Dopasowywanie pilotów zdalnego sterowania.pdf

(189 KB) Pobierz
420063738 UNPDF
www.ecutools.pl www.diagnostic.com.pl www.moto-diagnostyka.pl
DOPASOWANIE PILOTÓW ZDALNEGO STEROWANIA
Dopasowanie pilotów sterujących funkcjami zamka centralnego w samochodach
VW/AUDI.
Zbierz wszystkie piloty zdalnego sterowania jakie chcesz zaprogramować.
Jeden z kluczyków pojazdu umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON.
Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]
[Adaptacja - 10]
Wybierz kanał "01" (w niektórych modelach może to być kanał "21")
[Odczytaj]
W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić się liczba aktualnie zaprogramowanych pilotów.
W polu "Nowa wartość" wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz dopasować do sterownika
(łącznie z działającymi już pilotami).
[Test]
Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość.
[Zapisz]
Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania. Naciskaj i
przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) - po kolei w każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania -
przycisk UNLOCK (otwieranie).
Jeżeli powyższa procedura nie działa - tzn. zarówno kanał "01" jak i "21" nie są dostępne -
postępuj następująco:
Jeden z kluczyków pojazdu (stary - z zakodowanym i działającym pilotem) umieść w stacyjce i
włącz zapłon w pozycję ON (nie uruchamiaj pojazdu!). Korzystając z programu VAG-COM wykonaj
następujące czynności:
[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007")
420063738.001.png
[Idź!]
www.ecutools.pl www.diagnostic.com.pl www.moto-diagnostyka.pl
Wartość wyświetlana w polu numer 2 pozwala odczytać ile pilotów jest aktualnie dopasowanych i
jakie pozycje zajmują one w pamięci sterownika, np.: "0001" informuje o tym, że dopasowany jest
jeden pilot i zajmuje on pierwszą pozycję w pamięci sterownika.
Teraz zamknij samochód od zewnątrz ("ręcznie" - nie pilotem!) używając do tego kluczyka
zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj drzwi kierowcy).
Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK (otwieranie) w
niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w
pamięci sterownika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na
drugiej pozycji pamięci, trzykrotne - na trzeciej itd.
Przykład:
Jeżeli chcesz zaprogramować nowy pilot zdalnego sterowania, a przed rozpoczęciem procedury
dopisania pilotów w polu nr 2 w grupie "003" (lub "007") bloków pomiarowych widniała wartość
"0001", powinieneś nacisnąć przycisk UNLOCK dwa razy. Rezultatem tej czynności powinna być
wartość "0011" w polu nr 2.
Po zakończeniu ustalania pozycji programowanego w danej chwili pilota, zaczekaj 5 sekund po
czym naciśnij przycisk UNLOCK (na nowo zakodowanym pilocie).
Wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Sprawdź działanie pilota: naciśnij przycisk LOCK aby
zamknąć pojazd. Naciśnij UNLOCK - aby otworzyć.
Umieść w stacyjce pojazdu kluczyk z nowo zakodowanym pilotem. Włącz zapłon ale nie uruchamiaj
pojzadu.
[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007")
[Idź!]
Nawiązując do podanego wyżej przykładu, pole nr 2 powinno wskazywać np. wartość "0011".
Dopisując nowe nadajniki pamiętaj, że przydzielając im zajęte już miejsca w pamięci sterownika
(reprezentowane przez "1" w polu nr 2) wykasujesz tym samym - działające już - stare piloty
zdalnego sterowania.
420063738.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin