Kto odczuwa pragnienie niech przyjdzie P.Bębenek.pdf

(65 KB) Pobierz
Finale 2006 - [kto oczuwa]
Kto odczuwa pragnienie niech przyjdzie
sł.: Ap 22, 17
muz.: Paweł Bębenek
Soprano
&
b b
C
œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ
w
# ˙
Kto od
-
czu
-
wa prag
-
nie
-
nie niech
przyj
-
dzie,
kto
?
b b
C
œ œ
˙ œœ œ
˙ œ œ
w ˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
Bass
5
b b
.
S
&
˙ œ
˙
œ œ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
chce
niech
wo
-
dy ży
-
cia
dar
-
mo
za
-
czer pnie. Kto
-
od
-
?
b b
˙ ˙
˙
œ œ œ œ
˙ œ œ
œ œ
œ œ
B
9
b b
˙ œ
œ
˙ œ
S
&
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
w
# ˙
˙ ˙
czu
-
wa prag
-
nie
-
nie niech
przyj
-
-
-
dzie,
kto
˙ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
?
b b
˙ œ œ
˙ œ œ
w ˙ ˙
B
13
b b
.
˙
œ œ œ œ
S
&
˙
˙
œ
œ œ œ œ œ
˙ œ œ
w
w
chce
niech
wo dy zy cia
-
-
dar
-
mo za
-
czer
-
-
-
pnie.
?
b b
˙ ˙
œ œ œ œ
˙ œ œ
w ˙ ˙
w
w
B
˙ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
w
˙ ˙
˙
œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙
˙ œ œ
# œ
œ
œ œ œ œ
˙
œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
w
˙
˙ œ œ
˙ œ œ
w
w
˙ ˙
˙ œ œ
œ œ œ œ
219983443.001.png 219983443.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin