Mrozowski Tomasz - Ziołolecznictwo w chorobach alergicznych.pdf

(929 KB) Pobierz
229424159 UNPDF
Farmakoterapia
Zio³olecznictwo
w chorobach alergicznych
Lato to wciąż okres pylenia roślin i nasilania się cho-
rób alergicznych. Dlatego przedstawiamy najczęstsze
schorzenia na tym podłożu oraz skuteczne metody ich
leczenia ziołami, podając sprawdzone mieszanki i inne
receptury, które można wykonać we własnym zakresie.
D.S.: 3–4 razy dziennie po 10–20 kro-
pli w ciepłym napoju.
Drożdże piekarnicze
Korzystnie w dychawicy oskrzelowej
działają drożdże piekarnicze do picia
w ciągu dnia między posiłkami.
Dychawica oskrzelowa
To choroba charakteryzująca się na-
padami duszności, które występują
najczęściej w godzinach nocnych i są
połączone z uporczywym kaszlem,
odpluwaniem gęstej, lepkiej plwociny
oraz słyszalną nieraz z daleka „grą”
w klatce piersiowej. Zwalczanie sta-
nów ostrych wymaga energicznego
leczenia farmakologicznego z uży-
ciem leków rozszerzających oskrzela,
antybiotyków, glikokortykosteroidów
i leków nasercowych.
Przygotowanie: Zioła dokładnie wy-
mieszać w podanych proporcjach.
W nacz yniu emaliowanym zalać
3 kopiaste łyżki stołowe mieszanki
3,5 szklanki wody o temperaturze
pokojowej i pod przykryciem, przy
słabym ogrzewaniu doprowadzić do
wrzenia, które należy utrzymać przez
5 minut. Po zakończeniu ogrzewania
odwar wymieszać, a po 5 minutach
przecedzić do termosu. Pić szklankę
odwaru 3 razy dziennie pół godziny
przed jedzeniem.
Przygotowanie: 10 g drożdży piekarni-
czych, łyżkę miodu oraz szklankę ciepłe-
go przegotowanego mleka wymieszać
i pozostawić w ciepłym miejscu do sfer-
mentowania. Stosować przez 3–6 tygodni.
Kąpiele naprzemienne nóg/rąk
Zabiegi te stosuje się najczęściej przed
snem. Potrzebne są dwa naczynia,
jedno z wodą gorącą o temperaturze
ok. 40°C, drugie z wodą o tempe-
raturze pokojowej. Należy zanurzyć
nogi w gorącej wodzie na 3 minuty,
a następnie w wodzie zimnej na minu-
tę. Czynność powtórzyć trzykrotnie.
W pierwszym tygodniu kąpiel stoso-
wać jednorazowo, w następnym dwu-
krotnie, a potem co drugi dzień przez
dłuższy okres czasu.
Leczenie ziołami można stosować
w łagodniejszych postaciach dycha-
wicy, w okresie międzynapadowym,
jako leczenie objawowe i wspoma-
gające. Bardzo korzystne może być
stosowanie leków roślinnych w formie
mieszanek ziołowych upłynniających
wydzielinę oraz preparatów zioło-
wych działających przeciwzapalnie,
uspokajająco.
Mieszanka nr 2
Kwiat ślazu
Ziele szanty
Owoc kopru włoskiego
Ziele tymianku
Owoc kolendry
Kwiat bzu czarnego
Liść brzozy
po 50 gram
Pokrzywka
Jest to choroba alergiczna skóry cechu-
jąca się wykwitami bąblowymi przy-
pominającymi oparzenie pokrzywą.
Najczęstszą przyczyną pokrzywki są
alergeny pokarmowe i leki. Wykwity
występują zazwyczaj nagle i rozmiesz-
czają się na całym ciele: tułowiu, twa-
rzy, kończynach. Niekiedy zmiany są
poprzedzone silnym świądem. W po-
staci przewlekłej choroba trwa latami
z okresami popraw i pogorszeń. Wy-
kwity powstają na skutek uszkodzenia
naczyń włosowatych skóry.
Ziele nostrzyka
Ziele glistnika
po 25 gram
Leczenie ziołowe dychawicy
oskrzelowej
Przygotowanie i sposób użycia jak
w mieszance nr 1.
Mieszanka nr 1
Ziele doględy
Ziele serdecznika
Liść melisy
Ziele skrzypu
Owoc głogu
Pączki sosny
Mieszanka nr 3
Ziele tymianku
Liść podbiału
Korzeń omanu
Owoc anyżu
po 50 gram
Korzeń omanu
Korzeń lukrecji
Ziele poziewnika
Ziele drapacza
Ziele glistnika
Ziele kopytnika
Porost islandzki
po 25 gram
Przygotowanie i stosowanie jak w mie-
szance nr 1.
Obrzęk naczynioruchowy
Quinckego
Choroba ta różni się od pokrzywki głę-
bokością umiejscowienia zmian obrzęko-
wych, gdyż dotyczą one tkanki podskór-
nej. Obrzęk naczynioruchowy występu-
je często u osób nerwowo wycieńczo-
nych, przepracowanych, o chwiejnych
Rp.
Ephedrini h/chlor.
1,0
Kalii iodidi
3,0
Extr. Thymi fluid.
ad 20,0
po 10 gram
M. f. guttae
24
229424159.001.png
Farmakoterapia
procesach nerwowych. Zmiany skórne
występują najczęściej na twarzy. Czę-
sto powtarzające się nawroty choroby
mogą prowadzić do zmian nieodwra-
calnych (słoniowacizna nosa, wargi).
Przygotowanie i sposób parzenia jak
w mieszance nr 1.
nych związków, np. kwasów nukleino-
wych, związków wysokoenergetycz-
nych (ATP, UDP, GTP), glikoproteidów,
glukozaminy. Ksyloza obecna w soku
przyśpiesza pasaż treści pokarmowej
i ułatwia codzienne oddawanie kału.
Cukry proste zawarte w soku brzozo-
wym są też składnikami prebiotycz-
nymi, ułatwiającymi wzrost i rozwój
symbiotycznej mikroflory układu pokar-
mowego.
Zioła pozostałe po zaparzeniu zalać
sokiem z brzozy Succus Betulae. Ma-
cerować przez noc, następnie przece-
dzić z powrotem do butelek i pić 20 ml
3–4 razy w ciągu dnia.
Leczenie ziołami pokrzywki
i obrzęku naczynioruchowego
Mieszanka nr 4
Kwiat nagietka
Ziele rdestu ptasiego
Ziele dziurawca
Liść pokrzywy
Liść bobrka
Korzeń mniszka
Liść brzozy
Kłącze tataraku
Kłącze perzu
Ziele serdecznika
Sok z brzozy jest preparatem stabili-
zowanym etanolem, stymuluje układ
immunologiczny, zwiększając odpor-
ność na zakażenia. Pobudza diurezę
i wydalanie potu, a wraz z nimi szko-
dliwych i zbędnych metabolitów oraz
ksenobiotyków (substancji obcych dla
organizmu, np. leków). Sok z brzozy
zawiera triozy, pentozy i heksozy, któ-
re szybko wnikają do komórek, stając
się materiałem energetycznym i bu-
dulcowym do syntezy wielu niezbęd-
Ziele glistnika
po 50 gram
Spośród kwasów występujących w soku
brzozowym warto wymienić: salicylowy,
protokatechowy, cytrynowy, octowy,
askorbinowy, elagowy, chlorogeno-
wy, bursztynowy. W soku brzozowym
surowym (niefiltrowanym) obecne są
również trójterpeny (kwas betulinowy,
ursolowy) i kwasy żywicowe. Cenne
leczniczo są także alkohole cukrowe
25
25 gram
229424159.002.png
Farmakoterapia
(cyklitole) obecne w soku, np. ino-
zytol, sorbitol, mannitol, dulcytol.
Sok z brzozy bogaty jest
w sole mineralne, co czy-
ni z niego roztwór łatwo
przyswajalnych biopier-
wiastków, które w obec-
ności prowitamin, witamin,
enzymów, aminokwasów
i węglowodanów uzupełnia-
ją ewentualne niedobory oraz
wpływają regulująco na gospo-
darkę wodno-elektrolitową i kwaso-
wo-zasadową ustroju. Sok z brzozy
może pełnić funkcje napoju energety-
zującego.
Przez kilkakrotne uciskanie worka
wprowadza się rozpuszczoną skrobię
do kąpieli.
kąpiel z naparu rumianku – 100–150 g
rumianku zalewa się 1 litrem wrzącej
wody i utrzymuje pod przykryciem
ok. 30 min. Następnie, cedząc przez
sitko, całość wlewa się do wanny
z ciepłą wodą. Kąpiel ta działa prze-
ciwzapalnie i przeciwświądowo.
wych,
ze skłon-
n o ś c i ą d o
zliszajowacenia.
Zmiany zajmują symetrycz-
nie pewne okolice ciała. W wyniku
schorzenia skóra staje się szorstka, prze-
barwiona. Choroba może rozpocząć
się już w dzieciństwie i mieć długotrwały
przebieg. Często objawy choroby za-
sadniczej poprzedzane są skazą wy-
siękową. Stan zdrowia chorych pogar-
szają wszelkie emocje. Bardzo często
chorobie towarzyszą inne procesy aler-
giczne, takie jak dychawica oskrzelowa,
pokrzywka lub katar sienny.
Lek recepturowy – maść
Rp.
Tinct. Arnicae
3,0
Ol. Menthae pip.
1,0
Intr. Hyperici
2,0
Ung. Cholesteroli
30,0
M. f. unguentum
D.S.: do wcierania w pokrzywce i obrzę-
ku naczynioruchowym.
Wyprysk alergiczny
Jest jednym z najczęściej występujących
schorzeń alergicznych. To powierzchow-
ny stan zapalny skóry o charakterze
wykwitów złożonych z grudek zapalno-
wysiękowych i pęcherzyków. Występuje
okres rumieniowy, grudkowy i sączący.
Zmiany wypryskowe często są rozsiane
i niejednokrotnie zajmują całą skórę ja-
ko wyprysk uogólniony. Zmiany trwają
miesiące, a nawet lata. Objawami towa-
rzyszącymi mogą być świąd i pieczenie
skóry, doprowadzający niekiedy do
bezsenności a nawet wyczerpania ner-
wowego. Leczenie wyprysku wymaga
indywidualnego podejścia do każdego
przypadku. Ważne jest zarówno lecze-
nie wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
Leczenie ziołami wyprysku aler-
gicznego i atopowego zapalenia
skóry
Kąpiele osłaniające
Pokrywają skórę cienką powłoką środ-
ka obojętnego, łagodzą świąd (np.
w pokrzywce) i zmniejszają stan zapal-
ny. Do najczęściej stosowanych rodza-
jów kąpieli należą:
kąpiel krochmalowa – sporządza
się ją z 300–600 g skrobi ziemnia-
czanej (mączki kartoflanej) zalanej
3 litrami wody, stopniowo ogrzewa-
nej; po otrzymaniu galaretowatej
papki wlewa się ją do wanny wypeł-
nionej ciepłą wodą. Czas trwania
kąpieli wynosi 25–35 min.
kąpiel żelatynowa – 150–200 g że-
latyny zalewa się wodą i pozostawia
na kilka godzin, po napęcznieniu że-
latyny, całość wlewa się do wanny
z ciepłą wodą i miesza.
kąpiel otrębowa – 2–3 kg otrębów
pszennych lub żytnich umieszcza się
w płóciennym worku, luźno zawiązuje
i wrzuca do wanny z ciepłą wodą.
Mieszanka nr 5
Rp.
Korzeń podróżnika
Ziele podróżnika
Korzeń mniszka
Kwiat mniszka
Liść bobrka
Ziele bratka
Owoc kopru włoskiego
Kora kruszyny
Liść melisy
Szyszka chmielu
po 25 gram
Zastosowanie: pić 2–3 szklanki odwaru
z łyżki stołowej dziennie.
Atopowe zapalenie skóry
Chorobie tej towarzyszy bardzo silny
świąd, a objawy skórne przypominają
wyprysk. Grudki zlewają się w duże za-
palne ogniska umiejscowione na twarzy,
szyi, pod kolanami, w zgięciach łokcio-
Rp.
Biostymina lag. I
D.S.: co 1–2 dni ampułkę.
26
229424159.003.png
Farmakoterapia
Rp.
Azulan lag. I
nymi rozwojem motoryzacji (spaliny
silników wysokoprężnych). Zapalenia
niesezonowe są wynikiem alergii na
stale obecne w otoczeniu alergeny
roztoczy, rzadziej całorocznych pleśni
lub sierści zwierząt.
necznych i nakryć głowy w okresie
pylenia;
szczotkowanie głowy, zmiana odzie-
ży i prysznic po powrocie do domu
z zewnątrz;
podróżowanie samochodem z za-
mkniętymi oknami, a jeśli posiada
klimatyzator, to najlepiej zaopatrzyć
go w filtr zatrzymujący pyłki.
O pis ane zabiegi poz walają na
zmniejszenie nasilenia objawów ze
strony błony śluzowej nosa o 30–
40%. Jeśli efekt nie jest dostateczny,
konieczne jest wówczas leczenie far-
makologiczne.
D.S.: do tamponów i przymoczek.
Inne przepisy
Koszyczek rumianku
Kwiat arniki
po 30 gram
Alergiczne zapalenie błony śluzowej no-
sa wymaga leczenia farmakologiczne-
go, ponieważ w konsekwencji pogarsza
jakość życia chorych osób, prowadząc
do zaburzeń snu i uczucia przewlekłego
zmęczenia. U dzieci może dodatkowo
powodować trudności w nauce. Naj-
lepszą metodą leczenia jest usunięcie
alergenu z otoczenia i unikanie go.
D.S.: napar z 2 łyżek stołowych ziół na
1/2 litra wody – do okładów, przymo-
czek i przemywań.
Owoc borówki czernicy 50 gram
Tinct. Arnicae
5 gram
D.S.: do 1/2 litra naparu z jagód do-
dać nalewkę z arniki; stosować jako
kompresy.
Napar z ziół do płukania nosa i gardła
Ziele dziurawca
Czynności zmierzające do zmniejsze-
nia ekspozycji na alergeny roztoczy
obejmują:
ograniczenie wilgotności mieszkania
poprzez zmniejszenie emisji pary
wodnej i poprawę wentylacji;
obniżenie zimą temperatury pomiesz-
czeń do 18–20°C;
usunięcie z sypialni przedmiotów
chłonących kurz (dywany, wykładzi-
ny, pluszowe zabawki);
zastosowanie nieprzepuszczalnych
dla alergenów roztoczy pokrowców
na materace i pościel;
częste odkurzanie sypialni i łóżka;
częste pranie pościeli w temperatu-
rze powyżej 55°C.
Korzeń żywokostu
Kłącze tataraku
Kłącze pięciornika po 25 gram
M.f.species
50 gram
Liść rozmarynu
Kwiat lawendy
Ziele tymianku
Koszyczek rumianku po 25 gram
D.S.: napar z ziół do płukania nosa
i gardła przed snem; dwie łyżeczki
mieszanki zalać 2/3 szklanki ciepłej
wody, zagotować, odstawić na 10
minut, przecedzić, przed snem płukać
gardło, a następnie nos.
Przygotowanie: zaparzyć 2 łyżki stoło-
we ziół na 1/2 litra wody; stosować do
okładów, przymoczek i przemywań.
Lek recepturowy – maść
Rp.
Azulani
10,0
Ung. Cholesteroli
ad 50,0
Ol. Lavandulae gtt. III
M. f. ung.
mgr farm. Tomasz Mrozowski
W przypadku za-
paleń sezonowych
dużą poprawę przy-
nosi unikanie ekspo-
zycji na pyłki. Moż-
na to osiągnąć po-
przez:
o g r a n i c z a n i e
przebywania na
zewnątrz w po-
r ze k w i t nie ni a
uczulających ro-
ślin, zwłaszcza
w dni słoneczne
i wietrzne;
noszenie okula-
rów przeciwsło-
D.S.: smarować 1–2 razy dziennie.
b.db. Żelki o smaku
malinowo-JeŻynowym
z wit. C
R e ut t e R
Nieżyt sienny
Alergiczne zapalenie błony śluzowej
nosa należy do najczęstszych chorób
alergicznych i jest bardzo uciążliwe
oraz nieprzyjemne dla chorego. Dzieli
się je na sezonowe (pyłkowe, gorącz-
ka sienna) i niesezonowe (całoroczne).
Zapalenia sezonowe są spowodowa-
ne głównie uczuleniem na alergeny ro-
ślin wiatropylnych, czyli na pyłki drzew,
traw, chwastów, rzadziej zarodniki
pleśni. Choroba ta ma również zwią-
zek z niektórymi zanieczyszczeniami
środowiska, zwłaszcza spowodowa-
Malina i jeżyna z witami-
ną C to wzmocnienie or-
ganizmu w czasie prze-
ziębienia.
Naturalne składniki
dają świeży oddech
i uczucie orzeźwienia.
Dla dzieci
i dorosłych!
Dostępne tylko w aptekach i sklepach zielarskich.
27
229424159.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin