Zycie z Glebi Serca (p).pdf

(7287 KB) Pobierz
6625883 UNPDF
6625883.002.png
SPIS TREŚ CI
WPROWADZENIE | 3
I. SZEŚĆ CNÓT SERCA | 3
Artyzm Wyraż ania | 5
Ś cież ka Agnostyczna | 7
Trzy Subtelne Pragnienia | 9
II. PRAKTYKA KIEDY-KTÓRA-JAK | 14
Sześć Cnót Serca Jako Trzon | 15
Jak to ma się do mojej osoby? | 17
Medytacja Siatki Sześ ciu Cnót Serca | 20
Technika Cyklu Wzrostowego | 22
III. ZAMIAR SERCOWO-UMYSŁ OWY | 24
IV. NASZE WSPÓŁ POŁĄCZENIE | 29
Koherencja Emocjonalna | 30
Kolektywne Pole Energetyczne Czł owieka | 31
Informowanie CHEF | 34
Wykrywanie CHEF | 35
V. Ś WIĄ TYNIE ZDARZEŃ I ICH CEL | 38
VI. PRAKTYKA PONAD DOŚ WIADCZENIE | 40
PODSUMOWANIE | 42
ANEKS A | 46
ANEKS B | 51
Strona 2 © 2007 EventTemples.com
6625883.003.png
Wprowadzenie
Jeśli nakreśliłbyś trajektorie ewolucyjne z ostatnich 2000 lat dla technologii, nauki, ekonomii,
medycyny, oraz większości pozostałych dziedzin będących przedmiotem dążeń człowieka,
ujrzałbyś linie trendu biegnące w górę niczym rakiety, zwłaszcza w okresie ostatnich 100 lat.
Jedynie w dziedzinach nawiązujących do stanu emocjonalnego człowieka ujrzałbyś
stosunkowo poziome linie, a w niektórych przypadkach, trend spadkowy.
Jest jasnym, że w skali intelektualnej, technologicznej, i monetarnej postęp nasz poszedł
radykalnie do przodu, ale jak przedstawia się nasze panowanie nad emocjami, i co
ważniejsze, jak je orkiestrujemy w celu zwiększania rozumowania przez nas życia oraz
postrzegania intuicyjnego, które od czasu powstania cywilizacji rozwinęło się w bardzo
niewielkim stopniu.
A jednak, kiedy o tym pomyśleć, to nasza zdolność do życia z głębi serca oraz do
koordynowania naszych emocji jest kluczowym elementem dla lepszego życia – i nie tylko dla
nas samych, ale dla kręgu naszej rodziny i przyjaciół, społeczności, i całej planety. Daje nam
ona możliwość łatwiejszego ustosunkowania się do stawiających wysokie wymagania
zakrzywień, które nieustannie kształtują naszą podróż przez życie. Umożliwia nam ona
funkcjonowanie z pozycji względnej stabilności, zamiast ustawicznie przemieszczających się
piasków sceny życia, które drenują nas z naszej wrodzonej witalności duchowej.
SEKCJA 1: Sześć Cnót Serca
Serce Energetyczne składa się z sześciu głównych form ekspresji: Wdzięczności,
Współodczuwania, Przebaczenia, Skromności, Zrozumienia, oraz Dzielności 1 . Splecione razem,
owe sześć przejawów zachowania tworzy esencję serca energetycznego, i kiedy wyrażane
są w naszym codziennym życiu, uaktywniają jego funkcjonalność jako portal do naszej
najgłębszej jaźni, czyli duszy. (Spójrz na diagram na następnej stronie.)
Bez względu na to jak istotne znaczenie przypisujemy naszemu intelektowi czy też sile umysłu,
to jest on tylko jedną formą inteligencji, i mimo że zajmuje ona znaczące miejsce w naszym
świecie, to zdecydowanie nie jest ona główną formą inteligencji naszej Jaźni. Nasza główna
inteligencja otrzymuje empowerment poprzez osiągnięcie przez nas stanu opanowania
emocjonalnego oraz zdolności prowadzenia życia z poziomu sześciu cnót serca, a to z kolei
1 Definicje wprowadzające dla sześciu cnót serca znaleźć można w Aneksie A.
Strona 3 © 2007 EventTemples.com
6625883.004.png
jednoczy nas w świetlnych królestwach naszej intuicji, która stanowi koherentne złącze do
wszechświatowego pola informacji nazywanego przez fizyków terminem: próżnia kwantowa.
Istnieje powiedzenie w Nauczającym Zakonie Lyricusa: „To, co jesteś w stanie wyrazić poprzez
własne serce, jest złotem wobec żelaznej natury umysłu.” Złoto , w tym przypadku, jest
zdolnością do wyrażania sześciu cnót serca w tandemie, pojedynczo, lub w większej grupie
Strona 4 © 2007 EventTemples.com
6625883.005.png
wobec rozmaitych sytuacji serwowanych przez życie. Jest ono uczeniem się jak modyfikować
własne działania w oparciu o owe sześć cnót serca oraz obserwowaniem tego, jak re-
kalibrują one twój system wartości, re-witalizują twoją energię i twórczość, oraz odnawiają
twoje wyczucie równowagi i opanowania emocjonalnego.
Czyniąc tak, angażujesz swoje energie emocjonalne nie tylko w tworzenie i utrzymywanie
osobistego koherentnego stanu, ale również tworzysz koherentne pole w swoim otoczeniu;
pole, które dotyka oraz krzyżuje się z innymi poprzez prawa wiązania kwantowego, rezonans,
koherencję, oraz nie-lokalność. Energie naszego pola emocjonalnego są rzeczywiste i
podłączone od wewnątrz do ogromnego zbioru intencji i informacji, którego cechuje blisko
nieograniczony zasięg obejmowania.
Gęstsze emocje takie jak zawiść, chciwość, i gniew wpływając do tego kosmicznego pola
pobudzają jego niskie instynkty, wytwarzając tym samym warunki będące podłożem
konfliktów i niestabilności w obrębie naszej manifestacji rzeczywistości. Subtelniejsze energie,
które tworzą sześć cnót serca, pobudzają boskie instynkty kosmicznego czy też kwantowego
pola obejmującego multiwers. Tak więc, mamy pozostawiony wybór tego jak poprowadzimy
naszą osobowość i emocje, które pobudzają pole kwantowe, w którym wszyscy żyjemy w
towarzystwie boskich częstotliwości dźwigających i wspierających całość życia. Skoro jest to
nasz wybór, to w takim razie opanowanie sześciu cnót serca stanowi wydają i skuteczną
metodę dotarcia do tych obszarów.
Całe sedno sprowadza się do następującego stwierdzenia: Uzyskujemy dostęp do naszej
boskości przez serce, a nie przez głowę. Intelekt jednostki jest w stanie objąć olbrzymią ilość
informacji i wiedzy. Możemy studiować wszystkie słowa przekazywane przez naszych
proroków i naukowców, lecz jeśli nie wyrażamy sześciu cnót serca, wówczas napełniamy
nasze głowy jedynie słowami, konceptami, oraz intelektualną brawurą. Nasze zachowania
zostają wtedy podpięte do niższych instynktów, i chociaż spisujemy bądź przekazujemy ustnie
dogłębne wglądy, to nasze energie emocjonalne pozostają w stanie skotłowania, niepewne
swojej ekspresji od chwili do chwili, i nie poprowadzone przez inteligentny głos naszego serca.
Artyzm Wyrażania
Ma miejsce ukryty artyzm w wyrażaniu sześciu cnót serca, lecz zanim artyzm ten będzie mógł
być poddany ekspresji, cnoty muszą być zakotwiczone w autentyczności. Cnoty te nie mogą
być wytworzone przy użyciu konstruktów mentalnych lub przez stwierdzenie słowne. Sytuację
tę zapewnia ta właściwość autentyczności, która jest rezultatem sercowego i umysłowego
wyczucia połączenia z głębszą konstrukcją w obrębie, której operuje każda z cnót serca. U
większości ludzi rozwinięcie i ustabilizowanie tego połączenia zajmuje nieco czasu. Jednakże,
Strona 5 © 2007 EventTemples.com
6625883.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin