weselna polka 3.pdf

(22 KB) Pobierz
Encore: H:\polka3_lm1B.enc
POLKA 3
% 3 3 ê¾ ¾ ¾ ¾
G 7
Æ¿ ¿ ¿ ¿ -
Æ¿ ¿ ¿ ¿ -
Æ-
"ÆmÆ¿ ¿ ¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿ Æ ê¾ ¾ ¾ ¾ i ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ C
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê - ê ê¾ ¾ ¾ G 7 ê¾ ¾ ¾ ¾ î¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê î¾ ¾ ¾ ¾
ê C ê ê ê ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ i
ê¾ ¾ ¾ ¾ i
ê ê ê
êê ê
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
kkkk
kk kk kk kk
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê - ê ê¾ ¾ ¾ G 7
¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ - ê¾ ¾ ¾ ¾ i ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê ê î¿ ¿ ¿ ¿ C
Å
ê¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ê
Æ¿ ¿ ¿ ¿ -
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿
ê - ê ê ¾ ¾ ¾ ¾ G 7
¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ i Æ¿ ¿ ¿ ¿
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
C ÆÆ-
¿ ¿ ¿ ¿ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿ C 7
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê - ê
ê ê ê
Æ-
ê^¾ ¾ ¾ ¾ a
kkkk
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê¾ ¾ ¾ ¾ F ¾ ¾ ¾ ¾
ê- ê Æ¿ ¿ ¿ ¿
¾ ¾ ¾ ¾
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿ C 7 ¾ ¾ ¾ ¾
ê - ê ê¾ ¾ ¾ ¾ -
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê^¾ ¾ ¾ ¾ i ê^¾ ¾ ¾ ¾
ê ê Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
ê¾ ¾ ¾ ¾ F ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ i ê^¾ ¾ ¾ ¾ - ê^¾ ¾ ¾ ¾ i
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê¾ ¾ ¾ ¾ F ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿ C 7 ¾ ¾ ¾ ¾
ê - ê ê¾ ¾ ¾ ¾ -
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê^¾ ¾ ¾ ¾ i ê^¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ê ê^¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ i î¾ ¾ ¾ F
â
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê¾ ¾ ¾ ¾ F
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ê ê¾ ¾ ¾ ¾
Æ-
mÆ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê C 7 ê ê ê ê¾ ¾ ¾ ¾ -
ê^¾ ¾ ¾ ¾ i ê^¾ ¾ ¾ ¾
ê ê Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
ê¾ ¾ ¾ ¾ F ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ i ê^¾ ¾ ¾ ¾ -
ê^¾ ¾ ¾ ¾ i
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê¾ ¾ ¾ ¾ F ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿ C 7 ¾ ¾ ¾ ¾
ê - ê ê¾ ¾ ¾ ¾ -
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê^ ¾ ¾ ¾ ¾ i ê^ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ê ê^ ¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾ i î¾ ¾ ¾ F î¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
mî¿ ¿ ¿ ¿
î¿ ¿ ¿ ¿ - Æ¿ ¿ ¿ ¿
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
Æ¿ ¿ ¿ ¿
ê¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ ¾ Ø
ê¾ ¾ ¾ ¾ i ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê
C 7
î ¾ ¾ ¾ ¾
Ø ê ¾ ¾ ¾ ¾ i ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê î¾ ¾ ¾ ¾ F
Ø ê¾ ¾ ¾ ¾ i ¿ ¿ ¿ ¿
Æ mÆ î¿ ¿ ¿ ¿ - Æ¿ ¿ ¿ ¿
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê ¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
% a
Æ¿ ¿ ¿ ¿
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
î¾ ¾ ¾ ¾ Ø ê¾ ¾ ¾ ¾ i ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ C
Ø Æ¿ ¿ ¿ ¿ I ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
F
î¾ ¾ ¾ ¾ -
ê¾ ¾ ¾ ¾
a a
ê¾ ¾ ¾ B
ê¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê ê
ê ê
kkkk
î¾ ¾ ¾ ¾
% a a
ê¾ ¾ ¾ E
a
î¿ ¿ ¿ ¿ ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ B
a
Å ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ê Æ¿ ¿ ¿ ¿
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
î¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê¾ ¾ ¾ ¾
ê - ê ê -
Æ¿ ¿ ¿ ¿
% a a
ê ¾ ¾ ¾ ¾ F 7
î¿ ¿ ¿ ¿ B
a
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê^ ê ê¾ ¾ ¾ ¾
Å ¿ ¿ ¿ ¿
Æ- Æ-
¿ ¿ ¿ ¿ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
â
ê¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
% ê¾ ¾ ¾ ¾ C
C
¾ ¾ ¾ ¾
%
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
% a
ê -
% a
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
% a
ê^ -
ê -
% a
% a î¿ ¿ ¿ ¿
a
% a
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
69779016.010.png 69779016.011.png 69779016.012.png
 
% a a
ê¾ ¾ ¾ ¾ E
a
î¿ ¿ ¿ ¿ ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ B
a
Å ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ê Æ¿ ¿ ¿ ¿
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
î¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê¾ ¾ ¾ ¾
ê - ê ê -
Æ¿ ¿ ¿ ¿
% a a
ê¾ ¾ ¾ F 7
ê^ ê ê¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Æ¿ ¿ ¿ ¿
î¿ ¿ ¿ ¿ B
a
Æ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿ E
a
¿ ¿ ¿ ¿¿ Æ ê¾ ¾ ¾ ¾ i Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I
Å ¿ ¿ ¿ ¿
Æ- Æ¿ ¿ ¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿ Æ Æ ¿ ¿ ¿ ¿
Ø Æ¿ ¿ ¿ ¿ I ¿ ¿ ¿ ¿
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Æ¿ ¿ ¿ ¿
% a a Æ¿ ¿ ¿ ¿ B
a
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I Æ¿ ¿ ¿ ¿ F 7 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ ¾ B
a
Æ Æ Æ ¿ ¿ ¿ ¿ E
a
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Æ ê¾ ¾ ¾ ¾ i Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ ¿ ¿ ¿ ¿ I
¿ ¿ ¿ ¿ Æ ê ¾ ¾ ¾ ¾ i Æ¿ ¿ ¿ ¿
ê ê ê ¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Æ¿ ¿ ¿ ¿
ê¾ ¾ ¾ ¾
Ø Æ¿ ¿ ¿ ¿ I ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
% a a Æ¿ ¿ ¿ ¿ B
a
Æ¿ ¿ ¿ ¿ F 7 ê¾ ¾ ¾ ¾
ê ¾ ¾ ¾ ¾
ê ¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ B
a
¿ ¿ ¿ ¿ Æ ê¾ ¾ ¾ ¾ i Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿ I
ê¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
î¾ ¾ ¾ ¾
% a a
ê¾ ¾ ¾ E
a
î¿ ¿ ¿ ¿ ê¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ B
a
î¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê ê ê¾ ¾ ¾ ¾
Å ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ê Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ ¿ ¿ ¿ ¿
ê - ê ê -
Æ ¿ ¿ ¿ ¿
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
% a a
ê¾ ¾ ¾ F 7
B
a
B
a
7 Æ¿ ¿ ¿ ¿
a a a ê¾ ¾ ¾ E
a
ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ê Æ ¿ ¿ ¿ ¿ A
a
ê^ ê ê¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Æ
Å ¿ ¿ ¿ ¿
Æ- Æ-
¿ ¿ ¿ ¿ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿
î¿ ¿ ¿ ¿ -
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
kkkk
% a a a Æ¿ ¿ ¿ ¿ E
a
î¾ ¾ ¾ ¾
Æ¿ ¿ ¿ ¿ B
a
7 Æ¿ ¿ ¿ ¿
ê¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾ E
a
ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ê ê¾ ¾ ¾ ¾
Ø ê¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ B
a
7
ê¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿ -
ê^¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
% a a a
E
a
ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ê Æ¿ ¿ ¿ ¿ A
a
¿ ¿ ¿ ¿ Æ
Æ¿ ¿ ¿ ¿ E
a
î¾ ¾ ¾ ¾
Æ¿ ¿ ¿ ¿ B
a
ê¾ ¾ ¾ ¾ i
î¾ ¾ ¾ ¾ -
Æ¿ ¿ ¿ ¿ ê¾ ¾ ¾ ¾
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿ -
Æ¿ ¿ ¿ ¿
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
% a a a ê¾ ¾ ¾ E
a
ê¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ê ê¾ ¾ ¾ ¾
Ø ê¾ ¾ ¾ ¾ i ê¾ ¾ ¾ ¾ B
a
E
a
¾ ¾ ¾ ¾ ê
ê¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê^¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
î ¾ ¾ ¾ ¾ -
ê -
Æ Æ Æ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ- Æ
% a a a Æ¿ ¿ ¿ ¿
î ¾ ¾ ¾ ¾
¿ ¿ ¿ ¿ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿ B
a
ê- ê ê¾ ¾ ¾ ¾
E
î ¾ ¾ ¾ ¾ -
a
¾ ¾ ¾ ¾ ê
Æ-
ê¾ ¾ ¾ ¾
Æ-
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ Æ Æ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿ Æ
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
% a a a Æ ¿ ¿ ¿ ¿
î¾ ¾ ¾ ¾
¿ ¿ ¿ ¿ Æ Æ ¿ ¿ ¿ ¿ B
a
ê- ê ê¾ ¾ ¾ ¾
î¾ ¾ ¾ E
a
ê¾ ¾ ¾ ¾ B
a
î¾ ¾ ¾ ¾ ê-
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ê
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Æ-
Æ ¿ ¿ ¿ ¿
â
% a a a ê¾ ¾ ¾ ¾ E
a
î¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ê ê¾ ¾ ¾ B
a
Å ¾ ¾ ¾ ¾
ê- ê ê¾ ¾ ¾ E
¾ ¾ ¾ ¾
a
ê¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
ê¾ ¾ ¾ ¾
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ê -
Å
ê ê
Æ Æ Æ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ-
¿ ¿ ¿ ¿ Æ
% a a a Æ¿ ¿ ¿ ¿
î ¾ ¾ ¾ ¾
¿ ¿ ¿ ¿ Æ Æ¿ ¿ ¿ ¿ B
a
ê- ê ê¾ ¾ ¾ ¾
î¿ ¿ ¿ ¿ E
a
v
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Æ-
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Æ¿ ¿ ¿ ¿
Ê
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
69779016.001.png 69779016.002.png 69779016.003.png 69779016.004.png 69779016.005.png 69779016.006.png 69779016.007.png 69779016.008.png 69779016.009.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin