żele esn.pdf

(84 KB) Pobierz
(Microsoft Word - \277ele esn.doc)
Metoda Ň elowa European Secrets – ESN
ESN Base Gel (14g) Ň ele ESN s Ģ trójfazowe, dlatego do wykonania
pazurków, potrzebne b ħ d Ģ a Ň 3 Ň ele, ten Ň el to baza (bonder), jest to Ň el
podkładowy znacznie zwi ħ kszaj Ģ cy przyczepno Ļę masy Ň elowej, jest
bardzo rzadki, wi ħ c trzeba uwa Ň a ę by nie rozla ę na skórki, jego aplikacja
na pocz Ģ tku mo Ň e stwarza ę problemy
Cena 52 zł
ESN Clear Gel (14g) – do Ļę rzadki Ň el, dobrze si ħ samopoziomuje, jego
zalet Ģ jest szybko Ļę utwardzania bo tylko 30 sekund, aplikacja jest do Ļę
łatwa, a praca na nim przyjemna, osoby pracuj Ģ ce na tych produktach a
lubi Ģ ce bardziej g ħ ste Ň ele mog Ģ wybra ę ESN Sculpting Gel (14g)
Cena 52 zł
ESN Sculpting Gel (14g) – drugi z dost ħ pnych Ň eli prze Ņ roczystych tej
marki, jest bardziej g ħ sty i okre Ļ lany jako Ň el „buduj Ģ cy”, w
przeciwie ı stwie do poprzedniego ten Ň el utwardza si ħ 3 minuty,
produkty ESN to bardzo dobra jako Ļę za rozs Ģ dn Ģ cen ħ , cz ħ sto
porównywane ze znan Ģ mark Ģ IBD, zreszt Ģ ich producent jest ten sam
Cena 52 zł
ESN White Gel (14g) – biały Ň el do frencza tej marki, g ħ sty, nie jest
mo Ň e Ļ nie Ň no biały, wygl Ģ da bardziej naturalnie, ale dla niektórych to
mo Ň e by ę zalet Ģ , czas jego utwardzania to 3 minuty
Cena 52 zł
ESN Pink Gel (14g) – buduj Ģ cy Ň el ró Ň owy tej marki, do Ļę ładnie
uwydatnia naturalny odcie ı paznokcia, jednak nie daje takiego efektu
jak jego odpowiednik z Christrio, powinno si ħ go utwardza ę 3 minuty,
za t ħ cen ħ naprawd ħ warto
Cena 52 zł
ESN Finishing Gel (14g) Ň el wyko ı czeniowy do wyrównywania i
zabezpieczania aplikacji Ň elowych, prawie całkowicie eliminuje
polerowanie i znacznie redukuje opracowania, czas utwardzania 1min,
szczerze to go nie lubi ħ , lepszy efekt daje Brush On z Christrio
Cena 52 zł
ESN Pre Nail Prep (7,4ml) – preparat odtłuszczaj Ģ cy, tak Ň e o działaniu
antybakteryjnym, stosujemy go na naturalny paznokie ę przed aplikacj Ģ
pierwszej warstwy Ň elu, nale Ň y poczeka ę a Ň wyschnie ;-)
Cena 15 zł
ESN Gel Cleanse (118ml) - preparat do przemywania masy Ň elowej,
nic doda ę nic uj Ģę ;-)
Wszystkie przedstawione tutaj produkty kupicie na stronie:
www.kosmetikon.pl
Cena 20 zł
72544691.009.png 72544691.010.png 72544691.011.png 72544691.012.png 72544691.001.png 72544691.002.png 72544691.003.png 72544691.004.png 72544691.005.png 72544691.006.png 72544691.007.png
ESN posiada równie Ň Ň ele kolorowe, jednak nie u Ň ywałam ich, wi ħ c trudno mi cokolwiek o
nich powiedzie ę , jak kto Ļ u Ň ywał i chce si ħ podzieli ę wra Ň eniami to bardzo prosz ħ J
ESN Glamorous Color Gel Kit - zestaw Ň eli kolorowych (8 Ň eli po 7g ka Ň dy) 270 zł
Aplikacja:
Aplikacja tych Ň eli jest podobna jak na filmie z t Ģ Ň nic Ģ Ň e:
1. Za nim nało Ň ymy pierwsz Ģ warstw ħ Ň elu u Ň ywamy ESN Pre Nail Prep w niewielkiej
ilo Ļ ci.
2. Jako pierwsz Ģ warstw ħ aplikujemy Ň el ESN Base Gel, jest bardzo lej Ģ cy wi ħ c trzeba
uwa Ň a ę by nie zala ę skórek, co jest cz ħ sto przyczyn Ģ zapowietrzania si ħ paznokci i
utrapieniem pocz Ģ tkuj Ģ cych stylistek ;-) Wiele osób pomija ten Ň el i u Ň ywa ESN Clear Gel
lub ESN Sculpting Gel jako Ň elu jednofazowego, jednak producent nie zaleca takiego ich
stosowania ;-)
3. Nast ħ pne kroki wygl Ģ daj Ģ tak samo jak na filmie, u Ň ywamy Ň elu ESN Clear Gel lub ESN
Sculpting Gel oraz odpowiedni Ň el na jego wyko ı czenie.
72544691.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin