Spokoj i radosc na zawsze.pdf

(1553 KB) Pobierz
58589785 UNPDF
58589785.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli. pl
Data: 4.12.2007
Tytuł: Spokój i radość na zawsze (fragment utworu)
Autor: Maciej Bober
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
58589785.002.png
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ I
............................................................................................
4
..................................................................
5
Co to jest stres,
czyli
po
co
nam
emocje?
......................................................
6
Główne założenia
...........................................................................................
9
Kto jest twoim największym wrogiem?
........................................................
11
CZĘŚĆ II
.........................................................................................
12
.....................................................................................
13
Słowa-klucze
.................................................................................................
17
Akceptacja otaczającej nas
...................................................................................................
21
Życie w teraźniejszości
................................................................................
23
Dystans i poczucie humoru
.........................................................................
25
Postawa i zachowanie
................................................................................
27
Tylko to, co istotne
.....................................................................................
29
Zwolnij i przestań się śpieszyć
...................................................................
31
............................................................................................
33
Umrzeć, by narodzić się na nowo
..............................................................
34
Zajmij się czymś
.........................................................................................
37
Relaks i medytacja
.....................................................................................
38
Radość dla samej radości
...........................................................................
41
Biblia
..........................................................................................................
43
Bądź swoim najlepszym przyjacielem
.......................................................
45
Spraw sobie przyjemność
..........................................................................
47
Uważaj na to, co mówisz
............................................................................
49
CZĘŚĆ III
........................................................................................
51
Podsumowanie
...........................................................................................
52
Zakończenie
...............................................................................................
55
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
rzeczywistości
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
SPOKÓJ I RADOŚĆ NA ZAWSZE darmowy fragment - kliknij po więcej
Maciej Bober
str. 4
1. O czym i dla kogo jest ta książka?
O czym i dla kogo jest ta książka?
Witaj, czytelniku. Nie znam cię, ale wiem coś o tobie. Czytasz te sło-
wa, więc jesteś człowiekiem. Posiadasz swoje zmartwienia i radości.
Masz swoje problemy i każdego dnia życie stawia przed tobą różnego
rodzaju wyzwania. Jesteś człowiekiem, więc czujesz. Masz swój we-
wnętrzny, znany tylko tobie, niezwykle bogaty świat myśli, uczuć
i emocji. To one sprawiają, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. One też
potrafią zrobić z naszego życia piekło.
Największym wyzwaniem, przed którym stoi człowiek, jest pokona-
nie własnych słabości. Emocje, dzięki którym życie jest piękne, po-
trafią stać się naszym największym ciężarem. Nie jest problemem to,
że straciłeś pieniądze, rodzinę czy pracę. Problemem jest to, co czu-
jesz w związku z tymi wydarzeniami. Jeśli doskonale radzisz sobie
w takich sytuacjach, to ta książka nie jest dla ciebie. Jeżeli jednak
czujesz, że życie cię przytłacza, to być może znajdziesz tu coś, co po-
może ci bardziej efektywnie działać i radzić sobie w trudnych sytu-
acjach.
Zachęcam cię do przeczytania i zastosowania w swoim życiu materia-
łu zawartego w tej publikacji. Twoje życie nie stanie się dzięki temu
prostsze. Nie znikną z niego nieprzyjemne zdarzenia. Może jednak
zmienić się sposób, w jaki je przeżywasz. Twoje życie stanie się przy-
jemniejsze. Nie będziesz już ofiarą targaną namiętnościami, lecz pa-
nem swojego wewnętrznego świata.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Maciej Bober
1.
58589785.003.png
SPOKÓJ I RADOŚĆ NA ZAWSZE darmowy fragment - kliknij po więcej
Maciej Bober
str. 5
Co to jest stres,
czyli
po co
co nam
nam emocje?
emocje?
Często chcielibyśmy nie odczuwać pewnych szczególnie nieprzyjem-
nych emocji. Skoro one jednak istnieją, to pewnie są do czegoś po-
trzebne. Stres, który często pojmowany jest jako coś złego, tak na-
prawdę jest naszym przyjacielem. To dzięki niemu istniejemy jeszcze
na tej planecie. Wyobraźcie sobie, jak by to było, gdyby człowiek był
zawsze wyluzowany i z przyjaznym uśmiechem witał każde niebez-
pieczeństwo zagrażające jego życiu. Rozwój cywilizacji sprawił, że
obecnie rzadko zdarza nam się stanąć twarzą w twarz z niedźwie-
dziem czy lwem. Życie stało się bezpieczniejsze. Lecz mimo to stres
nadal spełnia swoje zadanie. Kiedy stanie przed nami dwumetrowy
olbrzym z nożem w ręku, nagły zastrzyk adrenaliny może uratować
nam życie. Tempo, w jakim wtedy uciekamy, zadziwia nas samych.
Mimo wszystko – sytuacje takie należą do rzadkości. Zastanawiające
jest natomiast to, dlaczego człowiek denerwuje się w sytuacjach, któ-
re tak naprawdę nie zagrażają jego życiu. Teraz stresuje nas krzykli-
wy szef, plama na ubraniu czy podejście do nieznajomej osoby. Mi-
mo że takie sytuacje nie zagrażają naszemu życiu, to nawet wtedy
zdenerwowanie może być naszym sprzymierzeńcem.
Możemy zacząć pojmować odczuwane przez nas emocje jako dosko-
nały sygnał, który trudno zlekceważyć. Problem w tym, że nie wiemy,
jak interpretować ten sygnał, bo przecież – jak już wiemy – zdener-
wowanie wcale nie oznacza, że nasze życie jest w niebezpieczeństwie.
Nasze ciało posiada doskonały system ostrzegawczy, który za pomo-
cą bólu informuje nas, że dzieje się coś złego. Ból nie jest przyjemny
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Maciej Bober
2.
2. Co to jest stres,
czyli po
58589785.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin