HBS - Wystapienia publiczne - spis.txt

(0 KB) Pobierz
HARVARD BUSINESS SCHOOL - Wystapienia publiczne

01-H.B.S. Prezentacje _ Wst�p               
02-Michael Hattersley _ Zosta� jeszcze lepszym prezenterem     
03-Nick Morgan _ Dostarczaj swym s�uchaczom motywacji    
04-(A.Lincoln) _ Jak zaplanowa� przekonuj�ce przem�wienie     
05-J.Daly & I.Engleberg _ Zapanuj nad trem�        
06-(J.F.Kennedy) _ Czy twoje prezentacje s� inspirujace     
07-H.B.S. _ Pi�� sposob�w na dobre rozpocz�cie prezentacji    
08-Richard Bierck _ Czy wy mnie s�uchacie_         
09-Judith Humphrey _ Jakim ci� widz�           
10-H.B.S. _ Odpowiadanie na pytania           
11-Cheryl Wiles _ Przemawianie a vista           
12-John Clayton _ Prezentacje na 102            
13-H.B.S. _ Trzy style i poziomy przyswajania wiedzy     
14-Nick Morgan _ Jak zmieni� kiepskie przem�wienie     
                             
Zgłoś jeśli naruszono regulamin