Po kolędzie - ks. M. Mioduszewski.pdf

(33 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Po kolêdzie - ks. M. Mioduszewski]
Po kolędzie
ze śpiewnika ks. M. Mioduszewskiego
Soprano
Alto
& # # # 2
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
1. Po
2. O
ko -
jak
lę -
wiel -
dzie
kie
z tą
nas
ka -
pas-
pe -
tusz-
ków
do
dzi -
Bet -
siaj
le -
szczęś -
jem
cie
S
A
& # # #
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
pój -
spo -
dzie -
tka -
my,
ło,
te -
gdy
go
się
Bo -
woj -
ga
sko
wcie -
nam
lo -
nie -
ne -
bies -
go
kie
dziś
jaw -
o -
nie
glą -
o -
dać
glą -
S
A
& # # #
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾
. .
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
bę -
dać
dzie -
da -
my.
ło.
1–2. Gdy "Glo - ri - a in sx - cel - sis"
śpie- wa - li, śpie- wa - li,
& # # #
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
11
¾
¾
¾
. .
S
A
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
a nam bie - Ŝeć do Bet - le - jem
ka - za - li,
ka - za - li.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
4 ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
8 ¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
381649278.001.png 381649278.002.png 381649278.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin