Oj, luli Jezuniu.pdf

(73 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy1]
Oj, luli, Jezuniu
Umiarkowanie f
U
t.: K. Bojarski
m.: F. owowiejski
U
# # # #
3
œ
œ
œ
Sopran
Alt
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
1.Bra
2.Śpie
œ
cia,
szy
ach,
do
pa
szo
trzcie
pki
tam!
lud,
Chry
uj
stus
rzeć
zstę
ten
pu
Bo
je
ski
Sam!
cud.
?
# # # #
3
œ
œ
œ
œ
#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Tenor
Bas
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
5
# # # #
F
œ
œ
œ
f
œ
œ
œ
.
œ
œ
˙
S
A
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
#
œ
˙
Ó .
Z Ma
ry
i
Dzie
z uf
wi
no
cy
ścią
na
swe
świat
tro
przy
ski
cho
skła
dzi.
da,
Przed
Bo
giem
œ
œ
œ
?
# # # #
Ó .
Ó .
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
#
œ
œ
œ
#
œ
œ
œ
T
B
œ
œ
.
˙
9
# # # #
œ
œ
œ
poco rit.
œ
.
S
A
&
œ
#
œ
œ
œ
œ
#
œ
œ
#
œ
œ
œ
.
œ
˙
œ
œ
Nie
pro
bo
si
o
o
twie
ła
ra
skę
i
i
z win o
stóp
swo
u
bo
pa da.
dzi.
do
œ
?
# # # #
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
T
B
.
œ
œ
œ
œ
13
# # # #
p
Ó .
Ó .
˙
.
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
.
.
S
A
&
œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
˙
.
˙
.
˙
.
Oj, lu lu,
oj, lu li,
Je
zu
niu,
T
B
?
# # # #
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ œ
œ
.
œ œ œ œ
œ
.
œ œ œ œ
˙ .
.
œ œ œ
Ó .
œ
œ
π
Oj, lu li,
oj, lu li,
Je
zu
19
# # # #
œ œ œ œ
œ œ œ œ
S
A
&
œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
˙
.
˙
.
˙
.
˙ .
oj, lu li,
oj, lu li,
Je
zu
niu.
T
B
?
# # # #
œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
œ
.
œ œ œ œ
œ
.
œ œ œ œ
˙ .
˙
.
˙
niu.
.
˙
.
p
˙
li.
.
Oj, lu li,
Je zu niu,
lu
W.B. Rzeszów 2009 r.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
a tempo dolce
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
.
.
˙
.
˙
˙
259956780.011.png 259956780.012.png 259956780.013.png 259956780.014.png 259956780.001.png 259956780.002.png 259956780.003.png 259956780.004.png 259956780.005.png 259956780.006.png 259956780.007.png 259956780.008.png 259956780.009.png 259956780.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin