Gore gwiazda - opr. St. Kusztyb.pdf

(28 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Gore gwiazda - opr. St. Kusztyb]
Gore gwiazda
opr. St. Kusztyb
Soprano I
Soprano II
&
#
2
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
#
¾
1. Go -
2.Wół
3. A -
re
i
nioł
gwiaz -
o -
Pań -
da
sioł
ski
Je -
w pa -
ku -
zu -
rze
ran -
so -
słu -
ci -
wi
Ŝą
ki
w ob -
przy
wy -
ło -
Ŝło -
ci -
ku,
bie,
na,
#
2
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
&
Alto
#
#
l
¾
4
#
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
&
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
S I
S II
#
¾
#
¾
w ob -
przy
wy -
ło -
Ŝło -
ci -
ku,
bie,
na,
Jó -
hu -
skąd
zef
czą,
po -
z Pan -
bu -
cie -
czą
cha
a -
de -
dla
sys -
li -
Pa -
tu -
kat -
nię -
nej
cia
#
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
&
¾
¾ ¾
A
#
#
7
#
¾
¾
¾
¾
1–2. Hej -Ŝe i - no
¾
¾
¾
¾
dy - na, dy - na,
¾
¾
¾
¾
.
&
¾
¾
¾
¾
¾
¾
é
¾
.
.
¾
¾
¾
S I
S II
#
¾
przy
o -
je -
bo -
so -
dy -
ku,
bie,
na,
przy
o -
je -
bo -
so -
dy -
ku:
bie:
na:
1–3. Hej! -
-
-
dy - na, dy - na,
#
¾
¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
1–3. Hej -Ŝe i - no,
&
¾
¾ ¾
A
l
.
é
Hej!
11 .
#
na - ro - dził się
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
&
é
¾
.
.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
S I
S II
#
¾
Hej!
Bóg Dzie - ci - na
w Bet -le - jem,
w Bet - le - jem.
&
#
¾ ¾ ¾ ¾
na - ro - dził się,
¾
¾
¾
¾
¾
A
.
é
Hej!
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
#
#
¾
¾
¾
377592807.001.png 377592807.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin