Skosztujcie i zobaczcie (Bębenek).pdf

(66 KB) Pobierz
Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan
SKOSZTUJCIE I ZOBACZCIE
JAK DOBRY JEST PAN
Muzyka:
Paweł Bębenek
PSALM XXXIV
Sopran
Alt
g <
'
U @
â
U
â
U @
U @
3
U @
'
U
U 3
U 3
3
U
â
3
Refren:
Skosz
-
tuj
-
cie
U @
zo bacz
-
-
U @
jak
U @
U @
U @
Tenor
Bas
. <
'
â
U
â
3
3
3
'
U
3
3
3
3
U @
U @
U 3
g <
U
3
3
U
U
â
3
'
do
- -
bry
jest
Pan,
U @
3
-
U @
U @
. <
U
3
3
U
â
'
5
U @
U @
U @
U 3
U 3
g <
'
U
â
3
3
U
U
'
U
U
tuj
- -
cie
i
zo
- -
bacz
-
cie
U @
U @
. <
'
U
â
U @
U @
U @
'
U
3
3
U
â
3
7
U @
1.
}
~
2.
g <
U @
U @
â
U
U
â
b
U
U
3
3
U
â
3
b
do
- -
bry
jest Pan.
Skosz
-
Pan.
U @
U @
. <
U
U @
3
U
â
3
â
}
~
b
U
U
â
b
10
zwrotki (recytatyw)
U 3
U @
g <
â
9
3
U
U
1.
Będę błogosławił Pana po
wiecz
chlubi
-
ne
się
cza
Pa
-
-
sy,
nem,
Dusza moja
. <
â
G
U @
U @
U
U
Śpiewnik Internetowy "Quis ut Deus"
www.quisutdeus.pl
U
3
i
U @
cie
U
U
â
skosz
U
â
U
â
jak
3
3
U
3
G
U
U
3
3
214275912.026.png 214275912.027.png 214275912.028.png 214275912.029.png 214275912.001.png 214275912.002.png 214275912.003.png 214275912.004.png 214275912.005.png 214275912.006.png 214275912.007.png 214275912.008.png 214275912.009.png 214275912.010.png 214275912.011.png 214275912.012.png 214275912.013.png 214275912.014.png
2
11
U
}
~
U @
g <
G
3
U
U
â
3
Jego chwała będzie zawsze na
mo
się
-
ich
we
us
se
-
tach.
lą.
niech słyszą to pokorni i niech
U
U @
-
-
U
U
. < 9
G
3
3
U
â
}
~
Refren: Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,
Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.
1.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
6.
Pan słyszy wołających o pomoc
I ratuje ich od wszelkiej udręki,
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu
I wybawia złamanych na duchu.
2.
Uwielbiajcie razem ze mną Pana,
Wspólnie wywyższajmy Jego Imię,
Szukałem pomocy u Pana a On mnie wysłuchał
I uwolnił od wszelkiej trwogi.
7.
Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego
Lecz ze wszystkich Pan go wybawia,
On czuwa nad każdą jego kością,
Ani jedna z nich nie zostanie złamana.
3.
Spójrzcie na Niego a rozpromienicie się radością,
Oblicza waszenie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał i Pan go wysłuchał
I wybawił ze wszystkich ucisków.
4.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
Aby ocalić tych, którzy w Niego wierzą.
Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry,
Szczęliwy człowiek, który się do Niego ucieka.
5.
Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,
Gdyż bogobojni nie zaznają biedy,
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
Szukającym Pana niczego nie zabraknie.
Źródło:
Paweł Bębenek
"Msza o Miłosierdziu"
Utwory na chór 4-głosowy a cappella
Kraków 2006
Przygotowanie pliku PDF:
Piotr Pawlak
Śpiewnik Internetowy "Quis ut Deus"
www.quisutdeus.pl
U
214275912.015.png 214275912.016.png 214275912.017.png 214275912.018.png 214275912.019.png 214275912.020.png 214275912.021.png 214275912.022.png 214275912.023.png 214275912.024.png 214275912.025.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin