wyklad_koenzymy.pdf

(2556 KB) Pobierz
Microsoft PowerPoint - koenzymy21.ppt
Kazimierz Funk ( urodzony 23 lutego 1884 w Warszawie - zmarł
19 stycznia 1967 w Nowym Jorku) - polski biochemik, twórca nauki o
witaminach .
Pracował w Instytucie Pasteura w ParyŇu, na Uniwersytecie Berliıskim i w
Wielkiej Brytanii (prowadził badania nad przyczyna nieznanej wczeĻniej
choroby beri-beri). Odkrył i wyodrħbnił z otrħbów ryŇowych pierwszĢ
witaminħ B1. Jego badania pozwolily wykryę obecnoĻę tej witaminy w
rozmaitych pokarmach, m.in. w droŇdŇach, mleku i mózgu wołowym.
Funk jest autorem terminu " witamina ", który wprowadził w 1912 roku.
WiħkszoĻę swoich prac badawczych zrealizował w Instytucie Pasteura w
ParyŇu. W czasie I wojny Ļwiatowej przeniósł siħ do Stanów Zjednoczonych,
gdzie prowadził badania nad wykorzystaniem witamin do celow leczniczych.
W 1923 wrócił do Polski. W latach 1923-1928 kierował oddziałem biochemii
Paıstwowego Zakładu Higieny w Warszawie, pracował w Warszawie m.in.
nad wyizolowaniem hormonu - insuliny.
Badał wpływ witaminy B1 na przemianħ wħglowodanowĢ i zajmował siħ
badaniem kwasu nikotynowego.
W 1928 wyjechał do ParyŇa, gdzie prowadził badania nad hormonami.
W 1939, po wybuchu II wojny Ļwiatowej, wyemigrował do Stanów
Zjednoczonych, gdzie pozostał do koıca Ňycia. W ostatnim okresie Ňycia
Funk zajmował siħ badaniem przyczyn raka.
Jest autorem kilkuset publikacji naukowych. Zmarł w Nowym Jorku w wieku
83 lat.
 
372383226.003.png
Syntaza Cytrynianowa (E.C.4.1.3.7) kompleks białka z substratami :
szczawiooctanem i ACoA przył Ģ czonymi w cdentrum aktywnym emnzymu.
(1csh.pdb)
 
372383226.004.png
 
372383226.001.png
 
372383226.002.png
Koenzymy - struktura i
funkcja
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin