hans-ch-andersen-brzydkie-kaczatko.pdf

(361 KB) Pobierz
294673732 UNPDF
HansChristianndersen„BrzydkieKaczątko”
PrelicniebyłonawiLatogorącepogodneżółtebożenapolachowiejeceielony
nałąkachtogipachnącegoianaBocianyprechadałyipowolinawyokichcerwonychnogach
klekocącpoegipkubotakimjykiemnaucyłyimówidodmatekDokoławielkielaycienite
umiąceawnichgłbokieicichejeioraPrelicniecudowniebyłonawi
Janełooceowietlałotarydwórnapochyłociwgóraotoconymuremierokąwtgąwolno
płynącejwodyZmuruwieałyipnącerolinyaliciełopianuchylałyiażdowodyIbyłopod
nimi cicho i ciemno jak w cienistym lesie.
PodjednymtakichlicimłodakackaułałaobiegniadoiiediałanajajachNudiłoijej
bardzo, bożadnaąiadekniemiałachciwtakpiknąpogodromawiadniąotymcołychad
nawiecieKażdawolałapływadpoprejrytejwodieplukadiichnądnaciepłymłoneckua
onatylkojednajakprykutaiediwcieniunagniedie
koocyłoiwreciejejudrceniejajkaacłypkadicochwilawyuwałaiinnejkorupki
główkapiklciaonajmiająccienkimgłoikiemżeżyje
— Pip, pip! — wołaływytkie
— Kwa, kwa! — odpowiadałaimpoważniematkaamaleotwaacłynaladowadjejgło
opowiadającobiecowidądokołairoglądającinawytkietrony
Matkapowalałamówidipatredileimipodobabokolorielonyjetbardodrowydlaocu
— chjakitenwiatduży!— wołałykactadobywającicienkiejkorupyiprotując
pryjemnociąnóżkiikrydełka
— Niemylcieżetegogniadawidadcaływiat— rekłamatka— Hoho!Ciągnieion
ogromnie
dalekojeceatymogrodemałąkąprobocahethet!lenigdytamniebyłam
Cyciejużwytkiewyłyekorupek?— dodaławtając— Jecenie!Najwikeanimyli
pknądCiekawambardojakdługobdtunanimpokutowałaPrynamiżemamjużtego
upełniedoyd
Iuiadłagniewemnaupartymjajku
— cóżtamłychaduwakochanaąiadko?— pytałatarakackaktórawybrałaiwreciew
odwiedinydomłodejmatki
— Zjednymjajkiemmamkłopotanimylipknądtakajetemmcona!innediecilicniei
294673732.002.png
wyklułydroweżwaweżółciutkieażpryjemniepatredŁadniejychkacątwżyciunie
widiałam
— Pokażmitojajkoktóreniechcepknąd— rekłaąiadka— Hoho!TakiedużeToindyce
jajko.
ZnaminatymbomiiniegdydaryłowyiediedtakieNiemategopociechywodyi
obawiapływad nieumieNamcyłamiina-martwiłamnadnimWytkonapróżnonicego
naucydgoniemożnaPokażnojecetojajkoTaktaktoindyceZotawjeiajmijilepiej
woimiCapuciddieciakinawod
— Nie — odparłakacka— Poiedjecetakdługoiediałamwytrwampardnidłużej
— Jak chcesz, moja kochana!
Ikackaiediałacierpliwieażpkłoiwielkiejajo
— Pip, pip! — odewałoipikliprdkoacłowydotawadiekorupkiByłobardodużei
brzydkie. Kaczka patryłananieciekawociąiuwagą
— Ogromnepikl— rekławrecie— iniepodobnedożadnegomoichCyżbytorecywicie
byłoindycejajko?Noprekonamyiotymmuiiddowodychodbymjemiaławciągnądałeb
włanymdiobem
Naajutrbyła prelicnapogodaGładkapowierchniawodybłycałajaklutroiprawieże
apraaładopływaniaKackacałąrodinąwybrałaidokąpieliinadaląwycieckPluk!i
kocyławwod
— Kwa, kwa! — awołałaidieciacłykakadaniąjednopodrugimNachwilkryłyiwwodie
łebkamilecarawypływałyporuałygrabnieiybkonóżkamiiradiłyobietakdobreże
pryjemniebyłopatred
Brydkiekacątkopływałoraeminnymi
„Tonieindyce— rekładoiebiekacka— Umiepływadijakjece!Możenajlepieje
wszystkich.
JakprotoitrymaajakdokonaleprebieranogamiTomojewłanedieckoNiejetononawet
takiebrydkiejeliidobreprypatrydtylkoadużetrochnobardoduże"
— Kwa, kwa! — odewałainowugłono— Zamnądieci!Muwawprowadidwwiat
predtawidnakacymdworetylkotrymajcieiblikomnieżebywaktonieadeptała
najbardiejtreżcieikota
PrepłynąwykawałekdrogikackiwyłynównalądidotałyinakacepodwórkoHałatubył
294673732.003.png
niełychanygdyżdwierodinykłóciłyiapamitaleogłówkwgoraktórątymcaemw
amieaniukotrobójnikpochwycił
— Taktobywanawiecie— rekłakackaiobtarładióbopiaekboamamiałaapetytnagłówk
— teranapród!Równoporuadnogamiatejtarejkacceukłoocieigrecnietakgłową
tobardonakomitaoobajetHipankąidlategotakatłutaWidicienajejnodetencerwony
nacek?Tonajwikeodnaceniejakiekackpotkadmożeuludionacaonożeniewolno
jej
wyrądidżadnejkrywdywicjąwycyanująNodalejnogirotawiaderokoniedorodka
kackadobrewychowanapowinnaumiedchodidPatrcieretąnamnieteraukłoocie ii
powiedzcie: kwa! kwa!
KacątkawypełniałyrokamatkiInnekackiotocyłyjedokołaiprypatrywałyinowym
przybyszom.
— Jecenawidadmało!— rekławreciejedna— Niedługomiejcaabrakniechpe!cóż
to
znowu? Patrzcie tylko, patrciejaktokacwygląda!Niemogniedwidokutakiegobrydactwa
Podbiegładobrydkiegokacciaiełociąucypnłajecałejiływyj
— Dajmupokój!— awołałagniewniematka— Precieżnikomunicłegonierobi
— Ale jest takie wielkieitakiediwacneżeniemożnananiepatredPocotakietworeniemidy
nami?Każdymaprawodad muponadcoonimmyli
— Ładnemadieci— rekłatarakackacerwonymtrpkiemnanode— Możnaci
powinowadTylkotodużejakociinieudałoCyniemożnabygotrochprerobid?
— Zdajeiżeniemożnaprojaniepani!— odrekłakackakromnie— Niejetonoładneale
połunedobreidokonalepływaMamnadiejżewyronietejbrydotyibdiecaem
mniejeZadługoiediałowjajkuidlategojtakieniegrabne
DiobnłajepoyiwyprotowałapiórkaprygładiłaNiewieletojednakpomogło
— To kaczor — rekławrecie— wicdaobieradwłacażebdieilny— Inne dzieci bardzo
ładnebardoładneNomożeciejużidBądcietujakuiebiemojemałejeliwamidary
naledgłówkwgoramożeciemijąprynied
Ikactabyłyjakuiebiewdomu
Tylkojednobrydkiekacpopychanocypanoodpdanoancałyinad nim nie tylko kaczki,
alenawetikury„Zadużejet"— powtaraliwycybewyjątkuataryindykktórypryedłna
294673732.004.png
wiatotrogamiiwyobrażałobieżejetkrólemnatroyłwytkiepióranibyżagle
pocerwieniałnayiigłowieażpoocyipatryłnaniegronymobureniemBiednekacątko
amoniewiediałocymaprednimuciekadcyotadnamiejcuByłomubardomutnożejet
takiebrydkieleccóżnatoporadi?
TakupłynąłpierwydieoanatpnebyłyjecegoreBrydkiekacątkoewądodpdano
nawetwłanerodeotwotroniłoodniegoiżycyłomunierażebyjekotporwałMatkaacła
wtydid igotakże„Idżeobieodemnie— powtarałacoracciej— Cegoiprymnie
plące?"
Kaczki je biłykurydiobałynawetdiewcynaktóraptactwudawałajedodtrącałajenogą
UciekłowrecieipredotałoiprepłotnadrugątronwkrakiGdyupadłonaiemi
pretraoneptakirunłyiuciekły
„Todlategożejetemtakiebrydkie"— pomylałokacątkoiamknłoocyabynicniewidied
prejednąchwilLeckoroodpocłoerwałoinowuibiegłodalejdalejażdowielkiego
błotagdiemiekałydikiekackiTutajprepdiłonoc
Nazajutrz dzikie kackiacłymui prypatrywad.
— Cotyajedno?— pytałydiwionekacątkokłaniałoinawytkietronyjakumiałoi
mogło
— Jetepotworniebrydkie— rekłydikiekacki— alecóżnamdotego?Bylebynieechciało
żenic iwnaejrodinienicnamdotwej urody.
RoumieiżebiednepiklniemylałoomałżeotwieChodiłomutylkootoabyimogło
prepad wgtejtrcinieinapid wodybłota
TegomuniebroniłydikiekackiPrebywałodniparwtymcichymukryciu
Raupewnegoąiedniegotawupryleciałydwagąioryjecebardomłodegdyżniedawno
wyklułyi jajekalewłaniedlategodod aroumiałePopatryłynakacątkociekawieajeden
odewałi
— Jetetakibrydkikochanykolegożeniepotrebujemyobawiad iociebiewicjeliechce
możelecied naminanaebłotaTamdopierożycie!Niebrakimłodychlicnychbiałychgąek
wytkieweołeromownejakpikniepiewad umieją!Mójdrogiakochaipewnociąi
chod jetetakibrydkikto wiecyiktórejniepodoba
— jamyl— acąłdrugi
Wtem — pipa!iobajdorodnimłodieocypadlinieżywiwbłotoktóreiacerwieniłoodkrwi
294673732.005.png
rozlanej.
— Pif, paf! — roległoinowu— Pif, paf! — icałetadodikichgiuniołoiwpowietru
ponadtrcinąleteradopieroacłaitrelaninaByłotowielkiepolowanietrelcyotocyli
błotoniektórynawetiedielinadrewachronącychnawybreżumugidymurociągałyinad
wodąiałaniaływytkoPlukplusk, i pymyliwkieacłyprebiegad wródtrcinychwytając
niecliwychbiegówOkropnydieo!
Biednekacątkoodwróciłogłowabywielkiegotrachuchowad jąpodkrydłoalewtejchwili
ujrałopredobąpacwiącymjykiemiłeocynibydwaogniePieruciłinakacątko
bymubłynływtem— plukplukpoedłobiewinnątron
— OdikiBogużejetemtakiebrydkie!— awołałokacątko— Piemnienawettknądnie
chciał
Iamknąwyocyleżałocichutkoprytulonedotrcinyporódhukuwytrałówduącegodymu
iwicącegorutuktórymierd ronoił
Pónouciyłoinakrwawymtawielecwytraonekacątkojeceprekilkagodinnie
miałoruyd imiejcaNakoniecciajeupokoiłapodniołogłowotworyłoocyanie
widącnikogoacłouciekadilemuiłtarcyłodalejdalejdalej!
WdrodeakocyłajeokropnaburaPiorunybiłydeclałtrumieniamiawichermiotał
biednym
piklciemjaklitkiemNigdywżyciunicpodobnegoniewidiałoidawałomuiżetokoniec
wiata
Copocąd?Gdieichronid?
WiecórjużapadłBrydkiekacątkoupadałoenużeniakiedyujrałowreciemałąchatkByła
onataktarapochylonaiżdlategotylkotałażeniewiediaławktórątroniprewrócid.
Kacątkoprytuliłoidocianychatkialewiatruderałtakągwałtownociąiżwydawałoiże
lada chwila je zabije.
Wicmatuginąd?
Wtem spostrzegłożedrwichatyledwowiiałynaawiaachkutkiemcegopodpodem
utworyła
iparaprektórąmożnabyłowunąd idorodkaUcyniłotopieniechoc niemałym
trudem.
WchatcemiekałatarakobiecinakotemikurąKotumiałmrucedwyginad grbietwpałąka
294673732.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin