Kalu Rinpocze - Mowy Dharmy (Vancouver 1974).pdf

(92 KB) Pobierz
KALU PINPOCZE
Kalu Rinpocze
Mowy Dharmy
Vancouver, Kanada, 1974
Każdy z nas posiada ludzką formę, Która jest cenną formą. Jest ona cenna dlatego,
ponieważ opierając się na niej można osiągnąć wyższe sfery egzystencji. Wyższe światy
egzystencji są osiągane poprzez praktykowanie szlachetnych czynów i porzucenie złych
nieczystych działań. Jednakże egzystencja w wyższych światach chociaż czasowo bardzo
spokojna i szczęśliwa nie jest niczym trwałym. Dlatego musimy podjąć się praktyki Dharmy,
abyśmy osiągnęli stan całkowicie przebudzonego oświecenia, stan Buddy.
Doskonale oświecony wygłosił wiele różnych nauk, tak aby istoty mogły iść ścieżką
prowadzącą do całkowicie przebudzonego oświecenia. Rzeczywiście nauczał on tego co jest
zwane zbiorem 84.000 różnych nauk Dharmy, wszelkich różnych metod, które można
stosować, aby osiągnąć stan wyzwolenia. Cel tych nauk był taki, aby opierając się na nich
można było osiągnąć wyższe sfery egzystencji. Poprzez porzucenie złych działań i
praktykowanie szlachetnych czynów można osiągnąć sfery ludzi lub bogów. Budda uczył, że
jeśli ktoś opiera się na spokojnym wyciszeniu osiąga on poprzez praktykę głębokie
medytacyjne pochłonięcie i jeśli poprzez to wyciszenie osiąga szczęśliwość, może urodzić
się w świecie bogów, w szczególności w sferze pożądania.
Budda wygłosił wielką ilość nauk dotyczących spokojnego wyciszenia i rozwijania
go bez rozproszenia. W szczególności będąc przywiązanym do aspektu czystości i jasności
w stanie spokojnego wyciszenia i opierając się na tej jasności osiąga się odrodzenie w
świecie bogów w sferze form. Jeśli ktoś poprzez spokojne wyciszenie osiąga stan pustki i
opiera się na tym, wówczas osiąga odrodzenie jako bóg w bezforemnej sferze. Ale te nauki
nie są naukami które prowadzą do całkowitego wyzwolenia z samsary. Jest się nadal
wewnątrz samsary ale na wyższym poziomie, w sferze bogów.
Budda nauczał również o różnych stopniach, które można osiągnąć dzięki
medytacyjnemu pochłonięciu. Stan Arhata jest osiągany poprzez praktykę medytacyjnego
wglądu, który opiera się na aspekcie pustki. Poprzez to można osiągnąć poziom Arhata. Na
tym poziomie osiągamy jedynie jedną czwartą realizacji pustki. Pratjekabudda osiąga stan
połowicznego zrozumienia pustki. Kiedy ktoś osiągnie całkowite urzeczywistnienie natury
pustki osiąga stan na pierwszym poziomie Bodhisattwy. Stąd przechodzi się poprzez pięć
ścieżek i dziesięć stopni realizacji do stanu całkowicie przebudzonego oświecenia. Zatem
poprzez zrozumienie pustki dochodzi się do zrozumienia nie-jaźni zarówno w zjawiskach jak
i w samym sobie.
Budda podał również wielką ilość nauk dotyczących oczyszczenia się z zaciemnień
i nagromadzenia duchowej zasługi i świadomości. To się osiąga poprzez praktykowanie
sześciu doskonałości Bodhisattwy. Wszystko to prowadzi do stanu całkowicie
przebudzonego oświecenia. To jest metoda Mahajany i chociaż stosując się do wyzwolenia,
wymaga to długiego czasu. Jeśli ktoś pragnie osiągnąć wyzwolenie bardzo, bardzo szybko,
bez zwłoki, wówczas posługuje się skutecznymi środkami Wadżrajany, sekretnej stałej
ścieżki. Budda dał wszystkie te różne nauki, 84.000 zbiorów Dharmy, aby posługując się
różnymi aspektami tych nauk można było osiągnąć stany wyższych światów, ludzi i bogów,
aby można było osiągnąć stan Arhata, lub Pratjeka Buddy lub Bodhisattwy od pierwszego do
dziesiątego stopnia oświecenia i ostatecznie stan Buddy. Również aby można było osiągnąć
stan Buddy bardzo szybko praktykując Wadżrajanę. Wszystko to buło nauczane przez
Buddę. Według buddyjskiej tradycji powstawanie fizycznego ciała nie jest wynikiem
stworzenia przez jakiś czynnik. To znaczy, nie stajemy się ludźmi w wyniku aktywności
światowych bóstw czy wężowych władców. Przybieramy tę formę egzystencji, którą
wyznaczają nasze działania, nasza karma. Obecnie wszyscy doświadczamy egzystencji
ludzkich istot w tym kraju, w tym świecie i ta egzystencja jest rezultatem, karmicznym
1
skutkiem działań, które zostały nagromadzone w przeszłości. Były to działania tego rodzaju,
które powodują ludzką egzystencję.
W przeszłości nagromadziliśmy ogromną ilość dobrych i ogromną ilość złych
działań, lecz w tym lub innym czasie w przeszłości każdy z nas musiał zebrać wielką ilość
działań, które bezpośrednio rozwinęły się w obecne doświadczenie ludzkiej egzystencji..
Ponieważ wszyscy doświadczamy tego samego podstawowego środowiska, działania
których dokonaliśmy w przeszłości musiały być bardzo podobne. Ten rodzaj związku
pomiędzy działaniami w przeszłości a podobieństwem otoczenia jest zwany „karmą zgodną z
otoczeniem”. Oprócz tego generalnego otoczenia karmicznego szkieletu, który wytwarza
podobieństwo w otoczeniu, którego doświadczamy, są również w poszczególnej karmie,
którą każdy z nas nagromadził. Na przykład, niektórzy z nas doświadczają krótkiego życia z
wieloma chorobami, trudnościami, cierpieniami z rozczarowaniami. Toteż chociaż posiadamy
nawet tę ludzką egzystencję, jest to nadal trudna forma egzystencji. Ten rodzaj skutku
oznacza, że musieliśmy odbierać życie i ranić inne istoty. Albo inny przykład : ktoś w
przeszłości ulegał bardzo żądzy, ktoś kradł wiele, teraz będąc człowiekiem jest bardzo ubogi,
niewielkiego dobytku i jest zawsze w potrzebie. Ktoś inny z kolei, kto nagromadził w
przeszłości karmę poprzez ochranianie życia znajdzie obecnie ludzką egzystencję bardzo
długą, pełna fizycznego dobrobytu i wolną od chorób. Te poszczególne różnice, Które
powstają są zwane „szczególnymi aspektami karmy różniącymi doświadczenia jednostek”.
Toteż mamy dwa aspekty karmy: ogólną karmiczną sytuację, która wyraża się
podobieństwem otoczenia oraz szczególne aspekty karmy, które wyrażają się w różnicach w
indywidualnych doświadczeniach.
W szczególności, w naszym szczególnym przypadku, mamy aktualnie wielkie
szczęście w postaci możliwości praktykowania świętej Dharmy.
To oznacza, że posiadamy to, co jest zwane cenną ludzka egzystencją, co jest
określeniem opisującym ludzką egzystencje obdarzoną ośmioma swobodami i dziesięcioma
szczególnymi darami lub błogosławieństwami. To jest bardzo trudna do uzyskania forma
ludzkiej egzystencji. To jest bardzo, bardzo rzadkie i osiągane jedynie dzięki potężnej ilości
dobrej karmy z przeszłości. Ten wyjątkowy aspekt ludzkiej egzystencji wynika z jego
ogromnego potencjału, gdyż może być użyte jako rama określająca naszą długoterminową
przyszłość, albo pogłębiając nasze uwikłanie w samsaryczną egzystencję, albo wytyczając
drogę do wolności i ostatecznie pełnego oświecenia. To wszystko są potencjalne możliwości,
które są obecne w cennej ludzkiej egzystencji.
Ludzie, którzy są zainteresowani praktykowaniem Dharmy muszą przede wszystkim
nastawić się ku pełnemu oświeceniu przez rozwijanie i pielęgnowanie głębokiej wiary i
zaufania w stan Buddy, czyli przebudzony oświecony umysł. Ta wiara jest dalej rozwijana
przez przyjmowanie schronienia i praktykę pokłonów. Są wśród was tacy, którzy wykonali te
praktyki i tacy, którzy definitywnie zamierzają ją wykonać. To jest naprawdę bardzo, bardzo
cudowne, ponieważ te osoby nie tylko zrozumieją co znaczy posiadać wiarę w pełne
oświecenie, w stan Buddy, ale poprzez nieustanne wzbudzanie motywacji dla schronienia,
znajdą się w zasięgu mocy i opieki przebudzonego oświecenia i będą w stanie praktykować
swoją praktykę Dharmy bez przeszkód, bez przerw i zakłóceń i wykorzystać praktykę
schronienia i pokłonów jako podstawę dla zebrania nagromadzeń i usunięcia zaciemnień.
Zasadniczy cel ludzkiej istoty, cel, dla którego możemy wykorzystać ludzką
egzystencję to osiągniecie oświecenia. Robimy to przede wszystkim przez przyjęcie
schronienia i wykonywanie pokłonów. W ten sposób pobudzamy wiarę i zaufanie w praktykę
Dharmy. Również aby uczynić pełny użytek, aby uczynić ludzką egzystencję naprawdę
znaczącą, potrzebujemy użyć jej dla zrozumienia tego co znaczy zdrowe i niezdrowe
działanie. Musimy być w stanie rozpoznawać różnice pomiędzy tymi dwoma rzeczami i być w
stanie wykorzystać to rozpoznanie dla porzucenia tego co jest niezdrowe i praktykowania
tego co jest zdrowe. Jeśli to uczynimy ludzka egzystencja stanie się naprawdę znacząca. Dla
tej przyczyny poświęciłem wiele czasu mówiąc o medytacji Dordże Sempa i 100-sylabowej
mantrze. Dzięki temu jesteście zaznajomieni z tym czym są zaciemnienia i niezdrowe
działania i jak te rzeczy mogą być oczyszczone poprzez pobudzenie czterech
oczyszczających sił: siły postawy, siły postanowienia, siły żalu, siły skutecznego działania. W
2
ten sposób można uwolnić się całkowicie z całej niedobrej karmy i wszystkich zaciemnień.
Poprzez medytację Dordże Sempa można usunąć to wszystko i uczyniwszy to co jest zwane
Ofiarowaniem Mandali, aby zebrać nagromadzenie zasługi i świadomości. Te
nagromadzenia są w najwyższym stopniu ważne i są one tak potężne, że jeśli ktoś
skutecznie zgromadzi zasługę i świadomość, po prostu musi stać się oświecony. Nie ma
innej możliwości.
Aby dostarczyć czującym istotom najbardziej skutecznych i szybkich środków
osiągania pełnego, w pełni przebudzony oświecony umysł, czyli Budda, emanuje w formie
różnych Jidamów, czyli medytacyjnych bóstw oraz udziela inicjacji, powodujących
dojrzewanie strumienia świadomości poszczególnych istot. Poprzez praktykowanie medytacji
związanych z tymi bóstwami dochodzi się do pewnych osiągnięć dzięki którym jest się w
stanie osiągać oświecenie. Toteż jest powiedziane w Wadżrajanie, tej tradycji o bardzo
potężnych technikach osiągania oświecenia, źródłem osiągnięć i dokonań jest medytacyjne
bóstwo, czyli Jidam. Aby być w stanie praktykować medytację z Jidamem, dana osoba musi
dojrzeć ten proces dojrzewania zachodzi dzięki inicjacji, czyli przekazowi mocy, które zależą
od błogosławieństwa Lamy. Poprzez błogosławieństwo Lamy czyjś strumień świadomości
staje się dojrzały, poprzez inicjację i błogosławieństwo Lamy otrzymuje się instrukcje i nauki,
które umożliwiają, jeśli są praktykowane, osiągnąć pełne oświecenie. Toteż Lama w
Wadżrajanie jest nazywany źródłem wszelkiego błogosławieństwa. I ponewarz praktykuje się
tak potężne techniki poprzez transformacje i rozpuszczenie napotyka się na potężne
przeszkody, na wiele warunków, które czynią trudnym praktykowanie Dharmy, wiele rzeczy,
które przerywają i uniemożliwiają praktykę Dharmy. Aby usunąć te przeszkody i stworzyć
warunki i odpowiednie otoczenie, tak aby czyjaś praktyka była owocna, opieramy się na
aktywności opiekunów Dharmy. Dzięki medytacji i modlitwie związanej z tymi Opiekunami,
działają oni usuwając przeszkody i stwarzając dobre warunki dla czyjegoś oddania praktyce.
Toteż jest powiedziane, że źródłem wszelkiej aktywności Buddy są Opiekunowie. Kiedy
praktykujemy Wadżrajanę oprócz przyjęcia schronienia w Trzech Klejnotach : Buddzie,
Dharmie i Sandze, przyjmujemy schronienie w trzech źródłach, albo Trzech Korzeniach : w
źródle wszelkiego błogosławieństwa czyli Lamie, w źródle mocy wszelkich osiągnięć i
realizacji czyli Jidamie oraz w źródle wszelkiej aktywności czyli opiekunach, czyli opiekunach
Dharmy. Trzy Korzenie i Trzy Klejnoty są najbardziej potężnym źródłem mocy pomagającej
w praktyce Dharmy, najbardziej skutecznymi środkami mogącymi udzielić wszelkiego
błogosławieństwa i realizacji. Ale bez wiedzy, oddania i modlitwy z czyjejś strony nie otrzyma
się żadnej inspiracji ani błogosławieństwa od Trzech Korzeni i Trzech Klejnotów.
Aby otrzymać pełną opiekę Trzech Klejnotów i trzech Korzeni przyjmujemy
schronienie, które polega na wyobrażeniu sobie tych sześciu źródeł w niebie przed sobą,
codziennie czyniąc pokłony przed nimi i powtarzając modlitwę schronienia, wzbudzając w
sobie intensywne oddanie, szacunek i pragnienie otrzymania ich opieki i błogosławieństwa.
To jest coś co wszyscy powinniśmy robić codziennie. Jeśli są pośród was tacy, którzy pragną
podjąć się praktykowania Nyndro, podstawowych praktyk, w szczególności 100.000
pokłonów to bardzo określona wizualizacja i medytacja towarzysząca pokłonom. Polega na
wyobrażeniu sobie źródeł schronienia, Trzech Klejnotów, Trzech Korzeni w niebie przed
sobą z Lamą w centrum otoczonym Jidamami, Buddami, Dharmą, Sangą i opiekunami
Dharmy. Ci z was, Którzy pragną praktykować to, powinni otrzymać te nauki od Lamy, który
może udzielić pełnych instrukcji w wizualizacji, medytacji i sposobie w jakim praktyka
przebiega. Kiedy ktoś przyjmuje schronienie i czyni pokłony, wykorzystując całą swoją istotę,
swoje fizyczne ciało, swoją mowę oraz swój umysł. Poprzez złączenie dłoni w modlitwie i
wykonywanie pokłonów ciałem oczyszczamy się z fizycznych zaciemnień i złej karmy
zebranej przez fizyczne działanie. Poprzez recytację modlitwy schronienia oczyszczamy
zaciemnienia mowy, a poprzez oddanie i szacunek powstające w umyśle, oczyszcza się
mentalne zaciemnienia. Poprzez totalne wciągniecie ciała, mowy i umysłu w praktykę,
oczyszczamy się z zaciemnień ciała, mowy i umysłu, i karmy zebranej przez fizyczne
działanie. Poprzez recytację modlitwy schronienia oczyszczamy zaciemnienia mowy, a
poprzez oddanie i szacunek powstające w umyśle oczyszcza się mentalne zaciemnienia.
3
Poprzez totalne wciągnięcie ciała, mowy i umysłu i karmy zebranej ciałem, mową i umysłem
oraz zbieramy nagromadzenie zasługi poprzez te trzy płaszczyzny naszego działania.
Ta wizualizacja jest całkiem skomplikowana. Jeśli ktoś potrafi wyobrazić ją sobie
wyraźnie naprzeciw siebie to przyniesie mu wielkie błogosławieństwo, wielką inspirację oraz
oczyści niedobrą karmę. Jeśli ktoś nie jest w stanie wyobrazić sobie tego jasno, ale potrafi
myśleć w maksymalnym skupieniu, bez rozproszenia, że źródła Schronienia znajdują się
rzeczywiście naprzeciw niego, wówczas to przyniesie ten sam skutek oczyszczania z
zaciemnień i zebrania nagromadzeń.
Kiedy ktoś wykonuje pokłony to musi być czynione z głębokim oddaniem i głęboką
wiarą połączonymi z recytacją modlitwy o schronienie. Jeśli ta mentalna postawa jest
nieobecna wówczas jest bardzo niewielki sens robienia pokłonów. Kiedy ktoś skończy robić
tyle pokłonów ile czyni ich za jednym razem, sto lub dwieście, lub więcej, wówczas siada i
wyobraża sobie wszystkie źródła Schronienia rozpuszczające się w świetle. To światło jest
wchłonięte w jego własne ciało i odczuwa on wielką radość i potężne szczęście, że
otrzymuje błogosławieństwo schronienia, błogosławieństwo wszystkich Trzech Korzenie i
Trzech Klejnotów. To jest najcudowniejszy, najbardziej pożyteczny sposób praktykowania
medytacji.
spisano w:
KARMA DARGYE LING
(Warszawa 1980)
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin