MILANO - Jesteś moją naj.pdf

(51 KB) Pobierz
54635830 UNPDF
Milano - Ty jesteś moją naj
H 0
0
A C
D
D C
D
F
C
C
A C
D
\
U V
C
C
C
U V
C
C
C
C
H
C
U V
C
C
C
Ty,
na
za
wsze
Ty
W mo
ich
ra
mio
nach
mu
sisz
być.
Do
brze
to
D C
D
DM7
A C
D
D
C
D
D
E7
E
H
U V
C
U V
V
U V
V
T
C
C
\
C
C
C
C
H
C
C
C
C
wiem,
ży
cie
jak
sen,
Raz
jest
do
brze
a
cza
sem
źle
H
A C
D
D C
D
F
C
C
A C
D
U V
C
U V
C
C
U V
C
C
C
C
\
C
C
H
C
C
Spójrz
jak
se
rce
me
Tak
mo
cno
bi
je,
pra
gnie
Cię
Za
u
faj
D C
D
DM7
A C
D
C *
D
D
H
U V
C
U V
U
C
C
C
C
C
\
C
C
C
C
C
H
C
C
C
F
mi
i
zro
zum,
że
Ni
ko
go
nie
ko
cha
łem,
nie
Ty
je
steś
A F
F
D
DM7
DM
C *
H
D
U U
C
U T U
C
C
C
C
C
C
\
C
C
C
J C
C
C C
C
C
F
mo
naj...
Choć
masz
tak
nie
wie
le
lat,
To
nic,
na
pra
wdę
C
D
A F
F
E7
A F
H
D
U
C *
X
C
C V U
U
C
U
C
C
C
C
\
H
C
C
C
F
C
C C
nic
Tak
pra
gnę
z
To
być
Ty
je
steś
mo
naj...
D F
DM7
B
K
H
U
C
V U
S
C
C *
V
C C
C *
C
C
C
\
C
J
C
F
C
F
F
F
Tą,
któ
wy
bra
łem
sam,
Cze
kam,
cią
gle
H
C
E7
C
A F
D
U
C
C
C
C
C
\
C B
śnię,
Że
po
ko
chasz
kie
dyś
mnie
54635830.001.png 54635830.002.png 54635830.003.png 54635830.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin