Beverly.Hills.Chihuahua2008DvDrip-aXXo.txt

(56 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: RMVB  676x272 25.0fps 241.7 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{839}{918}T�umaczenie: MAKO|<<KinoMania SubGroup>>
{920}{991}Korekta: MrGregorio|<<KinoMania SubGroup>>
{993}{1043}<<KinoMania SubGroup>>|www.kinomania.org
{1056}{1154}CHIHUAHUA Z BEVERLY HILLS
{2832}{2874}Ju� idzie.
{3249}{3286}Dzie� dobry, Viv.
{3288}{3348}Witaj, Willow.|Cudownie ci� widzie�.
{3349}{3434}- Patrz, idzie!|- Czy to nowy Louis Vuitton?
{3435}{3493}Nic dziwnego,|�e ma j� pierwsza.
{3495}{3572}Super torebka.|Ale� ona elegancka.
{3622}{3706}Wybaczcie sp�nienie.|Musia�y�my kupi� to i owo.
{3707}{3786}Tak podr�owa� to ja rozumiem.|Ale� jestem zazdrosna.
{3787}{3824}Cudownie!
{3826}{3888}Torebki od Louis Vuitton|nigdy nie wygl�da�y lepiej.
{3889}{3973}Powiedz, �e te kamienie|na obro�y to podr�bki.
{3975}{4063}Czy� nie s� wspania�e?|Viv powiedzia�a, �e musz� je mie�.
{4096}{4165}- Prosz� wybaczy� zw�ok�.|- Armand, nic nie szkodzi.
{4167}{4227}Szczotkowanie i trwa��,|ale ma czas tylko do po�udnia.
{4229}{4312}- Jemy lunch z moj� siostrzenic�.|- B�dzie gotowa.
{4314}{4412}Wiem, kochanie. Ja te� b�d� t�skni�.|Prosz� si� ni� dobrze opiekowa�.
{4414}{4483}- �adnego wosku!|- Jasna sprawa.
{4485}{4566}Mam nadziej�, �e dostan� czerwon� kokard�.|Chc� dzi� wygl�da� sza�owo.
{4567}{4647}- Bimini ma randk� ze Scooterem.|- Ma niez�y rodow�d.
{4649}{4723}B�agam! Ten pies �ciga|zaparkowane samochody.
{4725}{4823}- Jest bardziej �wirni�ty od labradopudla.|- Daj� im g�ra tydzie�.
{4824}{4909}- M�w do �apy.|- Tak trzyma�, Bimini.
{4911}{5034}Nie�atwo jest znale�� kogo� z rodowodem.|Nie m�wi�c ju� o materiale do zakochania.
{5036}{5151}A mi wystarczy�by pies,|kt�ry ma wszystko na swoim miejscu.
{5335}{5367}Le�e�, piesku.
{5564}{5604}W porz�dku, co teraz?
{5612}{5699}- Co my�lisz o tym?|- B�agam, ma ju� na sobie Harry'ego Winstona.
{5712}{5739}Viv?
{5741}{5799}Cudowne. Wezm� dwie pary.|Powinna� zobaczy� Chloe.
{5802}{5925}B�d� potrzebowa� przynajmniej dw�ch dni|na rozmowy z kupcami.
{5926}{5980}- Znajdzie si� jaki� berecik?|- Idealnie.
{6023}{6090}A kto by tam potrzebowa� snu?|Przecie� to W�ochy.
{6094}{6124}Jaka elegancka �licznotka.
{6127}{6199}- W�a�nie to dostali�my.|- Nic z tego, ma alergi� na we�n�.
{6223}{6299}- Cudowne.|- Bajeczne!
{6319}{6386}- Viv.|- Dla mnie bomba, a dla ciebie?
{6396}{6477}Zatrzymaj j�.|Kupi� ci cokolwiek zechcesz.
{6478}{6554}W�a�nie tak!|Nie tobie, Patrick.
{6576}{6639}Witaj, Jackie O.
{6922}{7035}- Nie ma to jak zapach ziemi o poranku.|- Sam, ogr�d wygl�da bajecznie.
{7037}{7125}I podobaj� mi si�|twoje projekty wodospad�w.
{7127}{7168}- Dzi�kuj�.|- Nie ma za co.
{7170}{7243}Za wszystko.|Za szans� wykazania si�.
{7262}{7337}Dobra robota, Papi.|Bardzo symetrycznie.
{7391}{7425}{y:i}Ciao. Ciao, Papi.
{7451}{7574}Uda�o si�, Papi.|Tak!
{7575}{7649}Zr�b sobie przerw�, Papi.|Nale�y ci si�!
{7881}{7927}Witaj, pi�kno�ci.
{7962}{8006}Zas�aniasz mi s�o�ce.
{8008}{8104}{y:i}Mi corazone, �wiecisz ja�niej ni� s�o�ce.
{8117}{8182}{y:i}mo�e pobiegamy razem po ��ce
{8224}{8278}- Co to za zapach?|- Kt�ry?
{8301}{8374}Mojego spoconego cia�a|czy mi�t�wka, kt�r� wzi��em dla ciebie?
{8375}{8464}- Nie o nich m�wi�.|- W takim razie to na pewno naw�z.
{8465}{8550}Obrzydlistwo.|Ca�y nim �mierdzisz.
{8551}{8631}Oczywi�cie. W ko�cu jestem|projektantem ogrod�w.
{8720}{8756}A mo�e konika polnego?
{8775}{8845}Sam go z�apa�em.|�apy liza�.
{8847}{8924}Papi, ale� to... obrzydliwe.
{8925}{9018}Wiem, �e si� skusisz.|Zostawi� go tu na wszelki wypadek.
{9020}{9076}Wybacz, ale mamy go�ci.
{9078}{9131}Go�ci? Masz go�ci...|w porz�dku.
{9151}{9247}Wyskoczymy p�niej na drinka?|Przy gara�u jest niez�a ka�u�a.
{9249}{9291}No dobra, niewa�ne.
{9293}{9347}Ciociu Viv! Ju� jestem!
{9349}{9395}Sp�niona o godzin�, jak zwykle.
{9396}{9437}Ciociu Viv!
{9438}{9526}Jakim cudem dajesz rad� utrzyma� prac�?|No tak, nie dajesz.
{9528}{9626}Gdzie jest ciocia Viv?|Id� jej poszuka�.
{9627}{9724}- No ju�, id� jej poszuka�.|- Czy ja wygl�dam na Lessie?
{9726}{9774}Jeste� beznadziejna.
{9776}{9829}Oczywi�cie, �e rozumiem.
{9831}{9925}Tylko �e wyje�d�am promowa�|now� lini� kosmetyk�w w Europie.
{9926}{9997}Ale� sk�d!|To wspania�e wie�ci.
{9999}{10067}Tak, wspania�e. Pa.
{10118}{10219}- Wszystko w porz�dku ciociu?|- Nie wiem co mam zrobi�.
{10221}{10329}O 4:00 mam samolot,|a wszystkim da�am urlopy.
{10331}{10416}A opiekunka Chloe urodzi�a|trzy tygodnie przed terminem.
{10417}{10495}- To nie zabierasz jej ze sob�?|- Ale� sk�d.
{10497}{10618}Wzi�abym, gdybym jecha�a|na wakacje, ale jad� w interesach.
{10620}{10675}Cztery miasta w dziesi�� dni.
{10677}{10772}Jest za delikatna na takie podr�e.|No i nie cierpi Berlina.
{10774}{10827}- To mo�e schronisko?|- Schronisko?
{10830}{10874}Nie.
{10875}{10963}Nie mog�abym jej zostawi�|w obcych r�kach.
{10965}{11030}Za nic w �wiecie.
{11057}{11094}Ale przecie�|ty nie jeste� obca.
{11148}{11193}- Prosz�?|- Co?
{11237}{11341}Tu masz jej plan zaj��.|Staraj si� go trzyma�.
{11342}{11387}Chocia� mo�esz darowa�|sobie �rodowy park,
{11390}{11470}bo przyjaci�ka Chloe Stella|z�apa�a od kogo� pch�y.
{11474}{11568}Powierzam ci|sw�j najwi�kszy skarb.
{11569}{11628}Opiekuj si� ni� dobrze.
{11629}{11673}Kocham ci�, skarbie.
{11675}{11757}Mamusia kocha ci� bardzo.
{11759}{11819}Pa! Bawcie si� dobrze!
{11820}{11885}Pa!
{11923}{11957}Masz randk�?
{12083}{12131}Prosz� bardzo.|Powodzenia.
{12671}{12754}Nie martw si�, Chloe.|Viv wr�ci zanim si� obejrzysz.
{12757}{12798}Rachel chyba nie jest taka z�a.
{12801}{12852}Jeszcze nic o niej nie wiesz.
{12856}{12920}Ale� �licznie wygl�daj�|w tych ubrankach.
{12922}{12981}Nie musia�a� jej ubiera�.|Jest strasznie wybredna.
{12982}{13080}- W ko�cu to Chihuahua.|- To nie jest byle Chihuahua.
{13093}{13223}To apodyktyczna, arogancka|Chihuahua z Beverly Hills.
{13224}{13323}Nie ma �adnego celu w �yciu.|Nie potrafi utrzyma� pracy. I zawsze si� sp�nia.
{13324}{13375}Sp�ni� si� na wszystkie spotkania.
{13377}{13428}I jeszcze ten jej plan zaj��.
{13431}{13509}Masa�e shiatsu, psie urodziny,|przymiarki w sklepach.
{13511}{13572}Musz� j� przebiera�|cztery razy dziennie.
{13575}{13617}Sp�jrzcie tylko na ni�.
{13619}{13661}Jest taka...
{13663}{13711}...nieodpowiedzialna.|... rozpieszczona.
{13716}{13755}Hau.
{13759}{13821}- Musz� och�on��.|- Wskakuj, ma�a.
{13947}{13986}Cze�� pi�kna!
{14015}{14076}Kim jest ten byczek?
{14079}{14128}- Niez�y.|- Mi corazone!
{14130}{14175}To ogrodnik.
{14177}{14209}Jeste� �adniejsza...
{14230}{14277}od wschodu s�o�ca.
{14280}{14309}Mi corazone!
{14326}{14423}Jeste� �liczniejsza...|od wschodu s�o�ca!
{14426}{14503}Ale� to �enuj�ce.|Mo�e sobie p�jdzie.
{14532}{14557}Ja tylko...
{14572}{14679}Wybaczcie, �e si� oddal�, aby dzielnie obroni�|ogr�d przed tym niebezpiecznym ptaszyskiem.
{14703}{14726}Hej, ptaku!
{14748}{14814}To dopiero pies.
{14817}{14864}Panie wybacz�.|Niez�e nogi.
{14914}{14958}Ca�� mnie pobrudzi�.
{14961}{15041}Przepraszam!
{15044}{15115}Ogrodniku?
{15151}{15255}Tw�j pies by� bardzo z�y.
{15385}{15437}Czy m�g�by�...
{15463}{15511}...go od nas zabra�?
{15535}{15610}Wybacz pani,|ale me serce musi przem�wi�.
{15634}{15687}Pragn� jedynie powiedzie�,...
{15688}{15788}�e gdyby� kiedykolwiek|potrzebowa�a lizanka za uszami...
{15802}{15886}lub przegry��|jak�� tward� ko��...
{15889}{15962}lub po�o�y� si� razem w s�o�cu...
{15981}{16057}By�bym zaszczycony,|gdybym m�g� by� tym wyj�tkowym psem.
{16060}{16149}- Hau.|- Schowaj j�zyk z powrotem.
{16170}{16289}Chyba nic z tego nie b�dzie, Papi.
{16292}{16342}Masz na my�li nie teraz?
{16359}{16426}Mam na my�li... nigdy.
{16453}{16558}Rozumiem. Oczywi�cie.
{16560}{16588}M�wi� o nim.
{16659}{16708}Papi!
{16727}{16824}Obowi�zki wzywaj�!|�ycz� ci cudownego dnia.
{17031}{17076}Super, wielkie dzi�ki.
{17311}{17376}Rachel, pobudka.|O 11:00 mam paznokcie,
{17379}{17431}i musisz mi jeszcze|zrobi� gofry.
{17433}{17483}Wstawaj!
{17820}{17851}Dom cioci Viv.
{17877}{17931}Cze��, Angela.
{17990}{18016}Co?
{18043}{18083}Jeste� geniuszem.
{18086}{18162}B�d� gotowa za p� godziny!|To cze��!
{18208}{18278}Pakuj sw�j str�j k�pielowy, Chloe.|Jedziemy na wycieczk�.
{18280}{18362}Wycieczk�?|A gdzie jedziemy?
{18386}{18477}Do Meksyku!
{18919}{18975}Ale miasteczko!
{19078}{19144}- Patrz tylko.|- Surferzy!
{19154}{19183}Cze��.
{19296}{19336}Uwielbiam to miejsce.
{19360}{19434}Normalnie mog�abym tu mieszka�.|Czy� nie jest wspania�e?
{19437}{19521}Odczuwam wra�enie,|�e Four Seasons to tu nie znajdziemy.
{20029}{20078}Trzecie pi�tro, male�ka.
{20121}{20204}Nie zapominacie o czym�?
{20206}{20272}Ja tu sama chodz�.
{20390}{20466}Umieram z g�odu.|Co one tam robi�?
{20476}{20538}Zaraz, o kt�rej|mamy si� z nimi spotka�?
{20541}{20589}Ju� teraz, w tamtym klubie.
{20592}{20653}Chwila, zapomnia�em jak sie nazywa.
{20656}{20750}- Cayuca Club!|- No tak. Cayuca!
{20765}{20791}Zaraz wracam.
{20812}{20847}- Czas na kolacj�!|- Najwy�szy czas.
{20849}{20897}Powinna� zata�czy� z Bryanem.
{20899}{20944}- Taki jest plan.|- Ciacho z niego.
{20945}{21025}Lepiej �eby� mia�a|dla mnie jakie� dobre �eberka.
{21081}{21112}Prosz� bardzo.
{21144}{21186}To jaki� �art, tak?
{21188}{21260}Jestem gotowa|przeta�czy� ca�� noc!
{21262}{21348}To si� nadaje|tylko do jednego.
{21373}{21432}- Zobacz czy teraz pasuj�.|- No dalej, idziemy!
{21503}{21532}Chloe!
{21555}{21628}Niedobry pies!
{21657}{21731}Co� ty jej zrobi�a?
{21733}{21813}Nic. Ona tylko udaje.|Chod�my ju�.
{21815}{21876}- Ty g�uptasie.|- Ale� ona urocza.
{21878}{21951}- Powinni�my j� wzi�� z nami.|- Zabierzcie mnie na prawdziwe jedzenie.
{21953}{22011}Nie wezm� przecie� psa do klubu.
{22012}{22054}Poczekajcie.
{22147}{22207}Wracajcie tu.
{22258}{22307}Dopiszcie to do rachunku.
{22425}{22457}Halo?
{22459}{22508}Hola i adi�s.
{22672}{22751}Chcesz pota�czy�, Rachel?|No to zata�czmy.
{23008}{23106}Pan z ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin