Hej w dzień narodzenia - opr. M. Bienias.pdf

(30 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Hej w dzieñ narodzenia - opr. M. Bienias]
Hej w dzień narodzenia
opr. M. Bienias
Soprano I
Soprano II
&
#
3
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾ ¾
é
¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾ ½
½
#
1. Hej
2. Pan -
¾
w dzień
na
¾ ¾ ¾
na -
po -
ro -
ro -
dze -
dzi -
nia
ła
Sy -
nie-
na
bies-
Je -
kie
dy -
Dzie -
ne -
ciąt-
go,
ko,
3
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
&
é ¾
¾ ¾
½
Alto
5
#
¾
¾
¾ ¾
é ¾ ¾
¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾ ½
½
&
¾
¾ ¾ ¾
é
¾
¾ ¾ ¾
¾
S I
S II
#
Oj -
w Ŝło-
ca
bie
przed -
po -
wiecz -
ło -
ne -
Ŝy -
go,
ła
Bo -
ma -
¾
ga
łe
praw -
Pa -
dzi -
cho -
we -
ląt -
go:
ko:
¾
&
¾
¾ ¾ ¾
é ¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾
½
A
9 é ¾
#
. .
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
é ¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
S I
S II
We -
Pas -
so -
te -
ło
rze
śpie -
śpie -
waj -
wa -
my,
ją,
chwa -
na
łę
mul -
Bo -
tan -
gu
kach
daj -
gra -
my,
ją:
#
¾
&
. .
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
A
¾
é ¾
13
#
¾
¾ ¾
¾
é
. .
¾ ¾
&
¾
¾
¾ ¾
é
¾
é
.
S I
S II
é
.
1–2. Hej ko - lę - da,
ko
-
lę -
da.
#
&
¾
¾ ¾
l ¾
. .
A
¾
¾
¾
é
.
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
é
¾
¾
&
¾
¾ ¾
¾
¾
é
¾
¾
¾ ¾
378054396.001.png 378054396.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin