Gdy śliczna Panna - ze spiewnika ks. M. Mioduszewskiego.pdf

(32 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Gdy œliczna Panna - ze spiewnika ks. M. Mioduszewskiego]
Gdy śliczna Panna
ze śpiewnika ks. M. Mioduszewskiego
¾
¾
¾ ¾
Soprano I
Soprano II
&
b
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
1. Gdy
2. Wszyst -
ślicz -
ko
¾
na
stwo -
Pan -
rze -
na
nie
Sy -
śpie-
¾
na
waj
¾
ko -
Pa -
¾
ły -
nu
¾ ¾
sa -
swe -
ła,
mu,
b
¾
¾
Alto
&
¾
¾
¾
3
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
. .
¾ ¾ ¾ ¾ é
¾
¾
¾
é
&
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
S I
S II
z wiel -
po -
kim
móŜ
¾
we -
ra-
se -
doś -
lem
ci
tak
wiel -
Je -
kiej
¾
mu
ser -
śpie -
cu
¾ ¾
wa -
me -
ła.
mu.
Li -
Li -
¾ ¾ ¾
li -
li -
li
li
laj,
laj,
¾
. .
A
&
¾
¾ ¾
¾
¾
é
6
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ é
¾ ¾ ¾
é
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾
. .
¾
&
¾
¾
¾
¾
#
¾ ¾
¾
S I
S II
¾ ¾
je
ki
Dzie -
kró -
cią-
le -
tecz -
wi -
ko,
czu,
li -
li -
¾ ¾ ¾ ¾ é
li -
li -
li
li
laj,
laj,
ślicz -
nie -
¾ ¾
ne
bies -
Pa -
ki
nią -
dzie -
tecz -
dzi -
ko.
cu.
¾
¾ ¾ ¾ ¾
. .
A
&
¾
¾# ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
li
li
¾
¾
¾
¾
¾
¾
mo -
wiel -
li
li
381674764.001.png 381674764.002.png 381674764.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin