SSP415_Uklady_dodatkowego_ogrzewania.pdf

(2980 KB) Pobierz
ssp415_pl
Szkolenia techniczne
Samochody użytkowe
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 415
Układy dodatkowego ogrzewania
w samochodach użytkowych Volkswagen
– część 1
Budowa i zasada działania
1
220980130.026.png 220980130.027.png 220980130.028.png 220980130.029.png 220980130.001.png 220980130.002.png 220980130.003.png 220980130.004.png 220980130.005.png 220980130.006.png 220980130.007.png 220980130.008.png 220980130.009.png 220980130.010.png 220980130.011.png 220980130.012.png 220980130.013.png 220980130.014.png 220980130.015.png
Coraz częściej samochody wyposażane są w urządzenia grzewcze działające niezależnie od silnika napędowego
samochodu. Dzięki temu wewnątrz samochodu przed jazdą i podczas jazdy można szybko uzyskać przyjemną
temperaturę. Układy dodatkowego ogrzewania oferowane są jako wyposażenie seryjne lub wyposażenie
opcjonalne producentów lub jako osprzęt w ramach dodatkowego wyposażenia.
Samochody użytkowe firmy Volkswagen dysponują różnymi układami ogrzewania dodatkowego powietrzem lub
cieczą, które mogą być używane jako dogrzewacze lub jako ogrzewanie postojowe.
Układy dodatkowego ogrzewania podnoszą komfort jazdy i są częścią składową aktywnego bezpieczeństwa.
Niniejszy Zeszyt do samodzielnego kształcenia pt. „Układy dodatkowego ogrzewania – część 1”, prezentuje
przegląd oferowanych układów dodatkowego ogrzewania w samochodach VW Crafter, VW Transporter / VW
Multivan i VW Caddy. Stanowi on zawsze komplet z Zeszytem do samodzielnego kształcenia pt. „Układy
dodatkowego ogrzewania w samochodach użytkowych Volkswagen – część 2”.
Niniejszy Zeszyt do samodzielnego kształcenia rozpatruje oferowane układy dodatkowego ogrzewania w
samochodzie VW Crafter.
NOWOŚĆ
Uwaga
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia
budowę i zasadę działania nowych rozwiązań
technicznych!
Treść niniejszego zeszytu nie podlega aktualizacji.
Aktualne informacje na temat diagnozy, regulacji
oraz wykonywania napraw należy czerpać z
odpowiedniej literatury serwisowej.
2
220980130.016.png 220980130.017.png
O czym będzie mowa:
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dogrzewacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ogrzewanie postojowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Przegląd układów dodatkowego ogrzewania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dogrzewacz i ogrzewanie postojowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Wersje doboru ogrzewania do samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VW Crafter – zestawienie układów dodatkowego ogrzewania . . . . . . 12
Zestawienie miejsc zamontowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Układ zasilania paliwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
VW Crafter – dodatkowe ogrzewanie powietrzem PTC . . . . . . . . . . . . . 18
Krótki opis techniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
VW Crafter – drugi wymiennik ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Krótki opis techniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
VW Crafter – Hydronic D5WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Cechy konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Położenie montażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Układ ogrzewania z przyłączami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Konstrukcja i zasada działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dmuchawa powietrza do spalania -V6- i komora spalania z rurą
płomieniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wymiennik ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Obieg płynu chłodzącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Układ zarządzania ogrzewaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
VW Crafter – Airtronic D2 i D4S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Airtronic D2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Cechy konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Położenie montażowe i prowadnica powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Airtronic D4S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Cechy konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Położenie montażowe i prowadnica powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Nadwozie – przegląd działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Dmuchawa powietrza do spalania -V6- i sterownik ogrzewania
dodatkowego -J364- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Wymiennik ciepła i komora spalania z rurą płomieniową . . . . . . . . . . . . . 56
Układ zarządzania ogrzewaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3
220980130.018.png 220980130.019.png
Wprowadzenie
Dogrzewacz
W zależności od typu ogrzewania, w dogrzewaczu ogrzewane jest:
powietrze – w przypadku dodatkowego ogrzewania, w którym medium jest powietrze,
płyn – w przypadku dodatkowego ogrzewania, w którym medium jest płyn,
i następuje to podczas pracy silnika przy przepływie przez urządzenie grzewcze.
Nowoczesne silniki wysokoprężne z powodu ich wysokiego stopnia sprawności cechuje nieznaczna wartość strat
cieplnych. Z tego powodu przy niskich temperaturach zewnętrznych trwałoby bardzo długo, zanim silnik
osiągnąłby swą temperaturę roboczą, przy której spełnia ustawowe normy czystości spalin.
Dzięki dogrzewaczowi silnik szybciej zostaje doprowadzony do swojej temperatury roboczej. Ponadto dogrzewacz
w fazie rozgrzewania silnika wspomaga nagrzewanie wnętrza samochodu.
Rozdział ciepłego powietrza odbywa się poprzez przewidziane do tego celu nawiewy na urządzeniu grzejnym /
klimatyzatorze.
Ogrzewanie postojowe
W zależności od typu ogrzewania, w układzie ogrzewaniu postojowego ogrzewane jest:
powietrze – w przypadku dodatkowego ogrzewania, w którym medium jest powietrze,
płyn – w przypadku dodatkowego ogrzewania, w którym medium jest płyn,
i następuje to podczas pracy silnika lub postoju silnika przy przepływie przez urządzenie grzewcze.
Układy ogrzewania postojowe służą do wstępnego ogrzania wnętrza samochodu bez uwzględniania ciepła
oddawanego podczas pracy silnika. Układy ogrzewania postojowego zasilane benzyną lub olejem napędowym
zasilane są paliwem bezpośrednio ze zbiornika paliwa samochodu i ogrzewają albo powietrze w kabinie
samochodu (w przypadku dodatkowego ogrzewania powietrzem) albo połączone są za pomocą obiegu płynu
chłodzącego samochodu z układem grzewczym (w przypadku dodatkowego ogrzewania cieczą).
Ogrzewanie postojowe ogrzewa wnętrze samochodu bezpośrednio po jego włączeniu (ogrzewanie
natychmiastowe) lub według czasu wstępnie zaprogramowanego (programowanie czasu włączania). Opcjonalnie
kierowca może również wybierać wstępnie wybraną temperaturę. Rozdzielanie ciepłego powietrza odbywa się za
pomocą przewodów układu ogrzewania powietrzem.
Ogrzewanie postojowe oferuje zalety z wielu punktów widzenia – te ważne aspekty rozpatrywane będą na
następnej stronie.
Ponieważ w przypadku dodatkowego ogrzewania cieczą ogrzane powietrze dociera dyszami wylotu
powietrza do wnętrza samochodu, może ono być również stosowane w trybie rozmrażania,
tzn. za pomocą tego powietrza można usuwać śnieg i lód z szyb samochodu.
Dodatkowe ogrzewanie powietrzem służy przede wszystkim do ogrzewania przestrzeni pasażerskiej
i ładunkowej. Rozmrażanie szyb samochodu możliwe jest ze względów konstrukcyjnych tylko
z ograniczeniami i tylko w ramach czasu pracy dodatkowego ogrzewania powietrzem.
4
220980130.020.png 220980130.021.png
… bez funkcji dogrzewania / ogrzewania postojowego
… z funkcją dogrzewania / ogrzewania postojowego
S415_155
S415_156
Aspekty komfortu
Podczas jazd w zimnych porach roku nie jest konieczna w samochodzie ciepła odzież. Wyeliminowane zostają
przerwy podczas jazdy spowodowane późniejszym koniecznym zdejmowaniem odzieży. Siedzenia i elementy
obsługi są przyjemnie wstępnie ogrzane. Odpada zmiatanie śniegu, skrobanie lodu i usuwanie zaparowania szyb.
Aspekty bezpieczeństwa
Szyby pozbawione lodu i zaparowania umożliwiają nieograniczony widok i rozluźnioną pozycję siedzącą dzięki
optymalnej widoczności od początku jazdy. Zagwarantowany jest przez to ważny dla bezpieczeństwa widok z
wnętrza samochodu. Poza tym całkowicie czyste szyby ułatwiają parkowanie samochodu.
W ciepłych porach roku można na życzenie, za pomocą funkcji wentylacji postojowej, unikać gromadzenia się
ciepła.
W samochodzie możliwy jest dopływ świeżego powietrza i / lub wykorzystanie funkcji zamkniętego obiegu
powietrza.
W samochodzie zapewniony jest komfortowy rozdział powietrza.
Wyeliminowano uciążliwe wentylowanie wnętrza samochodu - latem jak i zimą można natychmiast ruszyć i jechać.
Dzięki wygodnej do jazdy odzieży utrzymywana jest normalna swoboda poruszania się. Powstające luzy pasów
bezpieczeństwa z powodu obszernej, luźnej lub wielowarstwowej odzieży można wyeliminować przez optymalne
założenie pasa bezpieczeństwa. Przyjemne temperatury we wnętrzu samochodu utrzymują reakcje kierowcy na
poziomie optymalnym. Obciążenia zdrowotne na skutek niskich temperatur wewnątrz samochodu lub zniszczenie
towarów w niskich temperaturach załadowanych w przestrzeni ładunkowej może zostać podczas jazd w zimie
zmniejszone.
Aspekt kosztów
Nie jest już wymagane mechaniczne usuwanie warstwy lodu za pomocą skrobaczki, dlatego unika się zadrapania
szyb samochodu. Również wyeliminowane zostaje stosowanie środków w rozpylaczu do rozmrażania szyb.
5
220980130.022.png 220980130.023.png 220980130.024.png 220980130.025.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin