Dziecina mała.pdf

(34 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Dziecina ma³a]
S I
11 œ
b
œ
œ œ œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
# œ œ œ
œ
œ œ œ
n
œ
œ
œ œ
œ
œ
1. W sta - jen -
ce
w Bet -
le -
jem
po -
wi -
ła
z we -
se -
lem,
2. Wszys -
cy
Cię
wi -
ta -
my,
dać
ci
co
nie
ma -
my;
A
&
b
œ œ œ
œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ
15
œ œ
œ œ œ œ U
œ
œ œ œ
b
œ œ œ
œ
S I
&
œ œ
œ
œ
œ œ
˙
.
Ma -
ry -
ja
Sy -
-
na
pięk -
na
no -
wi -
na.
Tyś
Pa -
nem
nie
-
ba
masz
coć
po -
trze -
ba.
&
b
œ œ œ
œ œ
U
œ
œ œ œ
˙
.
A
# œ
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
˙
.
œ
380023689.006.png 380023689.007.png 380023689.008.png
Dziecina mała
Soprano I
&
b
3
œ
œ
œ œ
˙
œ
1. Dzie -
2. Bądź -
ci -
Ŝe
no
po -
ma - - -
chwa - - -
ła,
lon
Soprano II
&
b
3
œ œ
œ œ
˙ œ
ma -
wa -
œ
œ
œ
œ œ
˙
Œ
1. Dzie -
2. Bądź-
ni -
Ŝe
na
poch -
ła
lon
Pan
nasz
Stwór -
Wiecz -
ca
ny
nie -
Pa -
ba.
nie,
Alto
&
b
3
œ œ
œ œ
˙
œ œ
œ
œ œ œ œ
1. Dzie -
2. Bądź-
ci -
Ŝe
na
poch -
ma - - -
wa - - -
ła
lon
Pan
nasz
Stwór -
Wiecz-
ca
ny
nie -
Pa -
5
œ
œ
œ œ
˙
œ
œ
S I
&
b
œ œ œ
˙
Œ
œ œ
œ
œ œ œ
˙
ba.
nie.
.
Pan
nasz
Stwór-
Wiecz-
ca
ny
nie -
Pa -
ba.
nie,
A
któ -
kę-
ryś
dyŜ
zło -
nam
Ŝo
Go
ny
szu-
na
kać
go-
po-
łym
trze -
sia -
-
5
œ œ
˙ œ
œ
œ
S II
&
b
œ œ
œ œ œ
˙
Œ
˙
œ
˙
ba.
nie.
.
a
któ
kę-
ryś
dyŜ
zło -
nam
Ŝo -
Go
ny
szu-
na
kać
go-
po-
łym
trze -
sia -
ba,
nie,
po -
na
trze -
sia -
-
A
&
b
˙
Œ
œ œ
œ œ
˙
œ œ
œ
œ œ œ œ
˙
n
œ
˙
ba.
nie.
.
ba.
nie.
A
któ-
kę-
ryś
dyŜ
zło -
nam
Ŝo
Go
ny
szu-
na
kać
go -
po -
łym
trze -
-
-
-
sia -
-
-
380023689.009.png 380023689.001.png 380023689.002.png 380023689.003.png 380023689.004.png 380023689.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin