Imperium Galaktyczne 3 Gwiazdy jak pył.pdf

(1015 KB) Pobierz
Microsoft Word - Asimov_Isaac_-_Gwiazdy_jak_pyl__SCAN-dal_1012_.rtf
I SAAC A SIMOV
G WIAZDY JAK PYŁ
I MPERIUM GALAKTYCZNE
*
P RZEŁOśYLI : P AULINA B RAITER —Z IEMKIEWICZ
P AWEŁ Z IEMKIEWICZ
T YTUŁ ORYGINAŁU T HE S TARS L IKE D UST
SCAN- DAL
1. S ZEPCZĄCA SYPIALNIA
Ściany sypialni mruczały do siebie łagodnie. Było to prawie poniŜej granicy
słyszalności — urywany cichy odgłos, niemoŜliwy jednak do pomylenia z jakimkolwiek
innym dźwiękiem. Odgłos śmierci.
Ale to nie on obudził Birona Farrilla z cięŜkiego, nie przynoszącego wypoczynku snu.
Biron potrząsnął głową w daremnej walce z ciągłym brzęczeniem rozlegającym się ze stołu.
Z zamkniętymi oczami wyciągnął niezgrabnie rękę i nacisnął przełącznik.
— Halo — wymamrotał.
Z głośnika wylała się fala dźwięków. Były głośne i szorstkie, ale Biron nie zamierzał
ich ściszać.
— Czy mogę rozmawiać z Bironem Farrillem?
Otwarte oczy Birona napotkały jedynie ciemność. Poczuł nieprzyjemną suchość w
ustach i słaby zapach unoszący się w pokoju.
— Przy aparacie. Kto mówi?
Ignorując jego wypowiedź, w nocnej ciszy ponownie rozległ się donośny głos:
— Jest tam kto? Chciałbym rozmawiać z Bironem Farrillem. Biron uniósł się na
łokciu i popatrzył na wizjofon. Nacisnął przycisk kontroli obrazu i mały ekran rozjarzył się
jasnym światłem.
— Przy aparacie — powtórzył. Rozpoznał lekko asymetryczne rysy Sandera Jonti. —
Zadzwoń do mnie rano. Jonti.
JuŜ chciał wyłączyć wizjofon, kiedy Sander odezwał się ponownie:
— Hało, halo! Jest tam kto? Czy to hotel uniwersytecki, pokój 26? Halo!
Biron uświadomił sobie nagle, Ŝe lampka kontrolna obwodu nadawczego nie świeci.
Zaklął cicho i nacisnął przycisk. Bez rezultatu. Jonti zrezygnował w końcu i ekran znów stał
się tylko białym kwadratem światła.
Biron wyłączył wizjofon. Zgiął rękę i usiłował ponownie ukryć twarz w poduszce. Był
zirytowany. Po pierwsze, nikt nie miał prawa wydzwaniać do niego w środku nocy. Rzucił
szybkie spojrzenie na delikatnie świecące tuŜ nad jego głową cyfry. Piętnaście po trzeciej,
Światło zapali się więc dopiero za prawie cztery godziny.
Poza tym, nie lubił budzić się w kompletnych ciemnościach, mimo Ŝe spędził na
Ziemi cztery lata, nie zdołał przyzwyczaić się o niskich, przysadzistych konstrukcji ze
zbrojonego betonu, całkowicie pozbawionych okien. Tradycja ta liczyła sobie tysiąc lat i
pochodziła z czasów, kiedy nie potrafiono jeszcze kontrolować prymitywnych bomb
atomowych za pomocą ochronnych pól siłowych.
Ale to naleŜało juŜ do przeszłości. Wojna nuklearna zrobiła z Ziemią wszystko, co
najgorsze. Większość jej terytoriów, radioaktywna, była bezuŜyteczna. Choć jednak nie
zostało nic, o co warto byłoby walczyć, architektura wciąŜ odzwierciedlała stare lęki, dlatego
kiedy Biron się obudził, w pokoju było kompletnie ciemno.
Ponownie uniósł się na łokciu. Dziwne. Czekał. Ale to nie szmer sypialni przyciągnął
jego uwagę. To było coś nawet jeszcze mniej zauwaŜalnego i z pewnością nieskończenie
mniej zabójczego.
Wyczuł brak delikatnego ruchu powietrza, który zawsze odświeŜał atmosferę w
pokoju. Z trudem przełknął ślinę. Odkąd to zauwaŜył, wydało mu się, Ŝe powietrze gęstnieje z
minuty na minutę. No tak. Klimatyzacja przestała działać i znalazł się w prawdziwych
kłopotach. Nawet nie mógł uŜyć wizjofonu, Ŝeby powiadomić kogoś z obsługi.
Dla pewności spróbował jeszcze raz. Mleczny kwadrat wypełnił się światłem i rzucił
delikatny poblask na łóŜko. Obwód odbiorczy działał bez zarzutu, nadawczy pozostawał
martwy. No cóŜ, niewaŜne. I tak przed świtem nic nie moŜna zrobić.
Ziewnął i po omacku poszukał pantofli, wierzchem dłoni przecierając oczy. Brak
wentylacji? To by tłumaczyło ten dziwaczny zapach. Skrzywił się i kilkakrotnie pociągnął
nosem. Nic z tego. Zapach był znajomy, ale nie potrafił go zidentyfikować.
Poszedł do łazienki i chociaŜ nie potrzebował światła, Ŝeby nalać sobie wody do
szklanki, odruchowo sięgnął do kontaktu. Nic. Z irytacją nacisnął jeszcze kilka razy. Czy
wszystko przestało działać? Wzruszył ramionami, napił się po ciemku i natychmiast poczuł
się lepiej. Ponownie ziewnął, wracając do łóŜka nacisnął główny kontakt. Nie zapaliło się
Ŝadne światło.
Biron usiadł na łóŜku, połoŜył ręce na silnie umięśnionych udach i zastanowił się.
Normalnie taka awaria wywołałaby potworną awanturę z obsługą. Akademik to wprawdzie
nie luksusowy hotel, ale, na przestrzeń, moŜna oczekiwać choćby podstawowych wygód.
Teraz jednak nie było to takie waŜne. ZbliŜało się zakończenie roku, a on zdał juŜ ostatnie
egzaminy. Za trzy dni ostatecznie poŜegna się z Uniwersytetem Ziemskim i z samą Ziemią.
MoŜna by jednak zawiadomić o tym bez jakiegoś specjalnego komentarza. Powinien
wyjść z pokoju i zadzwonić z aparatu w hallu. Przynajmniej przynieśliby tu jakąś lampę,
moŜe nawet podłączyliby wentylator, dzięki czemu mógłby spać, nie mając uczucia, Ŝe się
dusi. Jeśli nie, to przestrzeń z nimi! Jeszcze tylko dwie noce.
W świetle padającym z ekranu bezuŜytecznego wizjofonu znalazł szorty. WłoŜył
jednoczęściowy kombinezon i stwierdził, Ŝe to wystarczy. Nie zmienił pantofli. Nawet gdyby
wyszedł na korytarz w podkutych butach, nie było niebezpieczeństwa, Ŝeby kogoś obudził —
podłogi pokrywała wyciszająca wykładzina. Nie widział jednak powodu, Ŝeby zmieniać
kapcie.
Podszedł do drzwi i pociągnął dźwignię. Poruszyła się lekko, usłyszał szczęknięcie
oznaczające uruchomienie zamka. Tyle Ŝe drzwi się nie otworzyły. I chociaŜ napiął muskuły,
ciągnąc z całej siły, nic nie osiągnął.
Odszedł od drzwi. To śmieszne. CzyŜby mieli awarię zasilania? Nie, to nie mogło się
zdarzyć. Zegar chodził. Wizjofon wciąŜ odbierał.
Chwileczkę! To moŜe być robota chłopaków, tych cholernych narwańców. Czasami
tak się wygłupiali. Dziecinada, ale sam teŜ nieraz brał udział w róŜnych numerach. To
zapewne nie było trudne; jeden z nich mógł się zakraść do pokoju w ciągu dnia i wszystko
przygotować. Ale nie, kiedy kładł się spać, wentylacja i światła działały.
W porządku, a więc zrobili to w nocy. Hali jest stary i zbudowany według
przestarzałych planów. Nie trzeba być geniuszem inŜynierii, Ŝeby coś zmajstrować przy
instalacji elektrycznej i klimatyzacji. Albo zablokować drzwi. A teraz czekają la ranek, Ŝeby
zobaczyć, co zrobi dobry stary Biron, kiedy odkryje, Ŝe nie moŜe wyjść. Prawdopodobnie
wypuszczą go około południa i będą się zaśmiewać do rozpuku.
— Cha, cha — powiedział ponuro pod nosem. Jeśli tak się sprawy mają, to pół biedy.
Ale przecieŜ mógł coś z tym zrobić; przynajmniej trochę zmienić ich scenariusz.
Wracając do pokoju kopnął jakiś przedmiot, który z metalicznym dźwiękiem potoczył
się po podłodze. W delikatnej poświacie ; ekranu wizjofonu ledwie dostrzegł jego cień.
Szukał pod łóŜkiem macając szerokim łukiem. Znalazł i przysunął go bliŜej światła. (Nie byli
zbyt sprytni. Powinni całkowicie odłączyć wizjofon, a nie tylko zepsuć obwód nadawczy).
Stwierdził, Ŝe trzyma w ręku mały pojemnik z niewielkim otworkiem w kopułce
umieszczonej na wierzchu. Przysunął przedmiot do nosa i powąchał. Wyjaśniła się obecność
dziwnej roni w pokoju. To był hypnit. Oczywiście chłopcy uŜyli tego, by nie obudził się, gdy
oni manipulowali z instalacją elektryczną.
Biron potrafił juŜ odtworzyć krok po kroku wszystkie wydarzenia. Drzwi
prawdopodobnie bez trudu dały się wywaŜyć. To był zresztą jedyny ryzykowny moment —
mógł się obudzić, zresztą w ciągu dnia drzwi moŜna było odpowiednio przygotować, tak Ŝe
potem tylko wyglądały na zamknięte. Nie sprawdzał ich. NiewaŜne. W kaŜdym razie po
otwarciu drzwi wstawili pewnie do środka puszkę hypnitu i zamknęli pokój. Narkotyk ulatniał
się powoli, aŜ wreszcie wytworzył takie stęŜenie w powietrzu, Ŝeby go porządnie uśpić.
Wtedy pewnie weszli, oczywiście w maskach… Jasne! Na kosmos! Wilgotna chusteczka do
nosa zatrzymuje hypnit przez kwadrans. Nie potrzebowali więcej czasu, Ŝeby zrobić
wszystko, co zaplanowali.
To wyjaśniało sprawę klimatyzacji. Musieli ją wyłączyć, Ŝeby hypnit zbyt szybko nie
zniknął z powietrza. No tak, wszystko jasne. Odłączony wizjofon uniemoŜliwiał wezwanie
pomocy, zablokowane drzwi nie pozwalały wyjść, a brak światła miał wywołać panikę. Miłe
chłopaki!
Biron prychnął. Nie było powodu Ŝeby tak się tym przejmować. Dowcip to dowcip, i
tyle. Najchętniej jednak po prostu wyłamałby drzwi i skończył ten cyrk. Wytrenowane
mięśnie napięły się na samą myśl, ale rozsądek podpowiedział, iŜ nie miałoby to sensu, drzwi
zostały obudowane z myślą o wojnie atomowej. Przeklęty zwyczaj!
Musi być jednak jakieś wyjście! Nie moŜe dać im takiej satysfakcji. Po pierwsze,
potrzebuje światła, prawdziwego, a nie nieruchomego i mdłego lśnienia ekranu wizjofonu.
Nie ma sprawy. W szafie na ubrania jest latarka.
Przez chwilę, kiedy naciskał przyciski sterowania drzwiami szafy, pomyślał, Ŝe je
takŜe uszkodzili. Ale otworzyły się normalnie i gładko wsunęły w ścianę. Pokiwał głową. To
miało sens. Po co mieliby zamykać szafę? Zresztą na wszystko nie starczyłoby im czasu.
Nagle, kiedy z latarką w ręku wycofywał się do pokoju, w jednej przeraŜającej chwili
zawaliła się cała misterna konstrukcja jego domysłów. Zamarł w napięciu i wstrzymał oddech
nasłuchując.
Po raz pierwszy od przebudzenia usłyszał pomruk sypialni. Słuchał cichej,
nieregularnej rozmowy ścian i natychmiast rozpoznał dźwięk.
Nie moŜna było go nie rozpoznać. To był „szmer umierania Ziemi”. Głos, który dał
się słyszeć po raz pierwszy tysiąc lat temu.
Dokładniej mówiąc, słyszał licznik promieniowania zliczający cząsteczki jonizujące i
twarde promieniowanie gamma; ciche, elektroniczne tykanie przechodzące w delikatny
szelest. To był odgłos urządzenia odmierzającego jedną jedyną rzecz — śmierć!
Delikatnie, na palcach, Biron wycofał się. Z odległości dwóch metrów skierował
światło latarki do wnętrza szafy. W głębi, w kącie, stał tam licznik, ale jego widok nic mu nie
powiedział.
Urządzenie znajdowało się tam od jego pierwszych dni na uniwersytecie. Nowi
studenci z przestrzeni kupowali zazwyczaj liczniki w pierwszym tygodniu pobytu na Ziemi.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin