Eilstein Helena - Biblia w reku ateisty.pdf

(2454 KB) Pobierz
BIBLIA_Pop.qxp
5
Spis treści
Podziękowania .................................................................................... 9
Zastosowane skróty ............................................................................ 10
Wstęp .................................................................................................... 11
Część pierwsza
Biblia początków
Glosy do Hymnu Kapłańskiego o stworzeniu świata i uwagi
o stosunku kreacjonizmu do nauki .................................................. 61
Nad Hymnem ........................................................................................................ 61
Unde malum? ........................................................................................................ 87
Na co świat? .......................................................................................................... 104
Uwagi końcowe .................................................................................................... 112
Kwestia zasadności kreacjonizmu .................................................... 112
Parę słów o problematyce aksjologicznej ...................................... 119
Powrót do Hymnu ................................................................................ 120
Aneks 1 Wkład dysputy pomiędzy ewolucjonizmem a kreacjonizmem
biologicznym ........................................................................................ 125
Aneks 2 Kosmologia a kreacjonizm ................................................................ 139
Aneks 3 O tak zwanym kosmologicznym dowodzie istnienia Boga.......... 163
Glosy do mitów o grzechu pierworodnym, naturalizacji
ludzkości i ofierze przebłagalnej Jezusa ........................................ 175
Inicjacja seksualna: naturalizacja ludzkości.................................................. 175
Boski prewidyzm a boska „sprawiedliwość”. Fundamentalny mit
chrześcijaństwa: koncepcja kary zastępczej ............................................ 183
Zagadka Węża ...................................................................................................... 192
Inicjacja moralna ludzkości. Geneza i natura norm moralnych .............. 196
Mity początków ludzkości. „Po konfiskacie nakład drugi” .......... 203
Kainowie ................................................................................................................ 203
Potop i Wieża Babel ............................................................................................ 218
Prolog do triumfalnej opowieści o ludobójstwie............................................ 225
 
6
Część druga
Biblia Hebrajczyków
Biblia zawłaszczonego Boga ............................................................ 229
Generalia na początek ........................................................................................ 229
Trzej „patriarchowie”.......................................................................................... 255
Cud „Księgi Józefa” ............................................................................................ 274
Ofiarowanie Izaaka. Abraham a Hiob ............................................ 277
Skandal „Akedy” .................................................................................................. 277
Rozważania o normach moralnych (łącznik między poprzedzającą
i następującą częścią cyklu) ........................................................................ 307
Wkracza Hiob ........................................................................................................ 311
Aneks Jahwe a ofiary ludzkie ............................................................................ 319
Pidion ha-ben ........................................................................................ 319
Ofiara spełniona .................................................................................... 326
Święte ludobójstwo .............................................................................. 327
Oblubieniec Sefory................................................................................ 329
Biblia okrutników .............................................................................. 337
Uwagi wstępne: srogi Jahwe ............................................................................ 337
Exodus: prolog opowieści .................................................................................. 350
Exodus: Krzew Gorejący .................................................................................... 354
Exodus: plagi egipskie ........................................................................................ 361
Czas wędrówki ...................................................................................................... 365
Amalekici .............................................................................................................. 366
„Złoty Cielec” i masakra .................................................................................... 368
Już u siebie ............................................................................................................ 373
Aneks Korpus Prawny Czteroksięgu .............................................................. 384
(A) Dekalog ............................................................................................ 384
(B) Uzupełnienie .................................................................................. 398
Biblia kłamców .................................................................................. 404
Uwagi ogólne ........................................................................................................ 404
Samuel i Saul ........................................................................................................ 405
Dawid i Salomon .................................................................................................. 424
Epilog ...................................................................................................................... 445
 
7
Opowieści biblijne i „Kohelet” ........................................................ 449
Legenda o Eliaszu i Elizeuszu, czyli święte masakry ................................ 449
Księga Rut, perła literatury biblijnej .............................................................. 463
Księga Jonasza, czyli odzyskanie zawłaszczonego Boga .......................... 469
Judyta, czyli wdowa-bohater ............................................................................ 474
Księga Tobiasza, czyli o niewytłumaczalnej wybiórczości bożej
opatrzności ...................................................................................................... 481
Księga Daniela, czyli nieskładna składanka .................................................. 487
Księga Estery, czyli uświęcony kicz ................................................................ 497
„Kohelet”, czyli kompromitacja „mądrości” .................................................. 510
Część trzecia
Jezus ewangelistów
Rozważania ogólne ............................................................................ 537
Problematyka historyczności Jezusa .............................................................. 537
O ewangeliach ciąg dalszy ................................................................................ 548
Judeochrześcijaństwo i rozłam ........................................................................ 561
Sprzeczności we wczesnochrześcijańskiej eschatologii ............................ 572
O sprzecznościach w ewangeliach ciąg dalszy.............................................. 573
Paradoks chrześcijaństwa.................................................................................. 574
Prehistoria podstawowej doktryny chrześcijaństwa .................... 574
Podstawowa treść doktryny o Ofierze Przebłagalnej ................ 579
Ofiara Przebłagalna za ludzkość a warunek indywidualnego
zbawienia ................................................................................................ 584
Ofiara Przebłagalna a bogobójstwo ................................................ 591
Quasi-diatessaron .............................................................................. 592
Mity Dziecięctwa .................................................................................................. 592
Problem Jana Chrzciciela .................................................................................. 602
Kuszenie na pustyni i problem boskości Jezusa .......................................... 608
Cuda i „tajemnica mesjańska” .......................................................................... 610
Ewangelie raz jeszcze: różnice i podobieństwa ............................................ 618
Dni wędrówek........................................................................................................ 622
Ciało i krew ............................................................................................................ 624
Apostołowie i problem Judasza ........................................................................ 627
Dni ostatnie............................................................................................................ 635
Krzyż i pusty grób ................................................................................................ 643
Zakończenie .......................................................................................................... 649
 
8
Pośmiertne epifanie Jezusa i problem Tomasza .......................... 649
Działanie „Ducha Świętego” .............................................................. 655
Etos Jezusa ewangelistów .............................................................. 657
Wokół wątku „Jezusa nędzarzy” ...................................................................... 657
Verba Magistri .................................................................................................... 667
O przypowieściach Jezusowych........................................................................ 684
Etos Jezusa ewangelistów a Kościół .............................................................. 693
Indeks cytowanych autorów ............................................................ 697
 
9
Podziękowania
Serdeczne dzięki składam wszystkim tym osobom, które czytały całość lub frag-
menty niniejszej książki w maszynopisie, zachętą wspomagały mnie w pracy
nad nią, a krytyką przyczyniły się do ulepszenia jej tekstu. Profesorom Bronisła-
wowi Baczce i Jackowi Hołówce dziękuję za to, że ich pozytywna ocena całości
umożliwiła opublikowanie książki, a poszczególne uwagi pomogły ulepszyć wywo-
dy. Profesorowi Janowi Woleńskiemu dziękuję za przeczytanie i krytykę Wstępu.
Ks. profesorowi Michałowi Hellerowi dziękuję za to, że mimo zasadniczych różnic
światopoglądowych pomiędzy nim a autorką niniejszej pracy nie poskąpił czasu
na przeczytanie partii poświęconych kosmologii i ewolucji biologicznej oraz udzie-
lił mi szeregu rzeczowych wskazówek. Profesorowi Zbigniewowi Mikołejce
za przedyskutowanie ze mną pierwszych dwu szkiców. Profesorowi Piotrowi Stęp-
niowi za pożyteczne uwagi krytyczne dotyczące konstrukcji książki, za informacje
na temat biologii, za pozwolenie zacytowania i przedyskutowania jego nigdzie nie-
ogłoszonych przypuszczeń dotyczących starodawnego rytuału ofiarowania pier-
worodnych. Doktorowi Marcinowi Ryszkiewiczowi za wskazówki dotyczące ewolu-
cji biologicznej. Profesorowi Wojciechowi Sademu za zapoznanie z jego tekstami
oraz za cenne wskazówki bibliograficzne. Nadto za liczne wartościowe uwagi sze-
regowi moich przyjaciół: przede wszystkim profesorowi Jerzemu Jedlickiemu
i profesorowi Gustawowi Kerszmanowi, jak również Janinie Ludawskiej oraz pro-
fesorowi Zbigniewowi Ogonowskiemu. Dziękuję nadto p. Elżbiecie Morawskiej
za niezmiernie skrupulatną pracę redakcyjną.
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin