Reumatoidalne zapalenie stawów.pdf

(96 KB) Pobierz
22602641 UNPDF
1 Diagnostyka i leczenie remuatoidalnego zapalenia stawów.
Definicja i istota RZS
Reumatoidalne zapalenie stawów jest to przewlekly, postępujący proces zapalny, występujący
początkowo w błonie maziowej stawów, prowadzący do niszczenia tkanek stawowych, zniekształceń i
upośledzeń w czynności stawów.
Przyczyna choroby nie jest dotychczas wyjaśniona. Podnoszony jest czynnik zapalny, który mógłby
inicjować zjawiska autoimmunologiczne prowadzące do zmian w tkankach. Jako czynnik zakaźny
uważano możliwość zakażenia mykoplazmą; udziału wirusa różyczki; CMV, EBV.
Wykazano, że proces autoimmunologiczny jest związany z czynnikiem genetycznym np. Obecność
antygenów HLA i DR 4 u 80% chorych na rzs
Klasyfikacja chorób reumatycznych wg ARA z 1983r (wersja skrócona)
1. Uogólnione choroby tkanki łącznej
1. reumatiodalne zapalenia stawów
1. postać serologicznie dodatnia
2. postać serologicznie ujemna
2. Młodzieńcze zapalenie stawów
1. Początek układowy
2. Początek wielostawowy
3. początek kilkustawowoy
3. Toczeń ukladowy (toczeń układowy rumieniowaty)
4. Twardzina układowa
5. Uogulnione zapalenie powięzi
6. zapalenie wielomięśniowe
7. Zapelenie naczyń z martwicą
1. zapalenie wielotętnicze (guzkowate zapalenie tętnic)
8. Zespól Sjogrena
9. Zespoły nakładania
1. Mieszana choroba tkanki łącznej
10. Inne:
1. Polimalgia? Reumatyczna
2. Nawracające ostre zapalenie tkanki tłuszczowej (Choroba Webera-Chrisana
3. Nawracające zapalenie chrząstek
4. Rumień guzowaty
2. Zapalenia stawów z zajęciem kręgosłupa
1. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
2. Zespół Reitera
3. Łuszczycowe zapalenie stawów:
1. Z zajęciem głównie stawów międzypaliczkowych dalszych
2. Kilkustawowe
3. Wielostawowe
4. „Multilans”
5. Z zajęciem głownie stawów kręgosłupa
4. Zapalenie stawów w przebiegu zapaleń jelit
1. Postać dotycząca głównie stawów obwodowych
2. postać dotycząca głównie stawów kręgosłupa
3. Choroba zwyrodnieniowa stawów:
1. Postać pierwotna:
1. Dotycząca stawów obwodowych
1 Przygotowano: http://www.wojsk-lek.org
2. Dotycząca stawów kręgosłupa
2. Wtórna
1. Wady wrodzone lub rozwojowe w układzie ruchu.
2. Zaburzenia metaboliczne
3. Urazy
4. Inne obciążenia stawów
4. Zespoły chorobowe związane z czynnikami zakaźnymi
1. bezpośrednie zakażenie stawów
2. reaktywne zakażenie stawów
1. Bakteryjne
1. Gorączka reumatyczna
2. Podostre bakteryjne zapalenie wsierdzia
3. Zespoły po zespoleniach jelit
4. Po zakażeniach Shigella, Yersina, Campylobacter
2. Wirusowe
3. Po immunizacji
4. inne czynniki zakaźne
5. Choroby wywołane zaburzeniami metabolicznymi i hormonalnymi
1. Choroby wywołane przez kryształy
1. Dna moczanowa:
1. Wrodzona hiperurykemia
2. Nabyta hiperurykemia
2. cośtam (pirofosforan wapnia)... (na zadnym ze zdjec nie idzie się doczytać)
3. Zapalenia wywołane przez inne fosforany
2. Inne zaburzenia biochemiczne, skrobawica, hemofilia, homocystynuria?, alkaptonuria,
zaburzenia w przebiegu cukrzycy, chorób tarczycy i przytarczyc, niedobory
odpornościowe, choroby związane z czynnikami dietetycznymi,
6. Nowotwory:
1. Pierwotne:
1. Łagodne
2. Złośliwe
2. Wtórne
1. Białaczka
2. Szpiczak mnogi
3. Przerzuty różnych nowotworów złośliwych
7. Zaburznia naczyniowo – nerwowe:
1. Stawy Charcota?
2. Zespoły uciskowe (np. Zespól kanału nadgarstka)
3. Objaw Raynauda
8. Choroby kości i chrząstek
1. Osteoporoza
9. Zmiany okołostawowe:
1. Zmiany przystawowe:
1. Zapalenie kaletek
2. Zapalenie ścięgien
3. B...patie
4. Torbiele (np. Torbiel Beckera)
2. Dyskopatie
10. Zmiany w stawach w przebiegu różnych zespołów chorobowych (np. Toczeń idnukowany
lekami, sarkoidoza)
2 Przygotowano: http://www.wojsk-lek.org
METODY DIAGNOSTYCZNE W CHOROBACH REUMAYCZNYCH:
Badanie podmiotowe:
początek i przebieg choroby
wzrost temperatury ciała
obniżenie łaknienia i spadek masy ciała
bóle stawów i mięśni – lokalizacja
sztywnośc poranna stawów
obrzęk stawów – lokalizacja
Badanie przedmiotowe:
na ogół symeria zajętych stawów ( może być zajęty 1 staw i tu mogą być duże trudności
diagnostyczne)
obrzęk, wysięk, bolesność uciskowa i ruchowa
ograniczenia ruchomości
zaniki mięśniowe
guzki reumatiodalne
skóra chłodna, wilgotna, ścieńczała
rumień dłoniowy (vasculitis rheumatica)
zniekształcenie stawów
Badania laboratoryjne:
rutynowe:
morfologia krwi, OB
proteinogram osocza (↑ γ – globulin i α 2 – globulin)
białka ostrej fazy (CRP > 5mg/l)
wzrost glukoprotein (seromukoidu – norma 0,8-1,4 g/l)
Serologiczne:
czynnik reumatiodalny 1:80
przeciwciała przeciw jądrowe 1:20
przeciwciała przeciw fosfolipidom
antygeny i przeciwciała zwiazane z zakażeniami (ASO norma <200j/ml)
aktywność dopełniacza
Biochemiczne:
stężenie żelaza pozahemoglobinowego obniżone (80-120 mg)
stężenie kwasu moczowego (M 411-446; K 339-383 mmol/l)
aktywność enzymów :
CPK (50IU/l)
LDH (70 – 300 IU/l)
ALD (2,8 IU/l)
AST (6-22 IU/l)
Badanie płynu stawowego (barwa, przejżystość, lepkość, zawartość białka, odczyn Rogersa ??, liczba
komórek w 1mm 3 , odsetek granulocytów, obecność czynnika reumatiodalnego, przeciwciał przeciw
jądrowych).
3 Przygotowano: http://www.wojsk-lek.org
Typy płynu stawowego:
Badanie
Płyn normalny
Płyn niezapalny
Płyn zapalny
Płyn septyczny
Barwa
Bezbarwny, żółtawy „urazowy” żółtawy żółtozielonkawy
Żółtoszary
Przejrzystość
+
+
+/-
-
Lepkość
Duża
Duża
Zmniejszona
Różna
Białko ogólne g/l 14
43
47
56
Odczyn Roper..
Zbity strąt
Zbity strąt
Kłaczkowaty strąt zmętnienie
Liczba komórek w
1mm 3
Do 200
200-2000
2000-100000
Powyżej 100000
Odsetek granulocytów Do 25
Do 25
Powyżej 50
Powyżej 75
Badania radiologiczne:
rentgenowskie:
zdjęcie RTG przeglądowe kości i stawów
zdjęcie RTG powiększone
zdjęcie RTG warstwowe
arteriografia
sialografia
mielografia i radiokulografia
tomografia komputerowa kości i stawów zwłaszcza kręgosłupa i dużych stawów.
Scyntygrafia kości i stawów
USG stawów i jam ciała
rezonans magnetyczny układu mięśniowo – szkieletowego.
Inne metody diagnostyczne:
badanie biopsyjne: skóry, tkanki podskórnej, mięśniowej, guzków, błony maziowej stawów
artroskopia (diagnistyczna i lecznica)
elekrtomiografia (odzwierciedla czynność bioelektryczna mięśni)
Opis zmian radiologicznych występujący u chorych z RZS:
Zmiany dotyczące struktury kości:
1. Zanik kostny (osteoporoza):
1. postać uogólniona
2. postać miejscowa
Mniejsze wysycenie kości i zmniejszenie warstwy korowej.
2. Ubytki kostne (osteoliza):
1. postać ogniskowa:
- nadżerki – niszczenie powierzchniowe kości
- geody – niszczenie podkorowe kości
3. Sklerotyzacja – miejscowe zagęszczenie struktury (pogrubienie beleczek kostnych)
4. Odczyny okostnowe – wyrośla kostne (osteofity), kostnienie przyczepów i więzadeł mięśni
(syndesmofity i entezopatie)
Zmiany w strukturze kości doprowadzają do zmian w szerokości szpary stawowej, zarysu
powierzchni stawowej, zniekształcen kości, zwapnień w tkankach okołostawowych, co w
konsekwencji doprowadza do: zniekształceń stawów, przekurczów, podwichnięć, nieprawidłowego,
przymusowego podwniecia kończyny lub kręgosłupa i upośledzenia funkcji ruchowej.
4 Przygotowano: http://www.wojsk-lek.org
22602641.004.png
Schemat postępowania diagnostycznego w chorobach reumatycznych:
ETAP I
wywiad
badanie przedmiotowe
Badania laboratoryjne:
OB
Morfologia krwi
badanie moczu
ROZPOZNANIE:
↓ ↓
Pewne: Przypuszczalne:
Leczenie
ETAP II
Dalsze badania wybrane w zależności od spodziewanego rozpoznania (chemiczne,
serologiczne, bakteriologiczne, patomorfologiczne, RTG i inne)
ROZPOZNANIE
Pewne:
Nadal nie ustalone:
Leczenie dalsza obserwacja
doraźne leczenie objawowe
Okresy reumatiodalnego zapalenia stawów:
Okres
Zmiany
reumatologiczne
Zanik mięśni
Zmiany około
stawowe
Zniekszałcenia
stawów
Usztywnienie
stawów
I wstępny
osteoporoza
-
-
-
-
II zmiany
umiarkowne
Osteoporoza,
geody, zwężnieni
szpar stawowych
W sąsiedztwie
zajętych stawów
Guzki, zapalenie
ścięgnien
-
-
III zmiany ciężkie Osteoporoza,
nadżerki na
powierzchniach
stawowych
Uogóniony
Jak wyżej
Podwichniecia,
ulnaryzacja,
przeprosty
-
IV końcowy
Zrosty włókniste
lub zrosty
Jak wyżej
Jak wyżej
Jak wyżej
zrosty
Dotychczasowy podział leków reumatycznych:
Leki I lini – niesteroidowe leki przeciw zapalne (NLPZ):
kwasy karboksylowe
pochodne kwasu salicylowego, octowego, propionowego, antranidowego
kwasy enolowe
pochodne pirazolu, benzotiazyny
Leki II linii - zwykle wolno działające, modyfikujące przebieg choroby
sole złota
D – penicyloamina
hydroksychlorochinina
sulfasalazyna
metroksat (lek o działaniu immunosupresyjnym przez niektórych zaliczany do grupy II)
5 Przygotowano: http://www.wojsk-lek.org
22602641.005.png 22602641.006.png 22602641.007.png 22602641.001.png 22602641.002.png 22602641.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin