BOYS - Dlaczego.pdf

(47 KB) Pobierz
boys - dlaczego
BOYS - Dlaczego
www.gamsam.pl -GRAM JU ś SAM- opr.dmp
C*
C
D
C * C C
E
B
C*
C
1
D
C * C C
E
B
H 0
0
C C
C C C C
C
C
C C
C C C C
C
C
+
\
5
D
E7
A C
B B *
J
H
C
C *
C C
C
C
C
C
C
C
\
C
C
C
H
C
F
F
Dzie ń
ko-
lej-
ny-
za-
ta ń -
czysz-
znów-
A-
wi ę c-
E C
A C
C
10
\
C
C
C
C
C B
C
C
C
C
C
C
C
C
F
F
F
F
je-
dnak-
si ę -
nie-
zmie-
ni-
ła ś -
Wszy-
stkich-
two-
ich-
ko-
le-
gów-
znam-
\
B B *
H
C
C
E C
C
C
C C
C
C
A C
C B
C
C
Wszy-
stkich-
któ-
rych-
za-
nos-
wo-
dzi-
ła ś -
Kie-
dy-
C
C
C
C
C
C
15
Dm
B *
E7
C
C
C
C
C
C
C
C
V
C
\
F
F
F
ci-
b ę -
dzie-
wre-
szcie-
do ść -
Cze-
kam-
na-
to-
od-
lat-
dzie-
wczy-
A V
D
B B *
20
E7
C C
\
C B
C
C
C
C
C
C
C
V
C
H
C
C
C
C
C
C
F
F
F
F
F
no-
Kie-
dy-
prze-
szko-
dzi-
ci-
w tym-
kto ś -
I-
zo-
sta-
niesz-
m ą -
je-
dy-
A C
U + V
F
C
C
C
C
C
C
Dm
C
C
C
C *
\
C B
F
n ą -
Dla-
cze-
go-
ty-
mi-
w gło-
wie-
Za-
wró-
ci-
ła ś -
G7
C
25
C
C
Am
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C*
C
C
C
C
C
C
C
C
\
F
Spoj-
rze-
niem-
swo-
im-
słod-
kim-
Mnie-
zwa-
bi-
ła ś -
Czy-
po-
wiesz-
Ŝ e-
na-
de-
szła-
F
C
1
E7
C
E
Am
C
30
+
2
F
D
C
C
C
C
C
C *
C
C
C *
C
C
\
C*
C
H
C
F
F
F
Wre-
szcie-
chwi-
la-
Któ-
ra-
tyl-
ko-
dla-
nas-
by-
ła-
Któ-
ra-
by-
ła-
w nas-
\
A B*
U
BOYS - Dlaczego
C
38174797.001.png 38174797.002.png 38174797.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin