matura-ustna-z-jezyka-angielskiego.pdf

(1186 KB) Pobierz
345438628 UNPDF
345438628.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 12.04.2006
Tytuł: „Matura ustna z języka angielskiego” (fragment utworu)
Autor: Karolina Halczuk
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Złote Myśli s.c.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
345438628.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP . .........................................................................................................................5
CZĘŚĆ I
INFORMACJE OGÓLNE . ....................................................................7
I.1. OPIS EGZAMINU . ..................................................................................................8
I.2. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE . ......................................................................11
I.3. RODZAJE ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH . .........................................................22
I.4. KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA . ....................................................................28
I.5. OBAWY ZWIĄZANE Z OBIEKTYWNĄ OCENĄ . .................................................35
. ..............................................................39
II.1. UZYSKIWANIE I UDZIELANIE INFORMACJI . ................................................40
II.1.1. Uzyskiwanie informacji . ............................................................41
II.1.2. Uzyskiwanie informacji – ćwiczenia . .......................................56
II.1.3. Udzielanie informacji . ..............................................................61
II.1.4. Udzielanie informacji – ćwiczenia . ...........................................71
II.1.5. Przykładowe wypowiedzi z komentarzem i
STEROWANE
punktacją
............76
............87
II.2. RELACJONOWANIE WYDARZEŃ . ...................................................................89
II.2.1. Czasy używane podczas relacji . ................................................92
II.2.2. Zwroty użyteczne podczas relacjonowania . ...........................101
II.2.3. Jak rozbudować opis wydarzeń . ............................................102
II.2.4. Rodzaje wydarzeń . .................................................................107
II.2.5. Relacjonowanie wydarzeń przeszłych –
samodzielnego opracowania
ćwiczenia
................114
...........117
II.2.7. Zadania do samodzielnego opracowania . ..............................127
II.3. NEGOCJOWANIE . ............................................................................................129
II.3.1. Typowe wyrażenia . .................................................................130
II.3.2. Negocjowanie – ćwiczenia . ....................................................138
II.3.3. Przykładowe wypowiedzi z komentarzem i
punktacją
..........142
II.3.4. Zadania do samodzielnego opracowania . ..............................155
punktacją
. ...................................158
III.1. WPROWADZENIE . ..........................................................................................159
III.2. ILUSTRACJA . ...................................................................................................161
III.3. OCENA ZA OPIS ILUSTRACJI . .......................................................................163
III.4. PIERWSZA ANALIZA ILUSTRACJI . ..............................................................169
III.5. ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW ILUSTRACJI . .........................................172
III.6. OPIS OSOBY . ...................................................................................................175
III.7. PIERWSZY ETAP OPISU ILUSTRACJI . .........................................................189
III.8. OPIS TŁA . ........................................................................................................195
PODSTAWIE ILUSTRACJI
CZĘŚĆ II.
ROZMOWY
II.1.6. Przykładowe zadania do
II.2.6. Przykładowe wypowiedzi z komentarzem i
CZĘŚĆ III.
ROZMOWY NA
III.8.1. Elementy tła – zdjęcia plenerowe . ........................................197
III.8.2. Przykłady opisu tła zdjęć plenerowych . ................................211
III.9. PRZYKŁADY OPISU ILUSTRACJI Z
KOMENTARZEM I OCENĄ
ODPOWIEDZIAMI, KOMENTARZEM
..................................................................................................................270
III.14. ZESTAW PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z
ILUSTRACJĄ
........................................275
CZĘŚĆ IV.
PRZYKŁADOWY EGZAMIN
USTNY Z
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
...278
.................231
III.10. NIETYPOWE ILUSTRACJE . .........................................................................246
III.12. PYTANIA DO ILUSTRACJI . ..........................................................................267
III.13. PRZYKŁADOWE PYTANIA Z
I
OCENĄ
 
MATURA USTNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO darmowy fragment – kliknij po więcej
Karolina Halczuk
str. 5
Wstęp
Z roku na rok pojawia się coraz więcej książek na temat egzaminu
maturalnego z języka angielskiego. Trzeba przyznać, że nie brakuje
wśród nich publikacji naprawdę wartościowych, które stanowią cenną
pomoc dla ucznia i nauczyciela. Po cóż zatem kolejna książka? Otóż
autorzy wydawanych do tej pory pozycji stawiają sobie za cel rzetelne
ugruntowanie wiedzy przyszłego maturzysty. Przyjmują założenie -
które dla wielu spośród Was nie jest wcale takie oczywiste - że przyszły
maturzysta ma dość czasu, by rzetelnie przygotować się do egzaminu.
Rzeczywistość często jednak wygląda zupełnie inaczej.
Spora część uczniów zaczyna poważnie traktować maturę dopiero na
miesiąc czy dwa przed egzaminem. Wierz mi, że jest to okres zbyt krótki,
by w znaczący sposób poszerzyć swoje umiejętności językowe. Jednak
podręcznik ten tym różni się od innych publikacji, że nie został napisany
z myślą o ugruntowaniu czy poszerzeniu Twojej wiedzy. Założenie, jakie
przyjęłam w trakcie jego pisania jest następujące: Masz taką wiedzę,
jaką masz i nie da się tego zmienić w krótkim okresie czasu.
Umiejętności językowe niektórych z Was są bardzo dobre, innych
średnie, a jeszcze innych wręcz opłakane. Celem tej książki jest
pokazanie Ci, w jaki sposób ową wiedzę – bez względu na to, jaka by
ona nie była – najlepiej wykorzystać w trakcie egzaminu.
Książka pisana jest zatem nie tyle z pozycji nauczyciela, co raczej
egzaminatora. Nauczyciel stara się poszerzać, pogłębiać
i ugruntowywać wiedzę swojego ucznia. Dla egzaminatora ważne jest,
jak Twoja wiedza przekłada się na realizację poszczególnych zadań
maturalnych. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że ilość punktów
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Karolina Halczuk
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin