Jagodziński Wacław - Silniki Wiatrowe [meds].pdf

(101604 KB) Pobierz
4459645 UNPDF
4459645.002.png
mgr inż. Wacław Jagodziński
Silniki wiatrowe
4459645.003.png
Opiniodawca m#r inż. Mieczysław Gajewski
Redaktor naukowy mgr inż. Ste/an Stażewski
K'siqżka zawiera podstawowe wiadomości o wie-
trze i jego energii oraz elementarny wykład aero­
dynamiki w zastosowaniu do silników wiatro­
wych. Podano w niej również podstawowe zasady
działania silników wiatrowych oraz omówiono
ich konstrukcją, właściwości i zastosowanie. Sze­
rzej zostały omówione silniki wiatrowe mniejszej
mocy oraz urządzenia wiatrowo-elektryczne.
Książka przeznaczona jest dlpr wszystkich
intere­
sujących się zagadnieniem wykorzystania
energii
wiatru, szczególnie zaś dla techników
energe­
tyków.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Printed in Poland
Redaktor techniczny Bożenna
Radzikowska
Korektor techniczny M. Krumholz,
M.
Kamiński
4459645.004.png
SPIS TREŚCI
Rozdział I
Właściwości wiatru pod względem wykorzystania energetycznego
1, Właściwości powietrza
Str.
7
9
;„
2. Powstawanie wiatrów i ich rodzaje
r\~t\rrt6ń
urio+fii
Mgr inż. Wacław Jagodziński Silniki
Wiatrowe
Błędy dostrzeżone w druku
Str.
Wiersz
Jest
Powinno być
80
90
146
160
176
181
194
3 od dołu
8 od góry
6 od dołu
16.—17 od góry
15 od góry
1 od dołu
5 i 9 od góry
dwupłatowych
odpływającego
oby
przypływu
prosta
(118)
sześciopłatowym
dwułopatowych
dopływającego
obu
przepływu
prostota
(rys. 118)
sześciołopatowym
13. Współczynniki aerodynamiczne
gg
14. Doskonałość profilu
72
15. Siła nośna niektórych profilów
73
16. Opór indukcyjny
74
17. Moment żyroskopowy
78
Rozdział III
Teoria silników wiatrowych
4459645.005.png
Str.
a. Teoria silnika wiatrowego
89 ;
b. Zależności między charakterystycznymi wielkościami wiatru
"^ i silnik:ów wiatrowych 98
c. Wpływ doskonałości profilu łopatek na moc silnika wiatrowego IO 5
d. Niektóre przypadki szczególne . . . ./ 112
3. Wyróżnik szybkobieżności 115
4. Straty energii, występujące w silnikach wiatrowych , . . . 118
a. Straty wskutek tarcia powietrza o śmigło
121
b. Straty indukcyjne
122
c. Straty ruchu śrubowego powietrza
123
d. Straty w środkowej części koła wiatrowego
123
e. Straty na dopływie i odpływie powietrza
124
Rozdziai IV
Nastawianie silników wiatrowych pod wiatr oraz regulacja ich
Protów i mocy
1. Urządz:enia do nastawiania silników wiatrowych pod wiatr . . 125 j
a. Urządzenia z tylnym sterem 126 |
b. Urządzenia z nastawczymi silnikami wiatrowymi . . . . 136 J
c. Urządzenia z kołami wiatrowymi za wieżą 138 f
d. Urządzenia z silnikiem elektrycznym 138 f
2. Regulacja szybkości obrotowej i mocy silników wiatrowych . 140
a. Regulacja przez zmianę powierzchni czynnych skrzydeł . . 141
b. Regulacja przez zmianę położenia koła wiatrowego względem
I
kierunku wiatru
144 f
c. Regulacja przez przekręcanie łopat śmigła względem ich osi
153 f
d. Regulacja hamowaniem aerodynamicznym
......
IQQ
e. Regulacja obciążeniem użytecznym
17j
Rozdział V"
Typy silników wiatrowych
1. Klasyfikacja silników wiatrowych
174
2. Silniki wiatrowe o poprzecznej do kierunku wiatru osi obrotu
. 176
a. Silniki bębnowe
176
b. Silniki karuzelowe
.177
c. Silniki rotorowe
184
3. Silniki wiatrowe o równoległej do kierunku wiatru osi obrotu
187
a. Wiatraki -
187
b. Silniki wiatrowe wielołopatkowe (turbiny wiatrowe) \
. . 199 j
c. Silniki śmigłowe (szybkobieżne)
206 y 5
d. Zespoły wiatrowo-elektryczne
217
4. Porównanie aerodynamicznych charakterystyk silników wia­
trowych
"
252 i
4459645.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin