Cieszmy się i pod niebiosy.pdf

(22 KB) Pobierz
39015170 UNPDF
CIESZMY SIĘ I POD NIEBIOSY...
Wesoło, uroczyście
sł. i muz.: autor nieznany
&4 2
C
A
D m
G
C
G
C
A
œ œ
# œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
# œ œ
Ciesz my się i
pod nie bio sy
wznoś my ra zem
mi łe gło sy,
bo we so ła
6
D m
G
C
G
G
C
. .
&
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
dziś no wi na:
Czys ta Pan na
ro dzi Sy na!
Bij cie wkot ły,
wtrą by graj cie,
11
G
C
C
F
G
C
. .
Œ
&
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ
a Je zu sa
przy wi taj cie
na świat na
ro
dzo
ne
go!
39015170.001.png 39015170.002.png 39015170.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin