.png 20229252.556.png 20229252.667.png 20229252.778.png 20229252.889.png 20229252.1000.png 20229252.1111.png 20229252.1222.png 20229252.1333.png 20229252.1444.png 20229252.1555.png 20229252.1666.png 20229252.1777.png 20229252.1888.png 20229252.1999.png 20229252.2110.png 20229252.2221.png 20229252.2332.png 20229252.2443.png 20229252.2554.png 20229252.2665.png 20229252.2776.png 20229252.2887.png 20229252.2998.png 20229252.3109.png 20229252.3220.png 20229252.3331.png 20229252.3442.png 20229252.3553.png 20229252.3664.png 20229252.3775.png 20229252.3886.png 20229252.3997.png 20229252.4009.png 20229252.4020.png 20229252.4031.png 20229252.4042.png 20229252.4053.png 20229252.4064.png 20229252.4075.png 20229252.4086.png 20229252.4097.png 20229252.4108.png 20229252.4119.png 20229252.4130.png 20229252.4141.png 20229252.4153.png 20229252.4164.png 20229252.4175.png 20229252.4186.png 20229252.4197.png 20229252.4208.png 20229252.4219.png 20229252.4230.png 20229252.4241.png 20229252.4252.png 20229252.4264.png 20229252.4275.png 20229252.4286.png 20229252.4297.png 20229252.4308.png 20229252.4319.png 20229252.4330.png 20229252.4341.png 20229252.4352.png 20229252.4363.png 20229252.4375.png 20229252.4386.png 20229252.4397.png 20229252.4408.png 20229252.4419.png 20229252.4430.png 20229252.4441.png 20229252.4452.png 20229252.4463.png 20229252.4474.png 20229252.4486.png 20229252.4497.png 20229252.4508.png 20229252.4519.png 20229252.4530.png 20229252.4541.png 20229252.4552.png 20229252.4563.png 20229252.4574.png 20229252.4585.png 20229252.002.png 20229252.013.png 20229252.024.png 20229252.035.png 20229252.046.png 20229252.057.png 20229252.068.png 20229252.079.png 20229252.090.png 20229252.101.png 20229252.113.png 20229252.124.png 20229252.135.png 20229252.146.png 20229252.157.png 20229252.168.png 20229252.179.png 20229252.190.png 20229252.201.png 20229252.212.png 20229252.224.png 20229252.235.png 20229252.246.png 20229252.257.png 20229252.268.png 20229252.279.png 20229252.290.png 20229252.301.png 20229252.312.png 20229252.323.png 20229252.335.png 20229252.346.png 20229252.357.png 20229252.368.png 20229252.379.png 20229252.390.png 20229252.401.png 20229252.412.png 20229252.423.png 20229252.434.png 20229252.446.png 20229252.457.png 20229252.468.png 20229252.479.png 20229252.490.png 20229252.501.png 20229252.512.png 20229252.523.png 20229252.534.png 20229252.545.png 20229252.557.png 20229252.568.png 20229252.579.png 20229252.590.png 20229252.601.png 20229252.612.png 20229252.623.png 20229252.634.png 20229252.645.png 20229252.656.png 20229252.668.png 20229252.679.png 20229252.690.png 20229252.701.png 20229252.712.png 20229252.723.png 20229252.734.png 20229252.745.png 20229252.756.png 20229252.767.png 20229252.779.png 20229252.790.png 20229252.801.png 20229252.812.png 20229252.823.png 20229252.834.png 20229252.845.png 20229252.856.png 20229252.867.png 20229252.878.png 20229252.890.png 20229252.901.png 20229252.912.png 20229252.923.png 20229252.934.png 20229252.945.png 20229252.956.png 20229252.967.png 20229252.978.png 20229252.989.png 20229252.1001.png 20229252.1012.png 20229252.1023.png 20229252.1034.png 20229252.1045.png 20229252.1056.png 20229252.1067.png 20229252.1078.png 20229252.1089.png 20229252.1100.png 20229252.1112.png 20229252.1123.png 20229252.1134.png 20229252.1145.png 20229252.1156.png 20229252.1167.png 20229252.1178.png 20229252.1189.png 20229252.1200.png 20229252.1211.png 20229252.1223.png 20229252.1234.png 20229252.1245.png 20229252.1256.png 20229252.1267.png 20229252.1278.png 20229252.1289.png 20229252.1300.png 20229252.1311.png 20229252.1322.png 20229252.1334.png 20229252.1345.png 20229252.1356.png 20229252.1367.png 20229252.1378.png 20229252.1389.png 20229252.1400.png 20229252.1411.png 20229252.1422.png 20229252.1433.png 20229252.1445.png 20229252.1456.png 20229252.1467.png 20229252.1478.png 20229252.1489.png 20229252.1500.png 20229252.1511.png 20229252.1522.png 20229252.1533.png 20229252.1544.png 20229252.1556.png 20229252.1567.png 20229252.1578.png 20229252.1589.png 20229252.1600.png 20229252.1611.png 20229252.1622.png 20229252.1633.png 20229252.1644.png 20229252.1655.png 20229252.1667.png 20229252.1678.png 20229252.1689.png 20229252.1700.png 20229252.1711.png 20229252.1722.png 20229252.1733.png 20229252.1744.png 20229252.1755.png 20229252.1766.png 20229252.1778.png 20229252.1789.png 20229252.1800.png 20229252.1811.png 20229252.1822.png 20229252.1833.png 20229252.1844.png 20229252.1855.png 20229252.1866.png 20229252.1877.png 20229252.1889.png 20229252.1900.png 20229252.1911.png 20229252.1922.png 20229252.1933.png 20229252.1944.png 20229252.1955.png 20229252.1966.png 20229252.1977.png 20229252.1988.png 20229252.2000.png 20229252.2011.png 20229252.2022.png 20229252.2033.png 20229252.2044.png 20229252.2055.png 20229252.2066.png 20229252.2077.png 20229252.2088.png 20229252.2099.png 20229252.2111.png 20229252.2122.png 20229252.2133.png 20229252.2144.png 20229252.2155.png 20229252.2166.png 20229252.2177.png 20229252.2188.png 20229252.2199.png 20229252.2210.png 20229252.2222.png 20229252.2233.png 20229252.2244.png 20229252.2255.png 20229252.2266.png 20229252.2277.png 20229252.2288.png 20229252.2299.png 20229252.2310.png 20229252.2321.png 20229252.2333.png 20229252.2344.png 20229252.2355.png 20229252.2366.png 20229252.2377.png 20229252.2388.png 20229252.2399.png 20229252.2410.png 20229252.2421.png 20229252.2432.png 20229252.2444.png 20229252.2455.png 20229252.2466.png 20229252.2477.png 20229252.2488.png 20229252.2499.png 20229252.2510.png 20229252.2521.png 20229252.2532.png 20229252.2543.png 20229252.2555.png 20229252.2566.png 20229252.2577.png 20229252.2588.png 20229252.2599.png 20229252.2610.png 20229252.2621.png 20229252.2632.png 20229252.2643.png 20229252.2654.png 20229252.2666.png 20229252.2677.png 20229252.2688.png 20229252.2699.png 20229252.2710.png 20229252.2721.png 20229252.2732.png 20229252.2743.png 20229252.2754.png 20229252.2765.png 20229252.2777.png 20229252.2788.png 20229252.2799.png 20229252.2810.png 20229252.2821.png 20229252.2832.png 20229252.2843.png 20229252.2854.png 20229252.2865.png 20229252.2876.png 20229252.2888.png 20229252.2899.png 20229252.2910.png 20229252.2921.png 20229252.2932.png 20229252.2943.png 20229252.2954.png 20229252.2965.png 20229252.2976.png 20229252.2987.png 20229252.2999.png 20229252.3010.png 20229252.3021.png 20229252.3032.png 20229252.3043.png 20229252.3054.png 20229252.3065.png 20229252.3076.png 20229252.3087.png 20229252.3098.png 20229252.3110.png 20229252.3121.png 20229252.3132.png 20229252.3143.png 20229252.3154.png 20229252.3165.png 20229252.3176.png 20229252.3187.png 20229252.3198.png 20229252.3209.png 20229252.3221.png 20229252.3232.png 20229252.3243.png 20229252.3254.png 20229252.3265.png 20229252.3276.png 20229252.3287.png 20229252.3298.png 20229252.3309.png 20229252.3320.png 20229252.3332.png 20229252.3343.png 20229252.3354.png 20229252.3365.png 20229252.3376.png 20229252.3387.png 20229252.3398.png 20229252.3409.png 20229252.3420.png 20229252.3431.png 20229252.3443.png 20229252.3454.png 20229252.3465.png 20229252.3476.png 20229252.3487.png 20229252.3498.png 20229252.3509.png 20229252.3520.png 20229252.3531.png 20229252.3542.png 20229252.3554.png 20229252.3565.png 20229252.3576.png 20229252.3587.png 20229252.3598.png 20229252.3609.png 20229252.3620.png 20229252.3631.png 20229252.3642.png 20229252.3653.png 20229252.3665.png 20229252.3676.png 20229252.3687.png 20229252.3698.png 20229252.3709.png 20229252.3720.png 20229252.3731.png 20229252.3742.png 20229252.3753.png 20229252.3764.png 20229252.3776.png 20229252.3787.png 20229252.3798.png 20229252.3809.png 20229252.3820.png 20229252.3831.png 20229252.3842.png 20229252.3853.png 20229252.3864.png 20229252.3875.png 20229252.3887.png 20229252.3898.png 20229252.3909.png 20229252.3920.png 20229252.3931.png 20229252.3942.png 20229252.3953.png 20229252.3964.png 20229252.3975.png 20229252.3986.png 20229252.3998.png 20229252.4000.png 20229252.4001.png 20229252.4002.png 20229252.4003.png 20229252.4004.png 20229252.4005.png 20229252.4006.png 20229252.4007.png 20229252.4008.png 20229252.4010.png 20229252.4011.png 20229252.4012.png 20229252.4013.png 20229252.4014.png 20229252.4015.png 20229252.4016.png 20229252.4017.png 20229252.4018.png 20229252.4019.png 20229252.4021.png 20229252.4022.png 20229252.4023.png 20229252.4024.png 20229252.4025.png 20229252.4026.png 20229252.4027.png 20229252.4028.png 20229252.4029.png 20229252.4030.png 20229252.4032.png 20229252.4033.png 20229252.4034.png 20229252.4035.png 20229252.4036.png 20229252.4037.png 20229252.4038.png 20229252.4039.png 20229252.4040.png 20229252.4041.png 20229252.4043.png 20229252.4044.png 20229252.4045.png 20229252.4046.png 20229252.4047.png 20229252.4048.png 20229252.4049.png 20229252.4050.png 20229252.4051.png 20229252.4052.png 20229252.4054.png 20229252.4055.png 20229252.4056.png 20229252.4057.png 20229252.4058.png 20229252.4059.png 20229252.4060.png 20229252.4061.png 20229252.4062.png 20229252.4063.png 20229252.4065.png 20229252.4066.png 20229252.4067.png 20229252.4068.png 20229252.4069.png 20229252.4070.png 20229252.4071.png 20229252.4072.png 20229252.4073.png 20229252.4074.png 20229252.4076.png 20229252.4077.png 20229252.4078.png 20229252.4079.png 20229252.4080.png 20229252.4081.png 20229252.4082.png 20229252.4083.png 20229252.4084.png 20229252.4085.png 20229252.4087.png 20229252.4088.png 20229252.4089.png 20229252.4090.png 20229252.4091.png 20229252.4092.png 20229252.4093.png 20229252.4094.png 20229252.4095.png 20229252.4096.png 20229252.4098.png 20229252.4099.png 20229252.4100.png 20229252.4101.png 20229252.4102.png 20229252.4103.png 20229252.4104.png 20229252.4105.png 20229252.4106.png 20229252.4107.png 20229252.4109.png 20229252.4110.png 20229252.4111.png 20229252.4112.png 20229252.4113.png 20229252.4114.png 20229252.4115.png 20229252.4116.png 20229252.4117.png 20229252.4118.png 20229252.4120.png 20229252.4121.png 20229252.4122.png 20229252.4123.png 20229252.4124.png 20229252.4125.png 20229252.4126.png 20229252.4127.png 20229252.4128.png 20229252.4129.png 20229252.4131.png 20229252.4132.png 20229252.4133.png 20229252.4134.png 20229252.4135.png 20229252.4136.png 20229252.4137.png 20229252.4138.png 20229252.4139.png 20229252.4140.png 20229252.4142.png 20229252.4143.png 20229252.4144.png 20229252.4145.png 20229252.4146.png 20229252.4147.png 20229252.4148.png 20229252.4149.png 20229252.4150.png 20229252.4151.png 20229252.4154.png 20229252.4155.png 20229252.4156.png 20229252.4157.png 20229252.4158.png 20229252.4159.png 20229252.4160.png 20229252.4161.png 20229252.4162.png 20229252.4163.png 20229252.4165.png 20229252.4166.png 20229252.4167.png 20229252.4168.png 20229252.4169.png 20229252.4170.png 20229252.4171.png 20229252.4172.png 20229252.4173.png 20229252.4174.png 20229252.4176.png 20229252.4177.png 20229252.4178.png 20229252.4179.png 20229252.4180.png 20229252.4181.png 20229252.4182.png 20229252.4183.png 20229252.4184.png 20229252.4185.png 20229252.4187.png 20229252.4188.png 20229252.4189.png 20229252.4190.png 20229252.4191.png 20229252.4192.png 20229252.4193.png 20229252.4194.png 20229252.4195.png 20229252.4196.png 20229252.4198.png 20229252.4199.png 20229252.4200.png 20229252.4201.png 20229252.4202.png 20229252.4203.png 20229252.4204.png 20229252.4205.png 20229252.4206.png 20229252.4207.png 20229252.4209.png 20229252.4210.png 20229252.4211.png 20229252.4212.png 20229252.4213.png 20229252.4214.png 20229252.4215.png 20229252.4216.png 20229252.4217.png 20229252.4218.png 20229252.4220.png 20229252.4221.png 20229252.4222.png 20229252.4223.png 20229252.4224.png 20229252.4225.png 20229252.4226.png 20229252.4227.png 20229252.4228.png 20229252.4229.png 20229252.4231.png 20229252.4232.png 20229252.4233.png 20229252.4234.png 20229252.4235.png 20229252.4236.png 20229252.4237.png 20229252.4238.png 20229252.4239.png 20229252.4240.png 20229252.4242.png 20229252.4243.png 20229252.4244.png 20229252.4245.png 20229252.4246.png 20229252.4247.png 20229252.4248.png 20229252.4249.png 20229252.4250.png 20229252.4251.png 20229252.4253.png 20229252.4254.png 20229252.4255.png 20229252.4256.png 20229252.4257.png 20229252.4258.png 20229252.4259.png 20229252.4260.png 20229252.4261.png 20229252.4262.png 20229252.4265.png 20229252.4266.png 20229252.4267.png 20229252.4268.png 20229252.4269.png 20229252.4270.png 20229252.4271.png 20229252.4272.png 20229252.4273.png 20229252.4274.png 20229252.4276.png 20229252.4277.png 20229252.4278.png 20229252.4279.png 20229252.4280.png 20229252.4281.png 20229252.4282.png 20229252.4283.png 20229252.4284.png 20229252.4285.png 20229252.4287.png 20229252.4288.png 20229252.4289.png 20229252.4290.png 20229252.4291.png 20229252.4292.png 20229252.4293.png 20229252.4294.png 20229252.4295.png 20229252.4296.png 20229252.4298.png 20229252.4299.png 20229252.4300.png 20229252.4301.png 20229252.4302.png 20229252.4303.png 20229252.4304.png 20229252.4305.png 20229252.4306.png 20229252.4307.png 20229252.4309.png 20229252.4310.png 20229252.4311.png 20229252.4312.png 20229252.4313.png 20229252.4314.png 20229252.4315.png 20229252.4316.png 20229252.4317.png 20229252.4318.png 20229252.4320.png 20229252.4321.png 20229252.4322.png 20229252.4323.png 20229252.4324.png 20229252.4325.png 20229252.4326.png 20229252.4327.png 20229252.4328.png 20229252.4329.png 20229252.4331.png 20229252.4332.png 20229252.4333.png 20229252.4334.png 20229252.4335.png 20229252.4336.png 20229252.4337.png 20229252.4338.png 20229252.4339.png 20229252.4340.png 20229252.4342.png 20229252.4343.png 20229252.4344.png 20229252.4345.png 20229252.4346.png 20229252.4347.png 20229252.4348.png 20229252.4349.png 20229252.4350.png 20229252.4351.png 20229252.4353.png 20229252.4354.png 20229252.4355.png 20229252.4356.png 20229252.4357.png 20229252.4358.png 20229252.4359.png 20229252.4360.png 20229252.4361.png 20229252.4362.png 20229252.4364.png 20229252.4365.png 20229252.4366.png 20229252.4367.png 20229252.4368.png 20229252.4369.png 20229252.4370.png 20229252.4371.png 20229252.4372.png 20229252.4373.png 20229252.4376.png 20229252.4377.png 20229252.4378.png 20229252.4379.png 20229252.4380.png 20229252.4381.png 20229252.4382.png 20229252.4383.png 20229252.4384.png 20229252.4385.png 20229252.4387.png 20229252.4388.png 20229252.4389.png 20229252.4390.png 20229252.4391.png 20229252.4392.png 20229252.4393.png 20229252.4394.png 20229252.4395.png 20229252.4396.png 20229252.4398.png 20229252.4399.png 20229252.4400.png 20229252.4401.png 20229252.4402.png 20229252.4403.png 20229252.4404.png 20229252.4405.png 20229252.4406.png 20229252.4407.png 20229252.4409.png 20229252.4410.png 20229252.4411.png 20229252.4412.png 20229252.4413.png 20229252.4414.png 20229252.4415.png 20229252.4416.png 20229252.4417.png 20229252.4418.png 20229252.4420.png 20229252.4421.png 20229252.4422.png 20229252.4423.png 20229252.4424.png 20229252.4425.png 20229252.4426.png 20229252.4427.png 20229252.4428.png 20229252.4429.png 20229252.4431.png 20229252.4432.png 20229252.4433.png 20229252.4434.png 20229252.4435.png 20229252.4436.png 20229252.4437.png 20229252.4438.png 20229252.4439.png 20229252.4440.png 20229252.4442.png 20229252.4443.png 20229252.4444.png 20229252.4445.png 20229252.4446.png 20229252.4447.png 20229252.4448.png 20229252.4449.png 20229252.4450.png 20229252.4451.png 20229252.4453.png 20229252.4454.png 20229252.4455.png 20229252.4456.png 20229252.4457.png 20229252.4458.png 20229252.4459.png 20229252.4460.png 20229252.4461.png 20229252.4462.png 20229252.4464.png 20229252.4465.png 20229252.4466.png 20229252.4467.png 20229252.4468.png 20229252.4469.png 20229252.4470.png 20229252.4471.png 20229252.4472.png 20229252.4473.png 20229252.4475.png 20229252.4476.png 20229252.4477.png 20229252.4478.png 20229252.4479.png 20229252.4480.png 20229252.4481.png 20229252.4482.png 20229252.4483.png 20229252.4484.png 20229252.4487.png 20229252.4488.png 20229252.4489.png 20229252.4490.png 20229252.4491.png 20229252.4492.png 20229252.4493.png 20229252.4494.png 20229252.4495.png 20229252.4496.png 20229252.4498.png 20229252.4499.png 20229252.4500.png 20229252.4501.png 20229252.4502.png 20229252.4503.png 20229252.4504.png 20229252.4505.png 20229252.4506.png 20229252.4507.png 20229252.4509.png 20229252.4510.png 20229252.4511.png 20229252.4512.png 20229252.4513.png 20229252.4514.png 20229252.4515.png 20229252.4516.png 20229252.4517.png 20229252.4518.png 20229252.4520.png 20229252.4521.png 20229252.4522.png 20229252.4523.png 20229252.4524.png 20229252.4525.png 20229252.4526.png 20229252.4527.png 20229252.4528.png 20229252.4529.png 20229252.4531.png 20229252.4532.png 20229252.4533.png 20229252.4534.png 20229252.4535.png 20229252.4536.png 20229252.4537.png 20229252.4538.png 20229252.4539.png 20229252.4540.png 20229252.4542.png 20229252.4543.png 20229252.4544.png 20229252.4545.png 20229252.4546.png 20229252.4547.png 20229252.4548.png 20229252.4549.png 20229252.4550.png 20229252.4551.png 20229252.4553.png 20229252.4554.png 20229252.4555.png 20229252.4556.png 20229252.4557.png 20229252.4558.png 20229252.4559.png 20229252.4560.png 20229252.4561.png 20229252.4562.png 20229252.4564.png 20229252.4565.png 20229252.4566.png 20229252.4567.png 20229252.4568.png 20229252.4569.png 20229252.4570.png 20229252.4571.png 20229252.4572.png 20229252.4573.png 20229252.4575.png 20229252.4576.png 20229252.4577.png 20229252.4578.png 20229252.4579.png 20229252.4580.png 20229252.4581.png 20229252.4582.png 20229252.4583.png 20229252.4584.png 20229252.4586.png 20229252.4587.png 20229252.4588.png 20229252.4589.png 20229252.4590.png 20229252.4591.png 20229252.4592.png 20229252.4593.png 20229252.4594.png 20229252.4595.png 20229252.003.png 20229252.004.png 20229252.005.png 20229252.006.png 20229252.007.png 20229252.008.png 20229252.009.png 20229252.010.png 20229252.011.png 20229252.012.png 20229252.014.png 20229252.015.png 20229252.016.png 20229252.017.png 20229252.018.png 20229252.019.png 20229252.020.png 20229252.021.png 20229252.022.png 20229252.023.png 20229252.025.png 20229252.026.png 20229252.027.png 20229252.028.png 20229252.029.png 20229252.030.png 20229252.031.png 20229252.032.png 20229252.033.png 20229252.034.png 20229252.036.png 20229252.037.png 20229252.038.png 20229252.039.png 20229252.040.png 20229252.041.png 20229252.042.png 20229252.043.png 20229252.044.png 20229252.045.png 20229252.047.png 20229252.048.png 20229252.049.png 20229252.050.png 20229252.051.png 20229252.052.png 20229252.053.png 20229252.054.png 20229252.055.png 20229252.056.png 20229252.058.png 20229252.059.png 20229252.060.png 20229252.061.png 20229252.062.png 20229252.063.png 20229252.064.png 20229252.065.png 20229252.066.png 20229252.067.png 20229252.069.png 20229252.070.png 20229252.071.png 20229252.072.png 20229252.073.png 20229252.074.png 20229252.075.png 20229252.076.png 20229252.077.png 20229252.078.png 20229252.080.png 20229252.081.png 20229252.082.png 20229252.083.png 20229252.084.png 20229252.085.png 20229252.086.png 20229252.087.png 20229252.088.png 20229252.089.png 20229252.091.png 20229252.092.png 20229252.093.png 20229252.094.png 20229252.095.png 20229252.096.png 20229252.097.png 20229252.098.png 20229252.099.png 20229252.100.png 20229252.102.png 20229252.103.png 20229252.104.png 20229252.105.png 20229252.106.png 20229252.107.png 20229252.108.png 20229252.109.png 20229252.110.png 20229252.111.png 20229252.114.png 20229252.115.png 20229252.116.png 20229252.117.png 20229252.118.png 20229252.119.png 20229252.120.png 20229252.121.png 20229252.122.png 20229252.123.png 20229252.125.png 20229252.126.png 20229252.127.png 20229252.128.png 20229252.129.png 20229252.130.png 20229252.131.png 20229252.132.png 20229252.133.png 20229252.134.png 20229252.136.png 20229252.137.png 20229252.138.png 20229252.139.png 20229252.140.png 20229252.141.png 20229252.142.png 20229252.143.png 20229252.144.png 20229252.145.png 20229252.147.png 20229252.148.png 20229252.149.png 20229252.150.png 20229252.151.png 20229252.152.png 20229252.153.png 20229252.154.png 20229252.155.png 20229252.156.png 20229252.158.png 20229252.159.png 20229252.160.png 20229252.161.png 20229252.162.png 20229252.163.png 20229252.164.png 20229252.165.png 20229252.166.png 20229252.167.png 20229252.169.png 20229252.170.png 20229252.171.png 20229252.172.png 20229252.173.png 20229252.174.png 20229252.175.png 20229252.176.png 20229252.177.png 20229252.178.png 20229252.180.png 20229252.181.png 20229252.182.png 20229252.183.png 20229252.184.png 20229252.185.png 20229252.186.png 20229252.187.png 20229252.188.png 20229252.189.png 20229252.191.png 20229252.192.png 20229252.193.png 20229252.194.png 20229252.195.png 20229252.196.png 20229252.197.png 20229252.198.png 20229252.199.png 20229252.200.png 20229252.202.png 20229252.203.png 20229252.204.png 20229252.205.png 20229252.206.png 20229252.207.png 20229252.208.png 20229252.209.png 20229252.210.png 20229252.211.png 20229252.213.png 20229252.214.png 20229252.215.png 20229252.216.png 20229252.217.png 20229252.218.png 20229252.219.png 20229252.220.png 20229252.221.png 20229252.222.png 20229252.225.png 20229252.226.png 20229252.227.png 20229252.228.png 20229252.229.png 20229252.230.png 20229252.231.png 20229252.232.png 20229252.233.png 20229252.234.png 20229252.236.png 20229252.237.png 20229252.238.png 20229252.239.png 20229252.240.png 20229252.241.png 20229252.242.png 20229252.243.png 20229252.244.png 20229252.245.png 20229252.247.png 20229252.248.png 20229252.249.png 20229252.250.png 20229252.251.png 20229252.252.png 20229252.253.png 20229252.254.png 20229252.255.png 20229252.256.png 20229252.258.png 20229252.259.png 20229252.260.png 20229252.261.png 20229252.262.png 20229252.263.png 20229252.264.png 20229252.265.png 20229252.266.png 20229252.267.png 20229252.269.png 20229252.270.png 20229252.271.png 20229252.272.png 20229252.273.png 20229252.274.png 20229252.275.png 20229252.276.png 20229252.277.png 20229252.278.png 20229252.280.png 20229252.281.png 20229252.282.png 20229252.283.png 20229252.284.png 20229252.285.png 20229252.286.png 20229252.287.png 20229252.288.png 20229252.289.png 20229252.291.png 20229252.292.png 20229252.293.png 20229252.294.png 20229252.295.png 20229252.296.png 20229252.297.png 20229252.298.png 20229252.299.png 20229252.300.png 20229252.302.png 20229252.303.png 20229252.304.png 20229252.305.png 20229252.306.png 20229252.307.png 20229252.308.png 20229252.309.png 20229252.310.png 20229252.311.png 20229252.313.png 20229252.314.png 20229252.315.png 20229252.316.png 20229252.317.png 20229252.318.png 20229252.319.png 20229252.320.png 20229252.321.png 20229252.322.png 20229252.324.png 20229252.325.png 20229252.326.png 20229252.327.png 20229252.328.png 20229252.329.png 20229252.330.png 20229252.331.png 20229252.332.png 20229252.333.png 20229252.336.png 20229252.337.png 20229252.338.png 20229252.339.png 20229252.340.png 20229252.341.png 20229252.342.png 20229252.343.png 20229252.344.png 20229252.345.png 20229252.347.png 20229252.348.png 20229252.349.png 20229252.350.png 20229252.351.png 20229252.352.png 20229252.353.png 20229252.354.png 20229252.355.png 20229252.356.png 20229252.358.png 20229252.359.png 20229252.360.png 20229252.361.png 20229252.362.png 20229252.363.png 20229252.364.png 20229252.365.png 20229252.366.png 20229252.367.png 20229252.369.png 20229252.370.png 20229252.371.png 20229252.372.png 20229252.373.png 20229252.374.png 20229252.375.png 20229252.376.png 20229252.377.png 20229252.378.png 20229252.380.png 20229252.381.png 20229252.382.png 20229252.383.png 20229252.384.png 20229252.385.png 20229252.386.png 20229252.387.png 20229252.388.png 20229252.389.png 20229252.391.png 20229252.392.png 20229252.393.png 20229252.394.png 20229252.395.png 20229252.396.png 20229252.397.png 20229252.398.png 20229252.399.png 20229252.400.png 20229252.402.png 20229252.403.png 20229252.404.png 20229252.405.png 20229252.406.png 20229252.407.png 20229252.408.png 20229252.409.png 20229252.410.png 20229252.411.png 20229252.413.png 20229252.414.png 20229252.415.png 20229252.416.png 20229252.417.png 20229252.418.png 20229252.419.png 20229252.420.png 20229252.421.png 20229252.422.png 20229252.424.png 20229252.425.png 20229252.426.png 20229252.427.png 20229252.428.png 20229252.429.png 20229252.430.png 20229252.431.png 20229252.432.png 20229252.433.png 20229252.435.png 20229252.436.png 20229252.437.png 20229252.438.png 20229252.439.png 20229252.440.png 20229252.441.png 20229252.442.png 20229252.443.png 20229252.444.png 20229252.447.png 20229252.448.png 20229252.449.png 20229252.450.png 20229252.451.png 20229252.452.png 20229252.453.png 20229252.454.png 20229252.455.png 20229252.456.png 20229252.458.png 20229252.459.png 20229252.460.png 20229252.461.png 20229252.462.png 20229252.463.png 20229252.464.png 20229252.465.png 20229252.466.png 20229252.467.png 20229252.469.png 20229252.470.png 20229252.471.png 20229252.472.png 20229252.473.png 20229252.474.png 20229252.475.png 20229252.476.png 20229252.477.png 20229252.478.png 20229252.480.png 20229252.481.png 20229252.482.png 20229252.483.png 20229252.484.png 20229252.485.png 20229252.486.png 20229252.487.png 20229252.488.png 20229252.489.png 20229252.491.png 20229252.492.png 20229252.493.png 20229252.494.png 20229252.495.png 20229252.496.png 20229252.497.png 20229252.498.png 20229252.499.png 20229252.500.png 20229252.502.png 20229252.503.png 20229252.504.png 20229252.505.png 20229252.506.png 20229252.507.png 20229252.508.png 20229252.509.png 20229252.510.png 20229252.511.png 20229252.513.png 20229252.514.png 20229252.515.png 20229252.516.png 20229252.517.png 20229252.518.png 20229252.519.png 20229252.520.png 20229252.521.png 20229252.522.png 20229252.524.png 20229252.525.png 20229252.526.png 20229252.527.png 20229252.528.png 20229252.529.png 20229252.530.png 20229252.531.png 20229252.532.png 20229252.533.png 20229252.535.png 20229252.536.png 20229252.537.png 20229252.538.png 20229252.539.png 20229252.540.png 20229252.541.png 20229252.542.png 20229252.543.png 20229252.544.png 20229252.546.png 20229252.547.png 20229252.548.png 20229252.549.png 20229252.550.png 20229252.551.png 20229252.552.png 20229252.553.png 20229252.554.png 20229252.555.png 20229252.558.png 20229252.559.png 20229252.560.png 20229252.561.png 20229252.562.png 20229252.563.png 20229252.564.png 20229252.565.png 20229252.566.png 20229252.567.png 20229252.569.png 20229252.570.png 20229252.571.png 20229252.572.png 20229252.573.png 20229252.574.png 20229252.575.png 20229252.576.png 20229252.577.png 20229252.578.png 20229252.580.png 20229252.581.png 20229252.582.png 20229252.583.png 20229252.584.png 20229252.585.png 20229252.586.png 20229252.587.png 20229252.588.png 20229252.589.png 20229252.591.png 20229252.592.png 20229252.593.png 20229252.594.png 20229252.595.png 20229252.596.png 20229252.597.png 20229252.598.png 20229252.599.png 20229252.600.png 20229252.602.png 20229252.603.png 20229252.604.png 20229252.605.png 20229252.606.png 20229252.607.png 20229252.608.png 20229252.609.png 20229252.610.png 20229252.611.png 20229252.613.png 20229252.614.png 20229252.615.png 20229252.616.png 20229252.617.png 20229252.618.png 20229252.619.png 20229252.620.png 20229252.621.png 20229252.622.png 20229252.624.png 20229252.625.png 20229252.626.png 20229252.627.png 20229252.628.png 20229252.629.png 20229252.630.png 20229252.631.png 20229252.632.png 20229252.633.png 20229252.635.png 20229252.636.png 20229252.637.png 20229252.638.png 20229252.639.png 20229252.640.png 20229252.641.png 20229252.642.png 20229252.643.png 20229252.644.png 20229252.646.png 20229252.647.png 20229252.648.png 20229252.649.png 20229252.650.png 20229252.651.png 20229252.652.png 20229252.653.png 20229252.654.png 20229252.655.png 20229252.657.png 20229252.658.png 20229252.659.png 20229252.660.png 20229252.661.png 20229252.662.png 20229252.663.png 20229252.664.png 20229252.665.png 20229252.666.png 20229252.669.png 20229252.670.png 20229252.671.png 20229252.672.png 20229252.673.png 20229252.674.png 20229252.675.png 20229252.676.png 20229252.677.png 20229252.678.png 20229252.680.png 20229252.681.png 20229252.682.png 20229252.683.png 20229252.684.png 20229252.685.png 20229252.686.png 20229252.687.png 20229252.688.png 20229252.689.png 20229252.691.png 20229252.692.png 20229252.693.png 20229252.694.png 20229252.695.png 20229252.696.png 20229252.697.png 20229252.698.png 20229252.699.png 20229252.700.png 20229252.702.png 20229252.703.png 20229252.704.png 20229252.705.png 20229252.706.png 20229252.707.png 20229252.708.png 20229252.709.png 20229252.710.png 20229252.711.png 20229252.713.png 20229252.714.png 20229252.715.png 20229252.716.png 20229252.717.png 20229252.718.png 20229252.719.png 20229252.720.png 20229252.721.png 20229252.722.png 20229252.724.png 20229252.725.png 20229252.726.png 20229252.727.png 20229252.728.png 20229252.729.png 20229252.730.png 20229252.731.png 20229252.732.png 20229252.733.png 20229252.735.png 20229252.736.png 20229252.737.png 20229252.738.png 20229252.739.png 20229252.740.png 20229252.741.png 20229252.742.png 20229252.743.png 20229252.744.png 20229252.746.png 20229252.747.png 20229252.748.png 20229252.749.png 20229252.750.png 20229252.751.png 20229252.752.png 20229252.753.png 20229252.754.png 20229252.755.png 20229252.757.png 20229252.758.png 20229252.759.png 20229252.760.png 20229252.761.png 20229252.762.png 20229252.763.png 20229252.764.png 20229252.765.png 20229252.766.png 20229252.768.png 20229252.769.png 20229252.770.png 20229252.771.png 20229252.772.png 20229252.773.png 20229252.774.png 20229252.775.png 20229252.776.png 20229252.777.png 20229252.780.png 20229252.781.png 20229252.782.png 20229252.783.png 20229252.784.png 20229252.785.png 20229252.786.png 20229252.787.png 20229252.788.png 20229252.789.png 20229252.791.png 20229252.792.png 20229252.793.png 20229252.794.png 20229252.795.png 20229252.796.png 20229252.797.png 20229252.798.png 20229252.799.png 20229252.800.png 20229252.802.png 20229252.803.png 20229252.804.png 20229252.805.png 20229252.806.png 20229252.807.png 20229252.808.png 20229252.809.png 20229252.810.png 20229252.811.png 20229252.813.png 20229252.814.png 20229252.815.png 20229252.816.png 20229252.817.png 20229252.818.png 20229252.819.png 20229252.820.png 20229252.821.png 20229252.822.png 20229252.824.png 20229252.825.png 20229252.826.png 20229252.827.png 20229252.828.png 20229252.829.png 20229252.830.png 20229252.831.png 20229252.832.png 20229252.833.png 20229252.835.png 20229252.836.png 20229252.837.png 20229252.838.png 20229252.839.png 20229252.840.png 20229252.841.png 20229252.842.png 20229252.843.png 20229252.844.png 20229252.846.png 20229252.847.png 20229252.848.png 20229252.849.png 20229252.850.png 20229252.851.png 20229252.852.png 20229252.853.png 20229252.854.png 20229252.855.png 20229252.857.png 20229252.858.png 20229252.859.png 20229252.860.png 20229252.861.png 20229252.862.png 20229252.863.png 20229252.864.png 20229252.865.png 20229252.866.png 20229252.868.png 20229252.869.png 20229252.870.png 20229252.871.png 20229252.872.png 20229252.873.png 20229252.874.png 20229252.875.png 20229252.876.png 20229252.877.png 20229252.879.png 20229252.880.png 20229252.881.png 20229252.882.png 20229252.883.png 20229252.884.png 20229252.885.png 20229252.886.png 20229252.887.png 20229252.888.png 20229252.891.png 20229252.892.png 20229252.893.png 20229252.894.png 20229252.895.png 20229252.896.png 20229252.897.png 20229252.898.png 20229252.899.png 20229252.900.png 20229252.902.png 20229252.903.png 20229252.904.png 20229252.905.png 20229252.906.png 20229252.907.png 20229252.908.png 20229252.909.png 20229252.910.png 20229252.911.png 20229252.913.png 20229252.914.png 20229252.915.png 20229252.916.png 20229252.917.png 20229252.918.png 20229252.919.png 20229252.920.png 20229252.921.png 20229252.922.png 20229252.924.png 20229252.925.png 20229252.926.png 20229252.927.png 20229252.928.png 20229252.929.png 20229252.930.png 20229252.931.png 20229252.932.png 20229252.933.png 20229252.935.png 20229252.936.png 20229252.937.png 20229252.938.png 20229252.939.png 20229252.940.png 20229252.941.png 20229252.942.png 20229252.943.png 20229252.944.png 20229252.946.png 20229252.947.png 20229252.948.png 20229252.949.png 20229252.950.png 20229252.951.png 20229252.952.png 20229252.953.png 20229252.954.png 20229252.955.png 20229252.957.png 20229252.958.png 20229252.959.png 20229252.960.png 20229252.961.png 20229252.962.png 20229252.963.png 20229252.964.png 20229252.965.png 20229252.966.png 20229252.968.png 20229252.969.png 20229252.970.png 20229252.971.png 20229252.972.png 20229252.973.png 20229252.974.png 20229252.975.png 20229252.976.png 20229252.977.png 20229252.979.png 20229252.980.png 20229252.981.png 20229252.982.png 20229252.983.png 20229252.984.png 20229252.985.png 20229252.986.png 20229252.987.png 20229252.988.png 20229252.990.png 20229252.991.png 20229252.992.png 20229252.993.png 20229252.994.png 20229252.995.png 20229252.996.png 20229252.997.png 20229252.998.png 20229252.999.png 20229252.1002.png 20229252.1003.png 20229252.1004.png 20229252.1005.png 20229252.1006.png 20229252.1007.png 20229252.1008.png 20229252.1009.png 20229252.1010.png 20229252.1011.png 20229252.1013.png 20229252.1014.png 20229252.1015.png 20229252.1016.png 20229252.1017.png 20229252.1018.png 20229252.1019.png 20229252.1020.png 20229252.1021.png 20229252.1022.png 20229252.1024.png 20229252.1025.png 20229252.1026.png 20229252.1027.png 20229252.1028.png 20229252.1029.png 20229252.1030.png 20229252.1031.png 20229252.1032.png 20229252.1033.png 20229252.1035.png 20229252.1036.png 20229252.1037.png 20229252.1038.png 20229252.1039.png 20229252.1040.png 20229252.1041.png 20229252.1042.png 20229252.1043.png 20229252.1044.png 20229252.1046.png 20229252.1047.png 20229252.1048.png 20229252.1049.png 20229252.1050.png 20229252.1051.png 20229252.1052.png 20229252.1053.png 20229252.1054.png 20229252.1055.png 20229252.1057.png 20229252.1058.png 20229252.1059.png 20229252.1060.png 20229252.1061.png 20229252.1062.png 20229252.1063.png 20229252.1064.png 20229252.1065.png 20229252.1066.png 20229252.1068.png 20229252.1069.png 20229252.1070.png 20229252.1071.png 20229252.1072.png 20229252.1073.png 20229252.1074.png 20229252.1075.png 20229252.1076.png 20229252.1077.png 20229252.1079.png 20229252.1080.png 20229252.1081.png 20229252.1082.png 20229252.1083.png 20229252.1084.png 20229252.1085.png 20229252.1086.png 20229252.1087.png 20229252.1088.png 20229252.1090.png 20229252.1091.png 20229252.1092.png 20229252.1093.png 20229252.1094.png 20229252.1095.png 20229252.1096.png 20229252.1097.png 20229252.1098.png 20229252.1099.png 20229252.1101.png 20229252.1102.png 20229252.1103.png 20229252.1104.png 20229252.1105.png 20229252.1106.png 20229252.1107.png 20229252.1108.png 20229252.1109.png 20229252.1110.png 20229252.1113.png 20229252.1114.png 20229252.1115.png 20229252.1116.png 20229252.1117.png 20229252.1118.png 20229252.1119.png 20229252.1120.png 20229252.1121.png 20229252.1122.png 20229252.1124.png 20229252.1125.png 20229252.1126.png 20229252.1127.png 20229252.1128.png 20229252.1129.png 20229252.1130.png 20229252.1131.png 20229252.1132.png 20229252.1133.png 20229252.1135.png 20229252.1136.png 20229252.1137.png 20229252.1138.png 20229252.1139.png 20229252.1140.png 20229252.1141.png 20229252.1142.png 20229252.1143.png 20229252.1144.png 20229252.1146.png 20229252.1147.png 20229252.1148.png 20229252.1149.png 20229252.1150.png 20229252.1151.png 20229252.1152.png 20229252.1153.png 20229252.1154.png 20229252.1155.png 20229252.1157.png 20229252.1158.png 20229252.1159.png 20229252.1160.png 20229252.1161.png 20229252.1162.png 20229252.1163.png 20229252.1164.png 20229252.1165.png 20229252.1166.png 20229252.1168.png 20229252.1169.png 20229252.1170.png 20229252.1171.png 20229252.1172.png 20229252.1173.png 20229252.1174.png 20229252.1175.png 20229252.1176.png 20229252.1177.png 20229252.1179.png 20229252.1180.png 20229252.1181.png 20229252.1182.png 20229252.1183.png 20229252.1184.png 20229252.1185.png 20229252.1186.png 20229252.1187.png 20229252.1188.png 20229252.1190.png 20229252.1191.png 20229252.1192.png 20229252.1193.png 20229252.1194.png 20229252.1195.png 20229252.1196.png 20229252.1197.png 20229252.1198.png 20229252.1199.png 20229252.1201.png 20229252.1202.png 20229252.1203.png 20229252.1204.png 20229252.1205.png 20229252.1206.png 20229252.1207.png 20229252.1208.png 20229252.1209.png 20229252.1210.png 20229252.1212.png 20229252.1213.png 20229252.1214.png 20229252.1215.png 20229252.1216.png 20229252.1217.png 20229252.1218.png 20229252.1219.png 20229252.1220.png 20229252.1221.png 20229252.1224.png 20229252.1225.png 20229252.1226.png 20229252.1227.png 20229252.1228.png 20229252.1229.png 20229252.1230.png 20229252.1231.png 20229252.1232.png 20229252.1233.png 20229252.1235.png 20229252.1236.png 20229252.1237.png 20229252.1238.png 20229252.1239.png 20229252.1240.png 20229252.1241.png 20229252.1242.png 20229252.1243.png 20229252.1244.png 20229252.1246.png 20229252.1247.png 20229252.1248.png 20229252.1249.png 20229252.1250.png 20229252.1251.png 20229252.1252.png 20229252.1253.png 20229252.1254.png 20229252.1255.png 20229252.1257.png 20229252.1258.png 20229252.1259.png 20229252.1260.png 20229252.1261.png 20229252.1262.png 20229252.1263.png 20229252.1264.png 20229252.1265.png 20229252.1266.png 20229252.1268.png 20229252.1269.png 20229252.1270.png 20229252.1271.png 20229252.1272.png 20229252.1273.png 20229252.1274.png 20229252.1275.png 20229252.1276.png 20229252.1277.png 20229252.1279.png 20229252.1280.png 20229252.1281.png 20229252.1282.png 20229252.1283.png 20229252.1284.png 20229252.1285.png 20229252.1286.png 20229252.1287.png 20229252.1288.png 20229252.1290.png 20229252.1291.png 20229252.1292.png 20229252.1293.png 20229252.1294.png 20229252.1295.png 20229252.1296.png 20229252.1297.png 20229252.1298.png 20229252.1299.png 20229252.1301.png 20229252.1302.png 20229252.1303.png 20229252.1304.png 20229252.1305.png 20229252.1306.png 20229252.1307.png 20229252.1308.png 20229252.1309.png 20229252.1310.png 20229252.1312.png 20229252.1313.png 20229252.1314.png 20229252.1315.png 20229252.1316.png 20229252.1317.png 20229252.1318.png 20229252.1319.png 20229252.1320.png 20229252.1321.png 20229252.1323.png 20229252.1324.png 20229252.1325.png 20229252.1326.png 20229252.1327.png 20229252.1328.png 20229252.1329.png 20229252.1330.png 20229252.1331.png 20229252.1332.png 20229252.1335.png 20229252.1336.png 20229252.1337.png 20229252.1338.png 20229252.1339.png 20229252.1340.png 20229252.1341.png 20229252.1342.png 20229252.1343.png 20229252.1344.png 20229252.1346.png 20229252.1347.png 20229252.1348.png 20229252.1349.png 20229252.1350.png 20229252.1351.png 20229252.1352.png 20229252.1353.png 20229252.1354.png 20229252.1355.png 20229252.1357.png 20229252.1358.png 20229252.1359.png 20229252.1360.png 20229252.1361.png 20229252.1362.png 20229252.1363.png 20229252.1364.png 20229252.1365.png 20229252.1366.png 20229252.1368.png 20229252.1369.png 20229252.1370.png 20229252.1371.png 20229252.1372.png 20229252.1373.png 20229252.1374.png 20229252.1375.png 20229252.1376.png 20229252.1377.png 20229252.1379.png 20229252.1380.png 20229252.1381.png 20229252.1382.png 20229252.1383.png 20229252.1384.png 20229252.1385.png 20229252.1386.png 20229252.1387.png 20229252.1388.png 20229252.1390.png 20229252.1391.png 20229252.1392.png 20229252.1393.png 20229252.1394.png 20229252.1395.png 20229252.1396.png 20229252.1397.png 20229252.1398.png 20229252.1399.png 20229252.1401.png 20229252.1402.png 20229252.1403.png 20229252.1404.png 20229252.1405.png 20229252.1406.png 20229252.1407.png 20229252.1408.png 20229252.1409.png 20229252.1410.png 20229252.1412.png 20229252.1413.png 20229252.1414.png 20229252.1415.png 20229252.1416.png 20229252.1417.png 20229252.1418.png 20229252.1419.png 20229252.1420.png 20229252.1421.png 20229252.1423.png 20229252.1424.png 20229252.1425.png 20229252.1426.png 20229252.1427.png 20229252.1428.png 20229252.1429.png 20229252.1430.png 20229252.1431.png 20229252.1432.png 20229252.1434.png 20229252.1435.png 20229252.1436.png 20229252.1437.png 20229252.1438.png 20229252.1439.png 20229252.1440.png 20229252.1441.png 20229252.1442.png 20229252.1443.png 20229252.1446.png 20229252.1447.png 20229252.1448.png 20229252.1449.png 20229252.1450.png 20229252.1451.png 20229252.1452.png 20229252.1453.png 20229252.1454.png 20229252.1455.png 20229252.1457.png 20229252.1458.png 20229252.1459.png 20229252.1460.png 20229252.1461.png 20229252.1462.png 20229252.1463.png 20229252.1464.png 20229252.1465.png 20229252.1466.png 20229252.1468.png 20229252.1469.png 20229252.1470.png 20229252.1471.png 20229252.1472.png 20229252.1473.png 20229252.1474.png 20229252.1475.png 20229252.1476.png 20229252.1477.png 20229252.1479.png 20229252.1480.png 20229252.1481.png 20229252.1482.png 20229252.1483.png 20229252.1484.png 20229252.1485.png 20229252.1486.png 20229252.1487.png 20229252.1488.png 20229252.1490.png 20229252.1491.png 20229252.1492.png 20229252.1493.png 20229252.1494.png 20229252.1495.png 20229252.1496.png 20229252.1497.png 20229252.1498.png 20229252.1499.png 20229252.1501.png 20229252.1502.png 20229252.1503.png 20229252.1504.png 20229252.1505.png 20229252.1506.png 20229252.1507.png 20229252.1508.png 20229252.1509.png 20229252.1510.png 20229252.1512.png 20229252.1513.png 20229252.1514.png 20229252.1515.png 20229252.1516.png 20229252.1517.png 20229252.1518.png 20229252.1519.png 20229252.1520.png 20229252.1521.png 20229252.1523.png 20229252.1524.png 20229252.1525.png 20229252.1526.png 20229252.1527.png 20229252.1528.png 20229252.1529.png 20229252.1530.png 20229252.1531.png 20229252.1532.png 20229252.1534.png 20229252.1535.png 20229252.1536.png 20229252.1537.png 20229252.1538.png 20229252.1539.png 20229252.1540.png 20229252.1541.png 20229252.1542.png 20229252.1543.png 20229252.1545.png 20229252.1546.png 20229252.1547.png 20229252.1548.png 20229252.1549.png 20229252.1550.png 20229252.1551.png 20229252.1552.png 20229252.1553.png 20229252.1554.png 20229252.1557.png 20229252.1558.png 20229252.1559.png 20229252.1560.png 20229252.1561.png 20229252.1562.png 20229252.1563.png 20229252.1564.png 20229252.1565.png 20229252.1566.png 20229252.1568.png 20229252.1569.png 20229252.1570.png 20229252.1571.png 20229252.1572.png 20229252.1573.png 20229252.1574.png 20229252.1575.png 20229252.1576.png 20229252.1577.png 20229252.1579.png 20229252.1580.png 20229252.1581.png 20229252.1582.png 20229252.1583.png 20229252.1584.png 20229252.1585.png 20229252.1586.png 20229252.1587.png 20229252.1588.png 20229252.1590.png 20229252.1591.png 20229252.1592.png 20229252.1593.png 20229252.1594.png 20229252.1595.png 20229252.1596.png 20229252.1597.png 20229252.1598.png 20229252.1599.png 20229252.1601.png 20229252.1602.png 20229252.1603.png 20229252.1604.png 20229252.1605.png 20229252.1606.png 20229252.1607.png 20229252.1608.png 20229252.1609.png 20229252.1610.png 20229252.1612.png 20229252.1613.png 20229252.1614.png 20229252.1615.png 20229252.1616.png 20229252.1617.png 20229252.1618.png 20229252.1619.png 20229252.1620.png 20229252.1621.png 20229252.1623.png 20229252.1624.png 20229252.1625.png 20229252.1626.png 20229252.1627.png 20229252.1628.png 20229252.1629.png 20229252.1630.png 20229252.1631.png 20229252.1632.png 20229252.1634.png 20229252.1635.png 20229252.1636.png 20229252.1637.png 20229252.1638.png 20229252.1639.png 20229252.1640.png 20229252.1641.png 20229252.1642.png 20229252.1643.png 20229252.1645.png 20229252.1646.png 20229252.1647.png 20229252.1648.png 20229252.1649.png 20229252.1650.png 20229252.1651.png 20229252.1652.png 20229252.1653.png 20229252.1654.png 20229252.1656.png 20229252.1657.png 20229252.1658.png 20229252.1659.png 20229252.1660.png 20229252.1661.png 20229252.1662.png 20229252.1663.png 20229252.1664.png 20229252.1665.png 20229252.1668.png 20229252.1669.png 20229252.1670.png 20229252.1671.png 20229252.1672.png 20229252.1673.png 20229252.1674.png 20229252.1675.png 20229252.1676.png 20229252.1677.png 20229252.1679.png 20229252.1680.png 20229252.1681.png 20229252.1682.png 20229252.1683.png 20229252.1684.png 20229252.1685.png 20229252.1686.png 20229252.1687.png 20229252.1688.png 20229252.1690.png 20229252.1691.png 20229252.1692.png 20229252.1693.png 20229252.1694.png 20229252.1695.png 20229252.1696.png 20229252.1697.png 20229252.1698.png 20229252.1699.png 20229252.1701.png 20229252.1702.png 20229252.1703.png 20229252.1704.png 20229252.1705.png 20229252.1706.png 20229252.1707.png 20229252.1708.png 20229252.1709.png 20229252.1710.png 20229252.1712.png 20229252.1713.png 20229252.1714.png 20229252.1715.png 20229252.1716.png 20229252.1717.png 20229252.1718.png 20229252.1719.png 20229252.1720.png 20229252.1721.png 20229252.1723.png 20229252.1724.png 20229252.1725.png 20229252.1726.png 20229252.1727.png 20229252.1728.png 20229252.1729.png 20229252.1730.png 20229252.1731.png 20229252.1732.png 20229252.1734.png 20229252.1735.png 20229252.1736.png 20229252.1737.png 20229252.1738.png 20229252.1739.png 20229252.1740.png 20229252.1741.png 20229252.1742.png 20229252.1743.png 20229252.1745.png 20229252.1746.png 20229252.1747.png 20229252.1748.png 20229252.1749.png 20229252.1750.png 20229252.1751.png 20229252.1752.png 20229252.1753.png 20229252.1754.png 20229252.1756.png 20229252.1757.png 20229252.1758.png 20229252.1759.png 20229252.1760.png 20229252.1761.png 20229252.1762.png 20229252.1763.png 20229252.1764.png 20229252.1765.png 20229252.1767.png 20229252.1768.png 20229252.1769.png 20229252.1770.png 20229252.1771.png 20229252.1772.png 20229252.1773.png 20229252.1774.png 20229252.1775.png 20229252.1776.png 20229252.1779.png 20229252.1780.png 20229252.1781.png 20229252.1782.png 20229252.1783.png 20229252.1784.png 20229252.1785.png 20229252.1786.png 20229252.1787.png 20229252.1788.png 20229252.1790.png 20229252.1791.png 20229252.1792.png 20229252.1793.png 20229252.1794.png 20229252.1795.png 20229252.1796.png 20229252.1797.png 20229252.1798.png 20229252.1799.png 20229252.1801.png 20229252.1802.png 20229252.1803.png 20229252.1804.png 20229252.1805.png 20229252.1806.png 20229252.1807.png 20229252.1808.png 20229252.1809.png 20229252.1810.png 20229252.1812.png 20229252.1813.png 20229252.1814.png 20229252.1815.png 20229252.1816.png 20229252.1817.png 20229252.1818.png 20229252.1819.png 20229252.1820.png 20229252.1821.png 20229252.1823.png 20229252.1824.png 20229252.1825.png 20229252.1826.png 20229252.1827.png 20229252.1828.png 20229252.1829.png 20229252.1830.png 20229252.1831.png 20229252.1832.png 20229252.1834.png 20229252.1835.png 20229252.1836.png 20229252.1837.png 20229252.1838.png 20229252.1839.png 20229252.1840.png 20229252.1841.png 20229252.1842.png 20229252.1843.png 20229252.1845.png 20229252.1846.png 20229252.1847.png 20229252.1848.png 20229252.1849.png 20229252.1850.png 20229252.1851.png 20229252.1852.png 20229252.1853.png 20229252.1854.png 20229252.1856.png 20229252.1857.png 20229252.1858.png 20229252.1859.png 20229252.1860.png 20229252.1861.png 20229252.1862.png 20229252.1863.png 20229252.1864.png 20229252.1865.png 20229252.1867.png 20229252.1868.png 20229252.1869.png 20229252.1870.png 20229252.1871.png 20229252.1872.png 20229252.1873.png 20229252.1874.png 20229252.1875.png 20229252.1876.png 20229252.1878.png 20229252.1879.png 20229252.1880.png 20229252.1881.png 20229252.1882.png 20229252.1883.png 20229252.1884.png 20229252.1885.png 20229252.1886.png 20229252.1887.png 20229252.1890.png 20229252.1891.png 20229252.1892.png 20229252.1893.png 20229252.1894.png 20229252.1895.png 20229252.1896.png 20229252.1897.png 20229252.1898.png 20229252.1899.png 20229252.1901.png 20229252.1902.png 20229252.1903.png 20229252.1904.png 20229252.1905.png 20229252.1906.png 20229252.1907.png 20229252.1908.png 20229252.1909.png 20229252.1910.png 20229252.1912.png 20229252.1913.png 20229252.1914.png 20229252.1915.png 20229252.1916.png 20229252.1917.png 20229252.1918.png 20229252.1919.png 20229252.1920.png 20229252.1921.png 20229252.1923.png 20229252.1924.png 20229252.1925.png 20229252.1926.png 20229252.1927.png 20229252.1928.png 20229252.1929.png 20229252.1930.png 20229252.1931.png 20229252.1932.png 20229252.1934.png 20229252.1935.png 20229252.1936.png 20229252.1937.png 20229252.1938.png 20229252.1939.png 20229252.1940.png 20229252.1941.png 20229252.1942.png 20229252.1943.png 20229252.1945.png 20229252.1946.png 20229252.1947.png 20229252.1948.png 20229252.1949.png 20229252.1950.png 20229252.1951.png 20229252.1952.png 20229252.1953.png 20229252.1954.png 20229252.1956.png 20229252.1957.png 20229252.1958.png 20229252.1959.png 20229252.1960.png 20229252.1961.png 20229252.1962.png 20229252.1963.png 20229252.1964.png 20229252.1965.png 20229252.1967.png 20229252.1968.png 20229252.1969.png 20229252.1970.png 20229252.1971.png 20229252.1972.png 20229252.1973.png 20229252.1974.png 20229252.1975.png 20229252.1976.png 20229252.1978.png 20229252.1979.png 20229252.1980.png 20229252.1981.png 20229252.1982.png 20229252.1983.png 20229252.1984.png 20229252.1985.png 20229252.1986.png 20229252.1987.png 20229252.1989.png 20229252.1990.png 20229252.1991.png 20229252.1992.png 20229252.1993.png 20229252.1994.png 20229252.1995.png 20229252.1996.png 20229252.1997.png 20229252.1998.png 20229252.2001.png