K.Defer- Magia ciała ludzkiego.pdf

(1622 KB) Pobierz
670343589 UNPDF
Krystian Defer
Magia ciała
ludzkiego
1
Spis Treści:
Podświadomość....................................................................................................3
Unerwienie wegetatywne.....................................................................................6
Zewnętrzne czynniki ….....................................................................................13
Jako na górze, tak i na dole …...........................................................................19
Holistyczne traktowanie ciała ….......................................................................21
Gorczyca biała. Cudowne Panaceum …............................................................24
Nadis, czakramy …............................................................................................28
Mudry(Joga Palców) ….....................................................................................35
Dwanaście ćwiczeń dla nerwów …...................................................................39
Kilka ogólnych sugestii ….................................................................................45
Niektóre częste boleści …..................................................................................49
Witaminy ….......................................................................................................71
Makro i mikro elementy …................................................................................75
7 zasad Huny ….................................................................................................80
7 zasad Hermetyzmu ….....................................................................................81
Bibliografia …...................................................................................................82
2
Podświadomość.
O podświadomości głównie będzie ta publikacja. O jej randze, o jej wpływie na
nasze życie, na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie.
Nasze umysły, a ściślej mózg, pracuje w takim trybie, iż nasza świadomość,
nasza jaźń, stanowi tylko mały ułamek całej pracy mózgu. Największą część
pracy stanowi to, co dziś nazywa się podświadomością. Ocenia się, iż około
87%świadomość. I o ile nasza świadomość jest w stanie rejestrować około 2000
impulsów na sekundę. Są to wszystkie bodźce płynące głównie z naszych
zmysłów, największą część tego stanowi wzrok i słuch. O ile więc świadomość
odbiera takich impulsów 2000/s, to już nasza podświadomość rejestruje takich
impulsów około 4 miliardy/s. Lecz my, nasze jaźnie nie jesteśmy tego
świadomi. Jak gigantyczną więc pracę wykonuje nasza nieświadoma część
osobowości. Budowa naszego mózgu jest tak zaprojektowana, iż składa się on
niby z trzech mózgów, nadbudowanych jeden nad drugim. Najstarsza część
mózgu, czyli pień mózgowy stanowi korzeń, jest on odpowiedzialny za
wszystkie najprymitywniejsze formy pracy mózgu, jest to mózg gadzi. Nad nim
to zbudowana jest następna część mózgu, mózg ssaków, który to składa się z
części limbicznej, podwzgórza oraz móżdżku. Ten mózg w dużej mierze
odpowiedzialny jest za nasze emocje oraz pracę nerwowego układu
wegetatywnego. Kolejnym panelem mózgu jest kora mózgowa( szare komórki),
jest to mózg człowieczy. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, iż praca
kory mózgowej powinna odpowiadać pracy naszej świadomości. Nie jest to
jednak prawdą. Tylko zaledwie mały ułamek owe 13% pracy kresomózgowia
stanowi pracę naszej jaźni. Całą resztę stanowi pracę podświadomości. Budowa
mózgu jest tak zaprojektowana przez naturę, iż praca wyższych części mózgu,
kresomózgowia ma wpływ na pracę niższych części, na przykład układu
limbicznego. Wszak to nasze myśli przecież wyzwalają konkretne emocje. Jest
tak również po części w drugą stronę. Oto nasze emocje mają w pewien sposób
wpływ na nasze myśli. Właściwie nasze mózgi, ich praca stanowi jeszcze
obszar niezbadany. Cały czas jeszcze mało wiemy, jakie są relacje pomiędzy
pracą podświadomych części kresomózgowia, a naszą świadomością. I o ile
przyjmuje się, że nasze świadome myślenie rozwija się w obszarze przednim
półkul mózgowych(płaty czołowe), to jednak do dziś nie zidentyfikowano tego
obszaru mózgu( pytaniem jest czy takowy istnieje?) gdzie mieści centrum
naszej jaźni. Właściwie kwestią nierozstrzygniętą jest, czy mózg jest tylko
odbiornikiem naszych jaźni, podobnie jak radio jest odbiornikiem fal
elektromagnetycznych, czy sam mózg tworzy naszą jaźń? Za jednym i drugim
3
stanowiskiem są konkretne fakty potwierdzające. Oto bowiem wiadomo, że
takie choroby, które wyniszczają komórki mózgu, jak na przykład
SM( stwardnienie rozsiane), choroba Alzheimera, choroba Parkinsona,
powodują bardzo duże zmiany w osobowości. Jednak ustalono, że to głównie
sfera motoryki a także pamięć są najbardziej narażone na ubytki( na przykład w
Alzheimerze), nie sama jaźń. Ponadto są przypadki potwierdzające pierwszą
opcję( mózg jako odbiornik jaźni). Lekarze bowiem odkrywali już u niektórych
zmarłych pacjentów na wodogłowie, iż ich mózgi czasami mają dramatycznie
małe wielkości( na sekcji), a pacjenci ci w miarę normalnie( pod względem
psychicznym) zachowali się przed śmiercią.
Jednak każdy to przyzna, iż sam mózg nic nie znaczy, bez właściwego
4
670343589.001.png
połączenia z układami, które go będą spajać z ciałem. Tym układem spajającym
jest układ nerwowy. Układ nerwowy, to inaczej kable, które łączą ciało z
mózgiem. Wszystkie tkanki ciała mają bowiem swoje mapy w mózgu
właściwym i połączenie z nim. Układ nerwowy różnie jest dzielony, ja pozwolę
go sobie podzielić na dwa podukłady, ze względu na pracę jaką wykonują. Jest
więc układ nerwowy motoryczny(somatyczny). To poprzez niego działa nasza
świadomość na mięśnie. Pracuje on wtedy, gdy pracują mięśnie. To również
przez niego reagujemy woluntatywnie( zgodnie z naszą wolą) na bodźce
zmysłowe. Drugi układ, to nerwowy układ wegetatywny, który to układ pracuje
w tle, stanowi on o motoryce, automatyce pracy naszego organizmu, naszych
narządów wewnętrznych. Nim jednak skupię się dalej na pracy układu
nerwowego, powróćmy jeszcze do budowy mózgu właściwego.
Wiadomo, iż podobnie jak budowa mózgu jest kilkuczłonowa, tak osobowość
człowieka jest również niejednolita. Od czasów Freuda zostało to już dobrze
osadzone w nowoczesnej psychologii. I tak dzieli się ją na Id, czyli
podświadomość, Ego, czyli świadomość, oraz Superego, czyli nadświadomość.
Ciekawe, że ten stosunkowo nowy podział w cywilizacji europejskiej był na
wieki przed tym dokonany w dość prymitywnej, wydawałoby się, kulturze
Polinezyjskiej, skąd zawędrował, lecz również przynajmniej cztery wieki temu,
na Hawaje, a znany nam jest dzisiaj pod pojęciem Huny i jej nauki.
Otóż według Huny, osobowość ludzka dzieli się na Ku(Unihipili) czyli
podświadomość, na Lono( Uhane) czyli świadomość, oraz Kane( Aumakue)
czyli nadświadomość. Co ciekawe to właśnie Kahuni, czyli strażnicy wiedzy
Huny, umieli określić w jaki sposób następuje wzajemna komunikacja między
tymi poziomami, czego nie udało się ustalić nawet dość współczesnej
psychologii europejskiej. Kahuni ustalili, iż Lono, czyli świadomość, nie może
się bezpośrednio komunikować z nadświadomością( Kane). I jedynie
Ku( Unihipili), czyli podświadomość za pomocą węża energii Aka może
kontaktować się z nadświadomością. Sama zaś świadomość(Lono) może
jedynie komunikować się właśnie z podświadomością. I, co ciekawe,
współczesna psychologia oraz medycyna pomału stopniowo zaczyna
potwierdzać ten zaskakujący fakt. Oto my, z poziomu Ego, możemy, dla
własnego zdrowia, umiejętnie porozumiewać się i dogadywać z naszą
podświadomością. Bo otóż podświadomość jest jak naiwne dziecko, jak
procesor, który wykonuje wszystkie programy, niezależnie, czy są one dla
człowieka dobre lub złe. Te złe programy płyną z poziomu świadomości (Ego).
Aby być zdrowym, należy zadbać o porządek na poziomie świadomości, tak by
nie zakłócać pracy podświadomości.
Jak już pisałem, podświadomość zajmuje około 87% pracy mózgu, Ponad 87%
kory mózgowej i struktur mózgu( na przykład układ limbiczny). Ale warto też
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin