Chalker Jack L. - Świat Studni 04 Powrót Nathana Brazila.pdf

(933 KB) Pobierz
8623512 UNPDF
8623512.001.png
J ACK L.C HALKER
P OWRÓT N ATHANA B RAZILA
Tytułoryginału:TheReturnofNathanBrazil
WydanieI
Wskładcyklu ´ SWIATSTUDNIAwchodz˛a:
—PÓŁNOCPRZYSTUDNIDUSZ
—WOJNYW ´ SWIECIESTUDNI
—POWRÓTNATHANABRAZILA
—ZMIERZCHPRZYSTUDNIDUSZ
8623512.002.png
SPISTRE ´ SCI
SPISTRE ´ SCI ......................... 2
Parkatin,pogranicze ...................... 5
Hodukai,planetanapograniczu .................. 16
SiedzibagłównaPolicjiKonfederacyjnej,Suba ........... 25
Kwangsi,salaposiedze ´ nRadyKonfederacji ............. 32
WsystemieMadalin ...................... 38
BazaDrili,okołopi˛eciutysi˛ecylat´swietlnychodKonfederacji ..... 42
NafrachtowcuHoahokim .................... 45
Kwangsi ........................... 51
LaboratoriaPolicjiKonfederacyjnej,Suba ............. 63
Gramancz,planetawgalaktyceM51 ............... 69
Naorbicie ´ SwiataStudni .................... 74
Dolgritu ........................... 77
Nautilius—Spód ....................... 87
Olimpus ........................... 99
Kwangsi ...........................117
Nautilius ...........................125
Meouit ...........................137
Hotel„Pioneer”,pokój404A ..................144
Wmagazynie—południe ....................149
NapokładzieJerusalem .....................158
Nautilius—Spód .......................164
Nautilius—Wierzch ......................168
Olimpus,komnataMatki ´ Swi˛etej .................170
Nautilius—Spód .......................172
Nautilius—Wierzch ......................187
Nautilius—Wierzch,pó´zniejtegosamegodnia ...........194
Serachnus ..........................206
PołudniowaStrefa .......................209
Hakazit ...........................220
PołudniowaStrefa .......................227
2
Awbri ............................229
PołudniowaStrefa .......................237
Dillia ............................239
Durbis,nawybrze˙zuFlotisz ...................241
PołudniowaStrefa .......................244
3
Ksi˛a˙zk˛et˛ededykuj˛estarejpaczce,doktórejnale˙zeli:
ALANMOLE,HARRYBRASHEAR,MIKELEIB,
JOHNYOXORAZBERNARDZERWITZ,
którzy—wł˛aczaj˛acmnie—okazalisi˛eoniebolepsi,
ni˙zktokolwiekmógłbysi˛eponichspodziewa´c...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin