Gwałtu, gwałtu pastuszkowie.pdf

(54 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy8]
Gwaþtu! Gwaþtu pastuszkowie
] ] ]
/
`
ä
ä
º
º
º
Sopran
Alt
"
ä
º
ä
º
º
º
º
ä
*
1.Gwał
2.Stra
3.Na
4.Weź
ä
tu,
chy,
ro
cie
gwał
stra
dził
z so
tu
chy
się
pa
nad
Sy
ba
stu
stra
nek
sy,
szko
cha
Bo
du
wie
mi,
ży,
dy,
;
] ] ]
/
ä
º
ä
º
º
º
º
ä *
*
Tenor
Bas
º
º
5
] ] ]
j
ä
ä
º
º
º
*
S
A
"
ä
º
ä
º
º
º
º
ä
*
sły
ja
bierz
po
szcie,
sność
cie
śpie
sły
bi
szcie,
je
cie
co
pio
o
do
wam
ru
wce,
tej
po
na
ko
bu
wiem.
mi,
zy,
dy,
szaj
T
B
;
] ] ]
ä
º
ä
º
º
º
º
ä *
*
9
] ] ]
A
S
A
"
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
ä
º
O
o
bie
we
gien
tam
gaj
so
się
do
cie
ło
bły
ka
chło
graj
ska,
ta
py
cie,
a
już
do
chwa
dro
ko
o
łę
ga
niec
nej
od
śli
świa
szo
daj
ska,
ta,
py
cie
T
B
;
] ] ]
º
º
º
ä
º
º
º
º
ä
º
13
] ] ]
`
º
*
ä
S
A
"
ä
º
ä
*
ä
º
ä
*
u
źle
cie
kać,
mi,
u
źle
cie
kać!
z na
z na
mi.
w Be
tle
jem,
w Be
tle
jem.
mu!
Ma
łe
mu!
*
Ma
º
łe
;
] ] ]
ä
º
ä
*
º
º
ä *
*
T
B
ä
º
W.B. Rzeszów 2009 r.
º
º
ä
*
ä
º
º
ä
º
º
º
ä
z so
º
ä
º
ä
º
ä
º
º
º
º
ä
º
º
º
ä
º
º
ä
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
ä
º
ä
*
º
ä
ä
ä
259956774.018.png 259956774.019.png 259956774.020.png 259956774.021.png 259956774.001.png 259956774.002.png 259956774.003.png 259956774.004.png 259956774.005.png 259956774.006.png 259956774.007.png 259956774.008.png 259956774.009.png 259956774.010.png 259956774.011.png 259956774.012.png 259956774.013.png 259956774.014.png 259956774.015.png 259956774.016.png 259956774.017.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin