Rec.2.2009.SPANiSH.DVDRiP.XViD-XPERT.txt

(40 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{919}{997}Nagrywaj wszystko! Cholera!
{1145}{1179}Rosso, w��cz nagrywanie!
{1199}{1217}Dobra!
{1298}{1351}Dobra, sprawdzamy.|Pod��cz!
{1385}{1438}Od teraz nagrywamy wszystko.
{1447}{1504}Nie od��czajcie|p�ki nie sko�czymy.
{1512}{1584}-Co sko�czymy szefie?|-P�ki nie powiem, �e mo�ecie, jasne?
{1589}{1675}-Co� jeszcze?|-Nie. Wchodzimy.
{1680}{1723}Cudownie!
{1742}{1787}Rosso, sprawdzamy.
{1791}{1815}Mini kamery s�.
{1838}{1895}-Martos, jest.|-Spraw, �ebym wygl�da� przystojnie.
{1900}{1939}Pracujemy nad tym.
{1975}{2026}Teraz ci� mam, Rosso!
{2130}{2167}Szef, jest.
{2184}{2251}-Sygna� przerywa.|-Normalne!
{2292}{2335}Ile czasu zosta�o?
{2343}{2373}3 minuty.
{2416}{2453}Sprawd�my bro�...
{2492}{2586}Teren odci�ty. Zwyczajna|procedura, wej�cie i rozpoznanie.
{2597}{2658}-Na miejscu otrzymamy rozkazy.|Od kogo?
{2662}{2752}Od kogokolwiek.|Cholera, nie utrudniajmy.
{2757}{2787}Bez jaj!
{2810}{2890}Musimy u�ywa� tego.|Macie.
{2895}{2913}Cholera!
{2918}{2963}Wi�c ta infekcja to prawda?
{2968}{3023}-Na to wygl�da.|-Znowu te cholerne maski!
{3027}{3066}-Ty te�, Rosso.|-Szlag!
{3084}{3141}Ile razy masz j� zamiar sprawdza�?
{3231}{3278}Dobra ch�opaki, szykujcie si�.
{3282}{3364}Szefie mo�esz w��czy� �wiat�o?|Sprawdz� szperacze.
{3384}{3441}Larra, Argenty�czyk i z dru�ny Valencii.
{3445}{3502}By�em od czasu �El Matador�.
{3506}{3540}Kim jest �El Matador�?
{3566}{3656}Nie wiesz? Nie wstan�|bo si� nie zmieszcz�.
{3660}{3703}Maria Alberto Kempes!
{3707}{3748}-Mamy zapasowe o�wietlenie?|-Podstawowe, trzy.
{3752}{3799}Jeste� z Granady i z Barcy.
{3804}{3900}Taa, ale nie ma por�wnania.|Rivaldo, Romario, Koeman,
{3904}{3949}-Kily, Pirjo...|-Starczy!
{4051}{4108}Jeste�my.|Tam si� co� dzieje.
{4134}{4160}...�wietnie...
{4208}{4269}We�cie wszystko.|Baterie, flary. Wszystko.
{4274}{4331}Sir, kto we�mie baterie?
{4335}{4403}-Ja wezm�. Wal si�!|-Przesta�cie ch�opaki!
{4407}{4443}Tylko zapyta�em...
{4447}{4508}Starczy! Dobra, lecimy...!
{4641}{4741}Uwaga, uwaga,|prosz� o opuszczenie strefy!
{4870}{4890}Sir!
{4895}{4966}Sytuacja wygl�da nast�puj�co.
{4970}{5027}Wiemy o zara�liwej infekcji.
{5031}{5072}Budynek poddano kwarantannie.
{5076}{5125}Technik z ministerstwa wejdzie do �rodka
{5129}{5197}�eby dowiedzie� si� czego� wi�cej.
{5201}{5244}Wasza misja to eskortowanie go.
{5248}{5312}-Oto doktor....|Owen, Ministerstwo Zdrowia.
{5316}{5377}Mi�o pozna�.|Kto� wchodzi� lub wychodzi�?
{5381}{5453}2 godziny temu wszed� przedstawiciel ministerstwa
{5457}{5557}�eby zapewni� kontrol�,|ale 70 minut temu stracili�my kontakt.
{5584}{5660}Zara�eni ludzie przejawiaj�|specyficzny rodzaj...
{5695}{5713}agresji.
{5717}{5764}Objawy podobne do w�cieklizny.
{5769}{5841}Mamy conajmniej dwa zgony w �rodku,
{5846}{5876}jeden z nich to policjant.
{5981}{6022}-Czekajcie!|-Wchodzicie tam?
{6026}{6098}Wchodzicie tam?|Musz� i�� z wami.
{6102}{6163}Tam jest moja �ona i c�rka.
{6168}{6200}Zabierzcie go!
{6204}{6267}Mia�y gor�czk�.|A ja wyszed�em tylko do apteki...
{6271}{6314}Rosso, wchodzimy.
{6346}{6380}-Dzi�ki,|-Idziemy!
{6384}{6410}Uwa�ajcie w �rodku.
{6477}{6530}Wiecie jak ch�opaki!|Szybko i bezproblemowo!
{6535}{6600}-Szybko i bez problem�w, sir.|-Szybko i bez problem�w!
{6626}{6710}-Potrzebujemy autoryzacji.|-Przydzielona.
{6727}{6749}Rosso!
{6788}{6806}Wchodziymy!
{6877}{6916}G��wne drzwi zamkni�te.
{7194}{7216}Nie dotykaj!
{7438}{7471}Co jest...?
{7492}{7556}Wirus nie przenosi si� w powietrzu,
{7560}{7634}tylko w cieczach, krwi i �linie.
{7638}{7707}Mo�ecie to zdj��,|nie ma obaw.
{7711}{7782}-Wi�c po co kazali nam je...|-Tylko pod publik�.
{7786}{7831}Musimy zataja� fakty.
{7836}{7877}Co robimy szefie?
{7927}{7959}Ruchy!|-Na pewno?
{8008}{8071}-Zaczniemy od g�ry.|-Jazda!
{8213}{8252}Musimy dotrze� na poddasze.
{8257}{8314}Przypuszczamy, �e tam zecz�a si� infekcja.
{8342}{8362}Czysto!
{8480}{8525}Jest za spokojnie.
{8802}{8826}Idziemy dalej.
{9064}{9150}Szefie, szefie, doktorze.
{9196}{9237}Doktorze, na g�rze.
{9353}{9386}Zr�bcie przej�cie.
{9458}{9482}Dalej.
{9556}{9615}-A ty?|-Musz� pobra� pr�bk�.
{10161}{10237}-Powinni�my kontrolowa� d�.|-Nie ma czasu.
{10254}{10278}Idziemy.
{10592}{10614}Sta�!
{10635}{10684}Rosso, os�aniaj.
{10780}{10816}Sta�!
{10870}{10948}Jest tu.|Musimy przej�� g�r�.
{10963}{10987}Ostro�nie!
{11031}{11053}Bateria!
{11203}{11221}Gotowe.
{11699}{11721}Larra, �wat�o!
{11746}{11799}-Kontroluj drzwi, Martos.|Dobra.
{11887}{11932}Musimy zabezpieczy� to miejsce
{11936}{11987}ale przede wszystkim, niczego nie ruszajcie.
{11991}{12036}W razie zw�tpienia, dajcie zna�.
{12057}{12121}Martos, jak idzie?
{12125}{12159}Zrobione.
{12163}{12245}Dobra, s�ysza�e�.|Do roboty.
{12267}{12322}-Rosso, zosta� tam.|Jasne.
{12326}{12365}Cokolwiek powie.
{12422}{12463}Wiesz jak to dzia�a,
{12486}{12555}obszerna dokumentacja,|wi�c nagrywaj wszystko.
{12919}{12966}Czego dok�adnie szukamy?
{12998}{13043}Po prostu nagrwaj.
{13483}{13522}Dajcie tu �wiat�o.
{13563}{13601}Wci�� gor�ce.
{13660}{13760}Enzym zdaje si� by� niezwkle zara�liwy.
{13767}{13828}W Rzymie s� bardzo nerwowi.
{13832}{13887}Carboni dzwoni� rano.
{13892}{13937}Rozkaza� przerwa� wszystko.
{13942}{13997}Martwi� mnie �lady ugryzie� owad�w.
{14005}{14041}Chyba komar�w.
{14045}{14104}Nagrwajcie �ciany, wszystko...
{14108}{14204}Boj� si�, �e ju� za p�no.|Bo�e, jestem twoim pokornym s�ug�...
{14389}{14430}Co� tu jest!
{14451}{14473}Idziemy!
{14581}{14615}Martos, sprawd� to.
{14663}{14695}Ostro�nie.
{15057}{15081}W gor�!
{15258}{15296}Rosso, prze�acz.
{15315}{15333}Ju�.
{15619}{15639}Melduj.
{15644}{15679}Wygl�da na graciarnie.
{15950}{16030}Nic, ba�agan.|Czysto.
{16074}{16104}Co to by�o?
{16125}{16182}Chyba nie jeste�my sami.
{16199}{16252}Na to wygl�da.|Sprawd�my to.
{16257}{16335}Nie! Priorytetem jest zbada� to miejsce.
{16340}{16410}Tak, i znale�� ocala�ych.
{16414}{16496}Przypominam ci, �e to ja dowodz�.
{16500}{16553}Chod�cie!
{16606}{16624}Martos!
{16639}{16669}Id�, Martos!
{16934}{16960}Dalej!
{17362}{17405}Robicie b��d.
{17481}{17515}Co to?
{17522}{17540}Martos.
{17632}{17658}Larra, os�aniaj.
{17887}{17946}Rosso... prze��cz.
{18020}{18042}Ju�!
{18274}{18306}Martos, melduj.
{18332}{18422}Dochodzi st�d.|Drzwi s� otwarte.
{18459}{18481}Wchodz�.
{18502}{18535}Dobra, ostro�nie.
{18627}{18674}Wygl�da czysto.
{18678}{18708}Dobra, id�.
{19177}{19203}Tutaj.
{19237}{19259}Uwa�aj.
{19446}{19505}Martos, Martos!
{19612}{19665}Kto� nie�le zabalowa�.
{19735}{19773}Dobra, wracaj.
{19993}{20023}Co jest, Martos?
{20305}{20354}Co to jest?|Co tam si� dzieje?
{20435}{20469}Trzymaj si�, Martos!
{20614}{20684}Wytrzymaj, Martos!|Idziemy!
{20703}{20750}-Gdzie?|-To tam!
{20797}{20827}Martos!
{20832}{20895}Co si� sta�o,|gdzie to jest?
{20937}{20982}-Ostro�nie!|-Martos, nie!
{20987}{21065}Martos, spokojnie!|To my!
{21070}{21108}Martos, spokojnie!
{21217}{21266}-Zabierzcie to ze mnie!|-Kurwa, Martos!
{21271}{21334}Martos, co ty odpierdalasz?
{21629}{21657}We�cie to, Larra.
{21662}{21684}Ojcze �wi�ty!
{21688}{21747}Sp�jrz na s�ug� swego
{21752}{21797}obdarz go duchem swoim.
{21802}{21870}Krew Chrystusa z�amie wszystkie wi�zy,
{21874}{21929}op�ynie to cia�o.
{21933}{22021}Znakiem krzy�a,|uwolnij nas od wrog�w, Panie.
{22059}{22097}Swym krzy�em, zbaw nas.
{22101}{22134}Co to za szajs?
{22218}{22259}Larra, pom� mi!
{22274}{22292}Co mam robi�?
{22297}{22383}Nagrywaj. Nie przestawaj.|Z drogi!
{22402}{22447}-Kurwa!|-Nie znios� tego!
{22451}{22484}Nie dam rady!
{22751}{22798}Czemu przesta�?
{22802}{22868}Co zrobi�?|Co to jest?
{22872}{22944}Musimy wr�ci�|na poddasze.
{22948}{23007}Musimy st�d spierdala�!
{23024}{23124}Nic mu nie by�o 5 minut temu!|Jaki wirus robi co� takiego?
{23132}{23232}Zalecam wam ograniczy� dzia�ania|do wykonywania rozkaz�w.
{23256}{23297}Ty zalecasz...!
{23301}{23379}Nie mo�emy zapewni� ci teraz bezpiecze�stwa,
{23384}{23460}ani nawet sobie.|To nas przerasta.
{23465}{23520}Przypominam wam, �e nikt st�d nie wyjdzie
{23524}{23581}dop�ki nie wydam takiego rozkazu
{23585}{23653}wiecie jak to dzia�a,|rozpoznaj� g�os.
{23657}{23704}S�uchaj no mnie!
{23708}{23798}W�a�nie stracili�my, w pewnym sensie,|jednego z moich ludzi.
{23803}{23877}wi�c zacznij gada� co wiesz
{23882}{23935}bo najwyra�niej wiesz wi�cej ni� ja.
{23970}{24019}Szefie, spokojnie.
{24144}{24216}Dobra, ale idziemy na g�r�,
{24220}{24255}tu nie jest bezpiecznie.
{24332}{24362}Idziemy!
{24566}{24598}Larra, drzwi.
{24631}{24653}Dobra.
{24678}{24764}Teraz gadaj, co si� kurwa|w�a�ciwie wydarzy�o na dole.
{24873}{24922}To nie jest zwyk�y wirus.
{24926}{24975}To ju� kurwa widzieli�my!
{25089}{25146}To jest Tristana Medeiros.
{25173}{25269}W wieku 11 lat zacz�a|przejawia� oznaki op�tania.
{25309}{25389}Watykan to sprawdzi�|i potwierdzi� jej przypadek.
{25394}{25439}Op�tania przez co?
{25457}{25502}Op�tania przez demona.
{25562}{25638}Ojciec Albelda zaopiekowa� si� ma��.
{25659}{25749}To by�a idealna okazja aby zbada�|psychologiczne aspekty
{25753}{25806}op�tania przez demona.
{25829}{25915}Je�li uda�oby si� wyizolowa�|esencj� chemiczn�
{25920}{25959}mo�naby opracowa� antidotum.
{25977}{26040}Czy on robi sobie jaja szefie?
{26044}{26082}Co ty pieprzysz?
{26097}{26148}Wszystko mia�oby odby� si� po cichu
{26153}{26204}dlatego wybrano to miejsce.
{26209}{26262}Nie wierz�.
{26291}{26336}Chyba jeste� niepowa�ny.
{26340}{26418}Zrealizowano cel, jednak...
{26423}{26474}co� posz�o nie tak.
{26479}{26530}Co za bzdury!
{26534}{26599}Ten go�� leci z nami w chuja!
{26603}{26660}Kim kurwa jeste�?
{26687}{26758}Powiedziano nam, �e przys�a�o ci�|ministerstwo zdrowia.
{26803}{26842}Nie b�d� g�upi.
{26873}{26926}Gadaj! Kto ci� przys�a�?
{26930}{26999}To nie ma z nimi nic wsp�lnego.
{27043}{27088}Oni nie wiedz�|co tak ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin