Superhero - Superhero Movie [2008] CAM.txt

(41 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  640x256 23.976fps 702.7 MB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{88}{160}T�umaczenie:|NewAge SubTeam
{205}{350}- \\ NewAge SubTeam //-|- \\ www.nast.ws //-
{410}{528}Synchro do wersji TELESYNC.XViD-PUKKA|/PREDATOR
{4118}{4192}/Kim jestem?|/Na pewno chcesz wiedzie�?
{4215}{4323}/Prawda jest taka, �e jestem nikim.|/A mo�e nawet gorzej.
{4334}{4430}/Jestem nim...|St�j! Zatrzymaj autobus!
{4714}{4769}/Historia mojego �ycia,|/nie jest zbyt zabawna.
{4775}{4816}Dzi�ki.
{4840}{4936}/Tak w sumie, to dotyczy|/tylko jednej dziewczyny.
{4960}{5002}/Nie, nie tej.
{5026}{5111}/To chyba te� nie ona.
{5120}{5151}/Chodzi mi o t� dziewczyn�.
{5159}{5318}/Jill Johnson. Jestem w niej zakochany odk�d pami�tam,|/ale ona nie wie o moim istnieniu.
{5318}{5392}/Ej Rick!|/Dawaj tu, zaj��em ci miejsc�wk�.
{5399}{5442}Fajnie, oddzwoni� p�niej.|Pa.
{5443}{5475}/- Co jest stary?|- Cze��, Trey.
{5481}{5591}Typie, ale si� podjara�em t� wycieczk�.|Zobaczymy zajebiste sprz�ty.
{5634}{5671}I o to mi chodzi.
{5676}{5784}/...widzisz to?|/Mamu�ka mi zrobi�a ca�y plecak kanapek...
{5834}{5933}Ej we�! Stary, musisz o niej zapomnie�!|Obczaj, poka�� ci co�...
{5939}{6003}/Ona nawet na ciebie nie spojrzy!
{6010}{6063}Gdybym jej tylko wyzna� swoje uczucia.
{6067}{6249}Ale m�wi� ci, �e nigdy jej nie dostaniesz.|Ona nie jest cz�ci� gangu i koniec.
{6259}{6321}- Ca�e to gadanie o gangach to bajka.|- Chyba ci� pogrza�o!
{6325}{6388}We� si� rozejrzyj!|Jack'si.
{6394}{6467}/Kujony.|/Emo.
{6478}{6572}/Hobbici.|/Towarzystwo Cz�owieka z blizn�.
{6578}{6636}/Drapie�cy seksualni.
{6643}{6707}- No i obijacze mordy.|- Kto?
{6738}{6762}Nie ty jedyny.
{6775}{6865}Ale nikogo to nie obchodzi, a wiesz czego?|Bo mamy swoj� za�og� : Ty i ja.
{6865}{6928}Dzi�ki Trey, jeste� ziom.
{6934}{6992}- Jestem u was?|/- Nie!
{7002}{7094}Razem zaw�adniemy �wiatem.|Fajnie dzi� wygl�dasz, spoko fryz.
{7095}{7210}Obczaj, poka�� ci co� ostrego co �ci�gn��em,|ale nikomu nie m�w.
{7226}{7258}/Witam w Amalgamate.
{7263}{7376}Nazywam si� dr. Strom i pracuj� w wydziale bada�.|/Tutaj w�a�nie tworzymy przysz�o��.
{7386}{7461}A teraz poka�� wam nasz klejnot.
{7477}{7541}Laboratorium zwierz�t|zmodyfikowanych genetycznie.
{7597}{7655}Zapraszam.|Badajcie.
{7707}{7779}/Ka�de z tych zwierz�t jest zmodyfikowane genetycznie...
{7836}{7886}Ale jeste� �liczna.
{7902}{7936}/Cze�� �licznotko.
{8044}{8097}�liczna, prawda?
{8104}{8147}I to jak.
{8179}{8265}Zrobi� zdj�cie,|do szkolnej gazetki.
{8270}{8388}/Jedyne zasady to : zakaz karmienia zwierz�t|oraz zakaz u�ywania lamp b�yskowych.
{8434}{8504}Wszyscy nasi podopieczni|s� bardzo wra�liwi na dzia�anie �wiat�a.
{8585}{8631}Odlecia�a ju�.
{8834}{8909}- Co jest frajerze!|/- Dowal mu, Lance!
{8920}{8998}- Daj spok�j, zostaw go!|- Nie wydaj� mi si�!
{9029}{9092}Jaki� problem, Lance?
{9099}{9224}- Nie no sk�d...wujku Lou...|- Panie Landers!
{9233}{9380}Uczniowie!|Oto Lou Landers, wizjoner, dyrektor Amalgamate.
{9382}{9543}Teraz jestem zwyk�ym biznesmanem.|Przysz�o�� nauki, le�y w waszych r�kach.
{9551}{9616}Korzystajcie z wycieczki.
{9806}{9942}/- Wszystko w porz�dku?|- Tak, to zdrowotna krew.
{9963}{10071}Rick Riker.|Nie jeste� synem Blaine i Juli Riker, prawda?
{10080}{10108}Jestem.
{10116}{10220}- Dobrzy ludzie. Co u nich?|- Zamordowano ich 9 lat temu.
{10223}{10315}- A tak poza tym, to ok?|- Tak, dzi�kuj�.
{10320}{10498}- Mieszkam teraz z wujostwem.|- Wygl�dasz na niez�ego twardziela. Oby ci� tylko nie zabili.
{10652}{10763}/Zapami�taj to.|Kolejnym razem zrobi� ci krzywd�.
{10906}{10925}/H2O
{11038}{11193}...a tak�e feromon, kt�ry doprowadza|/zwierz�ta do sza�u, o wzorze H2O9.
{11204}{11325}/Staj�c si� atrakcyjnym seksualnie.|Wystarczy jedna kropla, aby...
{11337}{11416}/Planujemy wykorzysta� go,|/do podtrzymania gatunk�w...
{11541}{11641}...badania prowadzimy r�wnie� na wa�kach.
{11782}{11881}Ten gatunek wa�ek,|cechuj� si� niezwyk�� si��.
{12038}{12218}Pobrali�my pr�bki DNA z trzech gatunk�w,|tworz�c siedem nowych, lepszych.
{12218}{12284}Jest ich tylko sze��.
{12284}{12395}/Jedna wa�ka nie stanowi problemu.|/Kiedy� zgin�o nam sze��...
{12536}{12609}/Tutaj natomiast trzymamy trzod�.
{12819}{12910}- Nic z tym nie zrobisz?|- Jak tylko wrzuc� na YouTube'a.
{13087}{13235}Tak, naturalnie rozumiem.|Tak, dzi�kuj� za telefon.
{13260}{13376}Dzwoni� dyrektor.|Rick uciek� ze szkolnej wycieczki.
{13388}{13534}Po �mierci rodzic�w wci�� nie potrafi si� odnale��.|Dlaczego tak jest, Albercie?
{13557}{13665}Nie mam poj�cia Lucille.|Uczy�em go jak mog�em, jak by� prawdziwym m�czyzn�.
{13674}{13819}- Bo jeste� dobrym m�czyzn�, po tylu latach ma��e�stwa.|- Jak przy pierwszym spotkaniu.
{13834}{13908}- Troch� si� postarza�a�.|- Ty masz siwe w�osy.
{13911}{14005}- Masz "kurze �apki".|- Ty przez godzin� lejesz.
{14005}{14126}Tw�j biust wygl�da,|jakby zatrzyma�a si� na nim ci�ar�wka.
{14131}{14214}A ty zawsze mia�e� malutkiego ptaszka.
{14240}{14333}C�...|W mi�o�ci to bez znaczenia.
{14419}{14450}O Rick!
{14467}{14580}/Zastanawiali�my si�, gdzie poszed�e�.|/Jest bardzo p�no.
{14594}{14673}Chwa�a, �e dotar�e�, ciotka zaczyna�a si� martwi�.
{14689}{14817}/Mo�esz si� szw�da� ile chcesz,|/ale nie zapominaj nakarmi� rybek.
{14832}{14879}Dobry ch�opak.
{14936}{15106}- Jak dla mnie, to jako� dziwnie si� dzi� zachowuje.|- Taki wiek. Porozmawiam z nim.
{15203}{15290}Ci�ki dzie�?|C�, nie b�d� ci� ok�amywa�...
{15303}{15383}Wkraczasz w ci�ki okres,|dla ka�dego nastolatka.
{15397}{15485}Dzi�ki tej ksi��ce dowiemy si�, co ci jest.|Zobaczmy...
{15494}{15622}Miewasz hu�tawki nastroj�w, brak koncentracji,|comiesi�czne krwawienie z pochwy.
{15660}{15705}To chyba nie ta ksi��ka.
{15714}{15820}Chodzi mi o to, �e wkraczasz w doros�o��.|Masz.
{15821}{15855}�yknij sobie.
{15863}{15938}/Obrz�d stawania si� m�czyzn�.|/Dzisiaj pierwsze piwo...
{15958}{16000}...a jutro ci� obrzezamy.
{16249}{16355}- Trac� swoj� cierpliwo��, doktorze.|- Gdyby zechcia� pan poczeka� kilka minut...
{16357}{16456}Czeka�em ju� wystarczaj�co d�ugo,|mamy bardzo napi�te terminy!
{16457}{16599}Ale to moje terminy, panie Carlson.|Bo widzi pan, ja nie mam ju� czasu.
{16607}{16729}Walcz� od lat, ale choroba trawi mnie od wewn�trz.
{16732}{16820}W tym momencie, zostaje mi godzina �ycia.
{16888}{16941}By�a na wyprzeda�y.
{16973}{17094}Panowie, je�eli jeste�cie gotowi,|pozw�lcie, �e poka�� wam przysz�o��.
{17166}{17242}- Co to do cholery jest?!|- Innowacja.
{17256}{17358}Kt�ra uratuje moje �ycie, oraz �ycie mojej firmy.
{17365}{17516}Zbyt d�ugo bawili�my si� w tabletki i ig�y.|Tylko rzeczy warte swej ceny, mog� co� wyleczy�.
{17521}{17627}Maszyna mog�ca odbudowa� DNA|i przywr�ci� cia�o do idealnej formy!
{17630}{17660}Jest pan szalony!
{17668}{17810}Szalonym jest rozmawia� z kotami.|Umawia� si� z Paulem Abdulem.
{17821}{17910}Nie jestem szalony. Jestem wizjonerem!
{17927}{18001}Prosz� pana, nie testowali�my tego, a co je�li...
{18001}{18057}W��czaj maszyn�!
{18231}{18319}Wszystkie procesy �yciowe w normie,|wzrasta sprawno�� organizmu!
{18348}{18386}Mamy jaki� b��d...
{18412}{18445}/Musimy przerwa�!
{18643}{18683}Powiod�o si�?
{18707}{18799}- Przykro mi...|- No, no, no...
{18806}{18928}Chcia�bym, �eby� wiedzia�, �e sprawi mi ogromn�|przyjemno�� przej�cie twojej firmy.
{18970}{19048}Pu��!|Puszczaj mnie!
{19586}{19700}Panowie, to odpowiedni moment|na zwolnienie kadr.
{20162}{20276}- Ile spa�em?|- Pi�� dni.
{20764}{20805}/ugryzienie wa�ki
{20812}{20855}/Jak mo�emy pom�c?
{20892}{20945}**Boli mnie g�owa.|**Jest mi zimno
{20949}{21055}**Chc� si� dowiedzie�, co si� sta�o Britney.|**Ugryz� mnie robal.
{21065}{21090}/Ugryz� mnie robal.
{21091}{21149}/Boli ci�?|/**Tak. *Nie.
{21173}{21185}/Nie
{21202}{21305}/Czy kiedykolwiek odby�e� stosunek p�ciowy?|/**Tak. *Nie.
{21342}{21365}/Tak
{21383}{21455}/Nie �ciemniaj.|/**Ok. *Nie �ciemniam.
{21469}{21495}/Nie �ciemniam
{21501}{21573}/Mi mo�esz powiedzie�, jestem doktorem.
{21639}{21673}/**Dobra, jestem prawiczkiem.
{21675}{21751}/Bez jaj... co za frajer!
{21853}{21915}/PROFX5016: Rick, mam odpowiedzi.|/Nie szukaj mnie.
{21924}{21972}/Sam ci� odnajd�.
{22049}{22098}/PROFX6016 doda� ci� jako znajomego.
{22264}{22316}/Tato...
{22452}{22522}/My�la�em, �e b�dziesz �y� wiecznie.
{23513}{23575}/�niadanie!
{23602}{23661}Zaraz schodz�!
{23964}{24013}/Prosz� o uwag�.
{24018}{24106}/Mamy zaszczyt go�ci�, jako jurora
{24111}{24157}/jednego z czterech|/najwybitniejszych naukowc�w.
{24162}{24235}Obecnie wizytuje jako profesor na|Uniwersytecie Empire City.
{24239}{24317}Gdzie pracuje z rzadkim|sk�adnikiem, Cerilium.
{24321}{24441}Mam przyjemno�� powita�,|doktora Stephena Hawking�a.
{24558}{24620}/Dzi�kuj� za te powitalne s�owa.
{24624}{24687}/Mam chorob�, kt�ra mnie sparali�owa�a.
{24692}{24780}/Nie mog� chodzi�|/i u�ywam komputera, �eby m�wi�.
{24785}{24897}/Ale nie jestem w depresji,|/poniewa� mam dar, jakim jest wiedza.
{24901}{25005}/To k�amstwo,|/my�l� o samob�jstwie ka�dego dnia,
{25009}{25077}/ale wy, powinni�cie si� cieszy�|/ze swojego �ycia.
{25082}{25201}/Mo�ecie chodzi�, m�wi�, liza� si� po ty�kach,|/no i oczywi�cie seks.
{25219}{25389}/Nie uprawia�em seksu od lat.|/Moja piel�gniarka jest lesbijk� i to nie z tych gor�cych.
{25394}{25518}/Hej, kto� chce si� ujara�?|/Mam ze sob� troch� towaru.
{25536}{25636}/Bia�y, w dredach,|/wiesz o czym m�wi�.
{25666}{25726}/Kto�? Ktokolwiek?
{25731}{25791}/Mi�czaki.
{26108}{26232}Uwa�aj jak chodzisz|w zwolnionym tempie, g�wnojadzie.
{26265}{26328}Id�, g�upku.
{26337}{26418}Powiedz jej, co czujesz.
{26975}{27032}To on.
{27110}{27164}Zabij� ci�.
{27168}{27217}Lance, przesta�!
{27222}{27298}/Walka! Walka! Walka!
{27505}{27557}Cholercia!
{27932}{28001}/Zabierzcie go!
{28075}{28168}/JAK WYCHODOWA� ZAB�JCZE PSZCZO�Y
{28259}{28343}/Cholera, cholera, cholera.
{29611}{29695}Z drogi!|Nie mam hamulc�w!
{29755}{29813}Z drogi!
{29819}{29877}Uwa�aj!
{30303}{30329}Jak t...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin