adeste_fideles.pdf

(106 KB) Pobierz
11508962 UNPDF
Adeste Fideles
a d d d mf
kj k k j j k k k k j k k
Śpie wa
Po spie
-
-
- Kró lo
szcie,
jcie
o wier ni,
-
-
-
wi,
chó ry
po spie
- szcie
- a rcha
- z we se
-
-
-
nie
-
lskie, śpie
-
-
A de
-
-
ste
fi de
-
-
les,
Lae ti
- tri um
-
-
pha
-
ntes Ve
-
mf
kjk k j j k k k k jk k
b d d d
a d d d j k k k k k k j k z k s i
k dk k k j kkj dk z k t i
-
spie
-
szcie,
po spie
-
-
szcie
do Be
-
tle
-
jem.
-
wa
-
jmy
z za stę
-
-
pem
zba wio
-
-
nych
rzesz.
-
ni
-
te,
ve ni
-
-
te
in Beth
-
le
-
hem;
b d d d j kkk k k k j k z k s i
a d d d f j k k j j k k k k k z k s k
I p
k
I p k
j k k k k k j kk kk j k
Chwa ła
Tam jest Dzie ciątko,
-
na niebie
-
dla nas na ro
- i na zie
-
-
dzo
-
ne,
o-
Na tum
-
vi dete
-
Re gem
- a nge
-
-
lo
-
rum:
Ve-
j k k j j k k k k j k n
b d d d
I mf
I mf
kk k k k j k I f k
I f k
a d d d k k k k j k
kkkkjk
kkkk k j k
-
ddaj
- po kłon
my
-
Je mu,
-
o ddaj
-
- po kłon
my
-
Je mu,
-
o-
-
ni
- a do
te
-
-
re
-
mus,
Ve ni
-
- a do
te,
-
-
re
-
mus,
Ve-
b d d d k k k k jk I mf
kk k k k j k I f k
f
b d d d l l l mn
k
a d d d k k k k dk jk k j k z k t j z
-
ddaj
- po kłon
my
-
Je mu,
-
Kró
-
lo
-
wi.
-
ni
- a do
te
-
-
re
-
mus
Do
-
mi
-
num.
b d d d k k kkj kkj k z k s j z
b d d d k k k k k k k k jk z k t j z
Chór parafii św. Mikołaja w Nowej Rudzie
a d d d mf
kjk k jj kkk k jk k
-
-
lem, po
mf
kjk k jj k k kkj k k
b d d d
a d d d
b d d d j k k k k k k j k z k t i
a d d d f
Bo gu
-
mi
o-
f
f
k k k kj j k k k k k z k s k I p k
b d d d
a d d d
-
ddaj
- po kłon
my
-
Je mu,
-
o ddaj
-
- po kłon
my
-
Je mu,
-
o-
a d d d k k k k j k k j k z k s j z
-
ddaj
- po kłon
my
-
Je mu,
-
Kró
-
lo
-
wi.
11508962.001.png 11508962.002.png 11508962.003.png 11508962.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin