Szeptucha.pdf

(20088 KB) Pobierz
658142953 UNPDF
658142953.002.png
658142953.003.png
658142953.004.png
658142953.005.png
Pewszahsoa
Daegonczegoejnebakowao,choćdomejbyłkyypapąinemaapądu,awodęnosaze
sudn.
Skóaejbyawonaodwzodów,oczypenebaskuidobe.Nebyownejnc,cowyóżnaoby
ąpośódweukobe.Szae,dugewosy,zwyczaneubana,ponszczoneodpacydone.
Nosadugechusyibyabycakemadna,gdybychcaa.
,cobadzonepokoopobożnychsąsadów,maaczanegokoaipooaczaącychdomdze-
wachweszaadzwonk.
***
-Wakmazemożeeodwedź?–odpaa.
Ksądzużmałsęobazć,gdySzepuchadodaa:
-Jestkkaodzaówpeke.Sąpekaskanegozmna,goąca,bóu,samonośc,godu,pagne-
naisachu.Aeżadneznchneestweczne.Jeśinapawdęchceszpomagaćnnym,pzedź
pzezne.Poemzobaczysz,żeskoocepenennychestważneszeodwoego-ożadne
pekonemacęwswejmocy.Opóczednego-osanego.
-Jakego?-spyałpoboszcz.
-Wasnejbezadnościinewedzywobczucepenannych.
-Aczyopekoeżestpzemane?
Szepuchaoześmaasęszczeze.
-Wydaemisę,żenewem-powedzaa-boeszczewnmesem.Wemyko,żedopóki
będze,neopuszczęgo.Gdyzaśpzemne,oużnebędzemaoznaczena.Abowemsama
esobewymyśam.
sr5
Wodzedzczonympoocunechmuśwaość)domkuukyymwmodymaskunaobzeżach
masażyasobepewnapowoisazeącasęSzepucha.
Wzeczywsościbyakmśzupenennym,aenktegonewdza.
Jakoedynanegodzasęzucaćkąwnasąsadów,ućmnwenazaanispowadzaćkęskna
zamówene.
Daegonczegoejnebakowao,choćdomejbyłkyypapąinemaapądu,awodęnosaze
PewnegodnadoSzepuchypzyszedłksądz.Usadłnagnokupzedpogemiweschną.
-Nadczymuboewaszmójpzyaceu?-spyaaSzepucha.
-Nadobą,cóko.Dobazcebekoba,apzezaszywąwaęaszdopeka-oskawgose
ksędzawzuszyaiozbawawedźmę.
-Czywdzaeśpeko?-spyaago.
-Necóko,dobyPannaszczęśceuchonłmnepzedym.
-Wakmazemożeeodwedź?–odpaa.
658142953.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin