Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz.pdf

(704 KB) Pobierz
119516709 UNPDF
119516709.001.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym mo¿na
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
Radosław Skwarło
Ustawa o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
nieruchomości
Komentarz
119516709.002.png
119516709.003.png
Radosław Skwarło
Ustawa o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
nieruchomości
Komentarz
Warszawa 2008
119516709.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin