Misterium Tarota Arkana Wielkie.pdf

(2726 KB) Pobierz
1005197798.007.png 1005197798.008.png
Alla Alicja Chrzanowska
Misterium Tarota
Arkana Wielkie
1005197798.009.png 1005197798.010.png 1005197798.001.png 1005197798.002.png 1005197798.003.png
 
Z miłością:
dziadkowi Filipowi, który pokazał świat;
dziadkowi Joannowi, który nauczył kochać Boga i ludzi;
mężowi Andrzejowi, za cierpliwość;
córce Marcie, za to, że jest.
Alla Chrzanowska
1005197798.004.png
Spis treści
Podziękowania................................................................................................................................................ 7
Część I
Od Głupca do Oświeconego........................................................................................................................... 9
1. Archetyp Głupca....................................................................................................................................... 9
2. Archetyp Maga ........................................................................................................................................ 11
3. Archetyp Najwyższej Kapłanki................................................................................................................. 13
4. Archetyp Cesarzowej ............................................................................................................................... 15
5. Archetyp Cesarza...................................................................................................................................... 17
6. Archetyp Arcykapłana.............................................................................................................................. 18
7. Archetyp Kochanków ............................................................................................................................... 20
8. Archetyp Rydwanu ................................................................................................................................... 22
9. Archetyp Sprawiedliwości ........................................................................................................................ 2
10. Archetyp Eremity...................................................................................................................................... 26
11. Archetyp Koła Fortuny............................................................................................................................. 28
12. Archetyp Mocy ......................................................................................................................................... 30
13. Archetyp Wisielca .................................................................................................................................... 32
14. Archetyp Śmierci ...................................................................................................................................... 3
15. Archetyp Równowagi ............................................................................................................................... 36
16. Archetyp Diabła ....................................................................................................................................... 38
17. Archetyp Wieży Boga ............................................................................................................................... 0
18. Archetyp Gwiazdy ................................................................................................................................... 2
19. Archetyp Księżyca ....................................................................................................................................
20. Archetyp Słońca ....................................................................................................................................... 6
21. Archetyp Sądu Bożego ............................................................................................................................. 8
22. Archetyp Świata ....................................................................................................................................... 50
Część II
Znaczenia Wielkich Arkanów Tarota............................................................................................................. 51
Wprowadzenie................................................................................................................................................ 51
1. Głupiec – Arkan 0 .................................................................................................................................... 52
2. Mag – Arkan 1 .......................................................................................................................................... 53
3. Najwyższa Kapłanka – Arkan 2 ............................................................................................................... 5
4. Cesarzowa – Arkan 3................................................................................................................................ 55
5. Cesarz – Arkan 4 ...................................................................................................................................... 56
6. Arcykapłan – Arkan 5 .............................................................................................................................. 57
7. Kochankowie – Arkan 6........................................................................................................................... 58
8. Rydwan – Arkan 7 .................................................................................................................................... 59
9. Sprawiedliwość – Arkan 8........................................................................................................................ 60
10. Eremita – Arkan 9 .................................................................................................................................... 61
11. Koło Fortuny – Arkan 10 ......................................................................................................................... 62
1005197798.005.png
12. Moc – Arkan 11........................................................................................................................................ 63
13. Wisielec – Arkan 12................................................................................................................................. 6
14. Śmierć – Arkan 13 ................................................................................................................................... 65
15. Równowaga – Arkan 14 ........................................................................................................................... 66
16. Diabeł – Arkan 15 .................................................................................................................................... 67
17. Wieża Boga – Arkan 16 ........................................................................................................................... 68
18. Gwiazda – Arkan 17................................................................................................................................. 69
19. Księżyc – Arkan 18 .................................................................................................................................. 70
20. Słońce – Arkan 19.................................................................................................................................... 71
21. Sąd Boży – Arkan 20................................................................................................................................ 72
22. Świat – Arkan 21...................................................................................................................................... 7
Część III
Zasady i sposoby prognozowania................................................................................................................... 75
1. Uwagi wstępne ........................................................................................................................................... 75
2. Początki....................................................................................................................................................... 76
3. Etyka pracy ................................................................................................................................................. 77
4. Rozwój osobisty .......................................................................................................................................... 78
5. Warsztat pracy............................................................................................................................................ 79
6. Technika wróżenia...................................................................................................................................... 81
7. Sposoby układania kart.............................................................................................................................. 82
7.1. „Trzy karty”.......................................................................................................................................... 83
7.2. „Sześć kart” – wg Barbary Antonowicz............................................................................................... 8
7.3. „Dwanaście domów Zodiaku” ............................................................................................................ 85
7.4. „Krzyż”................................................................................................................................................. 87
7.5. „Siedem pereł Izydy” ........................................................................................................................... 88
7.6. „Przełom”............................................................................................................................................. 90
7. 7. „Siedem czakramów” ......................................................................................................................... 91
7.8. „Podkowa” ........................................................................................................................................... 93
7.9. „Nieskończoność”................................................................................................................................ 9
7.10. „Dołek życiowy” ................................................................................................................................ 95
7.11. „Decyzja” ........................................................................................................................................... 96
7.12. „Analiza dnia” ................................................................................................................................... 97
7.13. „Krzyż kabalistyczny”........................................................................................................................ 98
7.14. „Krzyż celtycki A”.............................................................................................................................. 99
7.15. „Krzyż celtycki B” ............................................................................................................................ 100
7.16. „Zegar”............................................................................................................................................. 101
7.17. „Zakręt życiowy”.............................................................................................................................. 102
7.18. „Tajemnica Najwyższej Kapłanki”.................................................................................................. 103
7.19. „Cztery strony świata” ..................................................................................................................... 10
7.20. „Poprzednie wcielenie” ................................................................................................................... 105
8. Kilka końcowych rad................................................................................................................................ 106
Bibliograia.................................................................................................................................................... 108
Spis talii Tarota............................................................................................................................................. 109
5
1005197798.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin