BOYS - Anulka.pdf

(58 KB) Pobierz
boys-Anulka
Gmin
D
D
Dmin
A V
D
Dmin
D
\ K 0
D
D
V
T
V U V
C
0
C
C *
C
C
C
C
C
C
C
C
C *
C
C
C
C
C
H
C
5
Gmin
Dmin
D
A
D
Dmin
D
S
S
V
W D
U
\ K
C C C C C C
C
C*
C
C
C
C
C
Gdy
nad-
cho-
dzi
C *
10
\ K
D
C C
C
D C
Gmin
D
U
C
C *
C
C*
C
C
C
C
C
C
C B
la-
ta
czas,
ca-
la
pacz-
ka
je-
dzie
w_las.
W_le-
sie
ros-
nie
Dmin
C*
Dmin
D
D
C* 15
D
U V
\ K
C
C
C
C*
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
sad
zie-
lo-
ny
skup
bu-
te-
lek
za-
pew-
nio-
ny.
A-
nul-
ka
Gmin
Dmin
D
C*
V
\ K
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
raz,
dwa,
trzy
zbie-
ra-
la
ja-
go-
dy,
spie-
wa-
la:
"ja-
ki
jest
ten
pie-
kny
20
\ K
Dmin
Gmin
D
D
Dmin
D
D
D
U V
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
sad"!
A
w_sa-
dzie
chlop-
cy
by-
li,
pod
jab-
lo-
nia
pi-
li,
zo-
ba-
C*
Dmin
Gmin
25
D
\ K
C
U V
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
czy-
li
ja,
za-
cze-
li
"grzac".
A-
nul-
ka
raz,
dwa,
trzy
zbie-
ra-
la
Dmin
D
C*
Dmin
D
V
U V
\ K
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
ja-
go-
dy,
spie-
wa-
la:
"ja-
ki
jest
ten
pie-
kny
sad"!
A
w_sa-
dzie
Gmin
Dmin
C*
D
D
C 30
D
D
\ K
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
chlop-
cy
by-
li,
pod
jab-
lo-
nia
pi-
li,
zo-
ba-
czy-
li
ja,
za-
cze-
li
38176597.008.png 38176597.009.png 38176597.010.png
Dmin
C
C 35
S
D
D
U T
\ K
C
C*
C
C*
C
C
C
C
C
C
C
"grzac".
Gdy
dziew-
czy-
na
zo-
ba-
czy-
la
ty-
le
chlo-
pa,
C
D7
D
Gmin
Dmin
C*
D
D
D
40
U
\ K
C *
C
C
C
C
C
C*
C
C *
C*
C
C
C
C
C
F
sie
zmar-
twi-
la.
Chlop-
cow
bo-
wiem
wie-
lu
jeest,
a
ja-
god-
ki
tyl-
ko
Dmin
Gmin
Dmin
D
D
U V
V
\ K
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
dwie.
A-
nul-
ka
raz,
dwa,
trzy
zbie-
ra-
la
ja-
go-
dy,
spie-
wa-
la:
A
Dmin
Gmin
C 45
D
D
\ K
C
U V
C*
C
C** C
C
C
C
C C
C
C
C
C
C
C
C
F
"ja-
ki
jest
ten
pie-
kny
sad"!
A
w_sa-
dzie
chlop-
cy
by-
li,
pod
jab-
Dmin
D
D
C*
Dmin
D
U V
\ K
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
lo-
nia
pi-
li,
zo-
ba-
czy-
li
ja,
za-
cze-
li
"grzac".
A-
nul-
ka
50
Gmin
Dmin
D
A C*
V
\ K
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
raz,
dwa,
trzy
zbie-
ra-
la
ja-
go-
dy,
spie-
wa-
la:
"ja-
ki
jest
ten
pie-
kny
Dmin
Gmin
Dmin
D
D
C 55
D
D
U V
\ K
C** C
C
C
C C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
sad"!
A
w_sa-
dzie
chlop-
cy
by-
li,
pod
jab-
lo-
nia
pi-
li,
zo-
ba-
C*
A C
Dmin
\ K
C
U T
S
T V
D
C
C
C
C
C
C
C
F
czy-
li
ja,
za-
cze-
li
"grzac".
A-
nul-
ka
60
Gmin
Dmin
D
A C*
A
V
\ K
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
raz,
dwa,
trzy
zbie-
ra-
la
ja-
go-
dy,
spie-
wa-
la:
"ja-
ki
jest
ten
pie-
kny
38176597.011.png 38176597.001.png 38176597.002.png
Dmin
Gmin
Dmin
D
D
C 65
D
D
U V
\ K
C** C
C
C
C C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
sad"!
A
w_sa-
dzie
chlop-
cy
by-
li,
pod
jab-
lo-
nia
pi-
li,
zo-
ba-
C*
A C
Dmin
C 70
S
D
U T
\ K
C
C
C
C*
C
C
C
C
F
C
C
C
C
czy-
li
ja,
za-
cze-
li
"grzac".
Chlop-
cy
je-
dnak
zgod-
ni
by-
li
C C
C
C
D C
Gmin
D
Dmin
D
U
V
U
\ K
C *
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
i
tak
so-
bie
po-
ra-
dzi-
li:
wzie-
li
An-
ke
i
ja-
go-
dy
75
\ K
A C*
C
Dmin
Gmin
C
U V
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
pi-
jac
wi-
no
dla
och-
lo-
dy.
A-
nul-
ka
raz,
dwa,
trzy
zbie-
ra-
la
\ K Dmin
C*
A C
Dmin
D
C 80
D
V
U V
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
ja-
go-
dy,
spie-
wa-
la:
"ja-
ki
jest
ten
pie-
kny
sad"!
A
w_sa-
dzie
Gmin
Dmin
A
D
D
D
\ K
C
C
C C
C** C
C
C
C
C
C
C*
C
C
C
C
C
C
C
C
F
chlop-
cy
by-
li,
pod
jab-
lo-
nia
pi-
li,
zo-
ba-
czy-
li
ja,
za-
cze-
li
Dmin
Gmin
Dmin
D
C 85
D
U V
V
\ K
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
"grzac".
A-
nul-
ka
raz,
dwa,
trzy
zbie-
ra-
la
ja-
go-
dy,
spie-
wa-
la:
A
Dmin
Gmin
D
D
\ K
C
U V
C*
C
C** C
C
C
C
C C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
"ja-
ki
jest
ten
pie-
kny
sad"!
A
w_sa-
dzie
chlop-
cy
by-
li,
pod
jab-
38176597.003.png 38176597.004.png 38176597.005.png 38176597.006.png
90
\ K
Dmin
D
D
A
Dmin
U T
C*
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
lo-
nia
pi-
li,
zo-
ba-
czy-
li
ja,
za-
cze-
li
"grzac".
38176597.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin