Fiodor Dostojewski — Chłopczyk na gwiazdce u Pana Jezusa.pdf

(41 KB) Pobierz
(8354 \227 Notatnik)
8354
Fiodor Dostojewski — Chłopczyk na gwiazdce u Pana Jezusa
1
Chłopczyk z rączką
Dzieci to dziwne stworzenia, widzi je człowiek we śnie i w wyobraźni. Przed Wigilią i w czasie świąt
wciąŜ spotykałem na ulicy, na którymś rogu, pewnego chłopaczka, mógł mieć najwyŜej siedem lat. W
straszny mróz był ubrany prawie jak w lecie, ale szyję miał owiniętą jakimś starym łachem — widocznie
ktoś go jednak ekwipował, posyłając na ulicę. Chłopiec ten chodził „z rączką"; jest to termin techniczny,
znaczy — chodzić po prośbie. Termin wymyślili sami ci chłopcy. Takich jak on jest mnóstwo, kręcą się na
naszej drodze, zawodząc jękliwie coś wyuczonego, ale ten nie zawodził, mówił jakoś niewinnie, bez rutyny
i z ufnością patrzył mi w oczy — a więc rozpoczynał dopiero ten zawód. Na moje wypytywania oświadczył
mi, Ŝe ma siostrę, bezrobotną, chorą; moŜe była to nawet prawda, ale dowiedziałem się potem, Ŝe takich
chłopców jest bez liku: posyła się ich „z rączką" nawet w najsroŜszy mróz i jeŜeli nic nie uzbierają, to na
pewno czeka ich bicie. Nazbierawszy kopiejek chłopiec wraca z czerwonymi, skostniałymi rękami do
jakiejś sutereny, gdzie pije jakaś banda łapserdaków, z takich, co to „zastrajkowawszy w fabryce w nocy z
soboty na niedzielę, wracają do pracy dopiero w środę wieczór". Tam, w piwnicznych izbach, piją z nimi
ich głodne, bite Ŝony, a tuŜ obok piszczą głodne dzieciaki. Wódka, brud i rozpusta, ale przede wszystkim
wódka. Chłopaka z uzbieranymi groszami od razu posyła się do szynku, aby przyniósł jeszcze wódki. Dla
zabawy jemu czasem teŜ wleją do ust setkę i rechocą, kiedy krztusząc się pada niemal zemdlony na
podłogę:
...I do ust wódkę wstrętną mi
Nielitościwie lał...
Kiedy chłopak podrośnie, pozbywają się go czym prędzej do jakiejś fabryki, ale wszystko, co zarobi,
znów musi oddawać łapserdakom, a ci znów przepijają wszystko. Ale jeszcze przed fabryką dzieci te stają
się prawdziwymi przestępcami. Włóczą się po mieście i znają takie zakamarki w róŜnych suterenach, w
których moŜna się zaszyć i niepostrzeŜenie przenocować. Jeden z nich nocował kilka razy z rzędu u
pewnego stróŜa w jakimś koszu, a stróŜ go w ogóle nie zauwaŜył. Naturalnie tacy chłopcy stają się
złodziejaszkami. Złodziejstwo staje się nałogiem nawet u ośmioletnich dzieci; niekiedy nawet zupełnie
sobie nie uświadamiają przestępczego charakteru swego postępowania. W końcu znoszą wszystko — głód,
chłód, bicie — w zamian za jedną rzecz — wolność, i uciekają od swoich łapserdaków, aby się włóczyć na
własną rękę. Takie dzikie stworzenie czasami nic nie rozumie i nie wie ani gdzie mieszka, w jakim kraju,
ani jakiej jest narodowości, czy istnieje Bóg, czy jest cesarz; mówią o nich nawet takie rzeczy, Ŝe się wierzyć
nie chce, a jednak są to wszystko fakty.
2
Chłopczyk na gwiazdce u Pana Jezusa
Ale jestem powieściopisarzem i chyba pewną „historyjkę" sam zmyśliłem. Czemu piszę „chyba", sam
przecieŜ wiem na pewno, Ŝe zmyśliłem, wciąŜ mi się jednak wydaje, Ŝe to się gdzieś kiedyś zdarzyło i
zdarzyło właśnie w wigilię BoŜego Narodzenia w jakimś olbrzymim mieście i w straszny mróz. Roi mi się,
Ŝe był w pewnej suterenie chłopczyk, bardzo jeszcze maleńki, coś około sześciu latek lub nawet mniej. Ten
chłopczyk obudził się rano w zimnej, wilgotnej piwnicznej izbie. Miał na sobie jakąś kapotkę i drŜał.
Oddech wydostawał mu się z ust na kształt pary, a on siedząc w kącie na kufrze z nudów umyślnie
wypuszczał tę parę z ust i bawił się patrząc, jak wylatuje. Ale bardzo mu się chciało jeść. Z rana kilka razy
podchodził do pryczy, gdzie na cienkiej jak naleśnik podściółce, z jakimś tobołkiem pod głową zamiast
poduszki, leŜała jego chora matka. Skąd się tu wzięła? Zapewne przyjechała ze swoim synkiem z innego
miasta i nagle zaniemogła. Gospodynię tych kątów zabrano dwa dni temu na policję, lokatorzy się
porozchodzili, jak to przed świętami, a jedyny łapserdak, który został w domu, leŜał juŜ całą dobę
pijaniuteńki, nie doczekawszy się nawet świąt. W innym kącie izby skręcała się z bólów reumatycznych
osiemdziesięcioletnia starowinka, która gdzieś kiedyś słuŜyła za niańkę, a teraz konała samotnie, jęcząc,
gderając i zrzędząc na chłopca, tak Ŝe nawet bał się juŜ zbliŜyć do jej kąta. Znalazł w sieni coś do picia, ale
do jedzenia nie było nic, nawet skórki od chleba. JuŜ po raz dziesiąty podchodził do pryczy, by zbudzić
swoją mamusię. W końcu przeląkł się czegoś w ciemności: dawno juŜ zaczął się wieczór, a światła jeszcze
Strona 1
8354
nie zapalono. Dotknąwszy twarzy mamusi chłopczyk zdziwił się, Ŝe wcale się nie porusza i jest taka zimna
jak ściana. „Zimno tu bardzo" — pomyślał, postał chwilę, wciąŜ trzymając bezwiednie rękę na ramieniu
umarłej, potem chuchnął na swoje paluszki, Ŝeby je ogrzać, i nagle, natrafiwszy na pryczy na swoją
czapeczkę, po cichutku, po omacku wyszedł z sutereny. Byłby wyszedł juŜ wcześniej, ale bał się w górze na
schodach wielkiego psa, który cały dzień wył pod drzwiami sąsiadów. Teraz psa juŜ nie było i chłopczyk
szybko wyszedł na ulicę.
BoŜe, co za miasto! Nigdy jeszcze czegoś takiego nie widział. Tam, skąd przyjechał, w nocy jest tak
czarno, jedna tylko latarnia na całą ulicę. Niskie drewniane domki mają zamknięte okiennice; na ulicach
ledwo się ściemni — nikogo, wszyscy siedzą zamknięci po domach i tylko wyją całe stada psów, setki,
tysiące, wyją i szczekają przez calutką noc. Ale za to tam było ciepło i dawali mu jeść, a tu — BoŜe, Ŝeby tak
pojeść! A jaki tu hałas i turkot, jakie światła i ludzie, konie i karety, i mróz, mróz! Mroźna para aŜ bucha od
zziajanych koni z ich Ŝarem dyszących pysków; skroś rozmiękły śnieg dzwonią o bruk podkowy, i wszyscy
się tak pchają, i, o BoŜe, tak się chce jeść, Ŝeby choć jakiś kąsek, i, ach, jak zabolały nagle paluszki.
Przeszedł stróŜ porządku publicznego i odwrócił się, Ŝeby nie widzieć dziecka!
O, znów ulica! Ojej, jaka szeroka! Tu juŜ go na pewno stratują. Jak oni wszyscy krzyczą, biegną, jadą, a
świateł tu ile, mój BoŜe! A to co? Ojej, jaka wielka szyba, a za szybą pokój, a w pokoju drzewko aŜ do
samego sufitu: choinka, a na choince tyle świeczek, tyle złotych papierków i jabłuszek, a naokoło laleczki,
małe koniki; po pokoju biegają dzieci, wystrojone, czyściutkie, śmieją się i bawią, i jedzą, i piją. O, ta
dziewczynka zaczęła tańczyć z chłopczykiem, jaka ładna dziewczynka! I muzyka gra, słychać przez szybę.
Patrzy chłopczyk, dziwuje się, juŜ się nawet śmieje, a przecieŜ go bolą paluszki u nóŜek, a u rączek zrobiły
się całkiem czerwone, nie zginają się i bolą, jak nimi poruszyć. Nagle przypomniał sobie chłopczyk, Ŝe go
tak bolą paluszki, zapłakał i pobiegł dalej... I znów widzi przez inną szybę pokój, tu teŜ jest drzewko, a na
stołach leŜą ciasta, przeróŜne — migdałowe, czerwone i Ŝółte, i siedzą tam cztery panie, bogate, kto
przyjdzie, temu dają ciasta, drzwi się otwierają co chwila i wchodzi z ulicy duŜo panów i pań. Podkradł się
chłopczyk, otworzył nagle drzwi i wszedł. Och, jak zaczęli krzyczeć, opędzać się rękami od niego! Jedna
pani podeszła szybciutko i wsunęła mu grosik do ręki i zaraz otworzyła drzwi na ulicę. JakŜe się
przestraszył! Grosik od razu wypadł mu z ręki i zadzwonił po stopniach: chłopczyk nie mógł zgiąć swych
czerwonych paluszków i utrzymać pieniąŜka. Wybiegł i popędził sam nie wiedząc dokąd. Chciało mu się
płakać, ale się bał, biegnie sobie, biegnie i chucha w paluszki. Smutno mu się zrobiło, bo się poczuł taki
sam jeden, i bał się, aŜ tu nagle, o Jezu! CóŜ to takiego? Stoją ludzie tłumnie, dziwują się: w oknie za szybą
— trzy lalki, malutkie, wystrojone, w czerwonych i zielonych sukienkach, całkiem jak Ŝywe! Obok nich
siedzi jakiś staruszek i niby gra na wielkich skrzypcach, dwaj inni stoją, grają na małych skrzyneczkach i
kiwają głowami do taktu, i patrzą na siebie, i usta im się ruszają — mówią, naprawdę mówią, tylko przez
szybę nie słychać. Chłopczyk najpierw myślał, Ŝe są Ŝywi, ale potem się domyślił, Ŝe to laleczki, i nagle się
roześmiał.. Nigdy jeszcze nie widział takich laleczek i nie wiedział, Ŝe takie bywają! Chce mu się płakać, ale
śmiech go ogarnia, gdy patrzy na te laleczki. Wtem poczuł, Ŝe ktoś go chwycił z tyłu za kubraczek: jakiś
duŜy, zły chłopak stał obok — i nagle walnął go w głowę, zerwał mu czapkę i podbił nogę. Chłopczyk
upadł na ziemię, ktoś zaczął krzyczeć, on się zląkł, zerwał się i w nogi; biegł, biegł i nagle wpadł, sam nie
wiedząc gdzie, do jakiejś bramy, potem na jakieś obce podwórko — i przycupnął za stosem drwa: „Tu nie
znajdą, tu ciemno".
Przycupnął i skurczył się, ledwo dysząc ze strachu, i nagle, całkiem nagle, zrobiło mu się tak dobrze:
rączki i nóŜki przestały boleć i tak mu było ciepło, ach jak ciepło, jak na piecu. Wtem wzdrygnął się:
poczuł, Ŝe zasypia. MoŜe by tu zasnąć? „Ale nie, posiedzę tu chwilkę i znów pójdę popatrzeć na laleczki" —
pomyślał i uśmiechnął się przypomniawszy je sobie — „zupełnie jak Ŝywe!" I nagle mu się wydało, Ŝe jego
mamusia zaśpiewała przy nim piosenkę. „Mamusiu, ja śpię, ach, jak się tu dobrze śpi!"
— Chodź do mnie na gwiazdkę, chłopczyku — szepnął ktoś nad nim cichutko.
W pierwszej chwili pomyślał, Ŝe to jego mamusia, ale nie, to nie ona. No to kto go zawołał — nie widać,
ale ktoś się nad nim pochylił i objął go w ciemności, on wyciągnął do niego rękę i... i raptem... ojej, co za
jasność! Jejciu, co za choinka! Nie, to nie choinka, nigdy jeszcze nie widział takich drzew! GdzieŜ on jest
teraz: wszystko błyszczy, lśni, naokoło same laleczki — aleŜ nie, to są chłopcy i dziewczynki, tyle dzieci, a
wszystkie takie jasne, i wszystkie kręcą się wokół niego, latają, całują go, biorą, unoszą ze sobą, on sam teŜ
leci, wtem widzi: jego mamusia patrzy i śmieje się do niego radośnie.
— Mamo! Mamo! Ach, jak tu dobrze, mamusiu! — woła do niej chłopczyk i znów się całuje z dziećmi, i
chce im opowiedzieć czym prędzej o tamtych laleczkach za szybą. — Kto wy jesteście, chłopcy? Kto wy
jesteście, dziewczynki? — pyta śmiejąc się i kochając ich wszystkich.
— To jest Panajezusowa choinka — odpowiadają mu dzieci. U Pana Jezusa jest zawsze w Wigilię
Strona 2
8354
gwiazdka dla małych dzieci, które nie mają własnej gwiazdki.
...I dowiedział się, Ŝe ci chłopcy i dziewczynki byli takimi samymi dziećmi jak on, ale niektóre zamarzły
jeszcze w swoich koszykach, w których je podrzucono na schody przed drzwiami petersburskich
urzędników, niektóre zaczadziały na wsi, oddane przez dom sierot na garnuszek do biednych kobiet, inne
zmarły przy wyschniętych piersiach swych matek w czasie głodu w ziemi samarskiej, jeszcze inne udusiły
się od zaduchu w wagonach trzeciej klasy, a, teraz wszystkie są tutaj, są teraz aniołkami u Pana Jezusa, a On
jest wśród nich, wyciąga do nich ręce i błogosławi je i ich występne matki... A te matki teŜ stoją tu
wszystkie na boku i płaczą, kaŜda poznaje swego synka, albo córeczkę, dzieci podbiegają do nich, całują je;
ocierają im rączkami łzy i błagają, Ŝeby nie płakały, bo im tu przecieŜ tak dobrze...
Nazajutrz stróŜ znalazł na dole zwłoki chłopczyka, który wbiegł na podwórko i zamarzł za stertą drew.
Odszukano teŜ jego mamę: zmarła jeszcze przed nim. Oboje spotkali się w niebie u Pana Boga.
No i po co zmyśliłem tę historię, tak nie pasującą do zwykłego, rozsądnego dziennika, w dodatku
dziennika pisarza? PrzecieŜ obiecywałem pisać głównie o rzeczywistych zdarzeniach! Ale w tym rzecz:
ciągle mi się coś roi, ciągle mam przywidzenia, Ŝe to wszystko mogło się zdarzyć naprawdę — to, co się
stało w suterenie i za drwami... A co do gwiazdki u Pana Jezusa — sam nie wiem, co wam powiedzieć, czy
się to mogło zdarzyć, czy nie? Po to jestem w końcu pisarzem, by zmyślać.
1876
PrzełoŜyła Maria Leśniewska
Strona 3
Zgłoś jeśli naruszono regulamin