Witaj Jezu ukochany (opr. ks. Alojzy Odrobina C.M.).pdf

(65 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy9]
Witaj Jezu ukochany
h.: ks. Alojzy Odrobina C.M.
"
] ] ]
.
º
º
º
º
º
º
º
¹
Sopran
Alt
º
º
º
º
º
º
¹
1.Wi
taj
taj
taj
Je
z daw
zu
na
gi
u
po
Zba
ko
żą
wi
cha
da
cie
ny
ny,
lu,
2.Wi
3.Wi
dro
º
º
Tenor
Bas
;
] ] ]
.
º
º
º
º
º
º
º
¹
º
¹
5
] ] ]
º
º
º
º
º
¹
º
S
A
"
º
º
º
º
º
]
º
h
º
º
º
¹
na
od
wi
zba
pro
taj
wie
ro
nasz
nie
ków
Od
na
o
ku
sze
bie
pi
da
ca
cie
º
ny.
ny!
lu!
T
B
;
] ] ]
º
º
º
º
h
º
º
º
º
¹
¹
9
] ] ]
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
S
A
"
ä
ä
ä
ä
Wi
Już
Wiel
taj
się
ka
śli
to
to
czne
wszy
po
Dzie
stko
cie
cią
speł
cha
tecz
ni
na
ko,
ło,
sza,
wi
co
gdy
taj
pod
wi
śli
ta
dzi
czne
jem
my
Pa
ni
Me
nią
sy
tecz
by
a
ko!
ło!
sza!
T
B
;
] ] ]
º
º
º
º
º
º
º
º
13
] ] ]
º
º
º
º
º
¹
º
"
º
º
S
A
º
º
h
º
º
º
º
º
¹
Wi
Wy
Praw
taj
peł
dzi
Je
ni
we
zu,
ło,
go,
wi
wy
praw
taj
peł
dzi
Je
ni
we
º
zu!
ło!
go!
T
B
;
] ] ]
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
º
¹
W.B. Rzeszów 2009 r.
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
259956788.021.png 259956788.022.png 259956788.023.png 259956788.024.png 259956788.001.png 259956788.002.png 259956788.003.png 259956788.004.png 259956788.005.png 259956788.006.png 259956788.007.png 259956788.008.png 259956788.009.png 259956788.010.png 259956788.011.png 259956788.012.png 259956788.013.png 259956788.014.png 259956788.015.png 259956788.016.png 259956788.017.png 259956788.018.png 259956788.019.png 259956788.020.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin