Wytwarzanie energii elektrycznej - Dr. inż. Adam Penczek.pdf

(1573 KB) Pobierz
Wytwarzanie energii elektrycznej
Wytwarzanie energii
elektrycznej
elektrycznej
Dr inż. Adam Penczek
Wytwarzanie energii
Dlaczego energia elektryczna ?
• łatwość przemiany w inne formy energii,
• żliwość płynnej regulacji parametrów w zakresie
od mikro do makro,
• łatwość przesyłania (błyskawicznego) na duże odległości,
co umożliwia wykorzystanie odległych od miejsc,
zapotrzebowania zasobów surowców energetycznych;
ponoszenie małych strat w porównaniu,
z innymi postaciami energii w trakcie ich przesyłania.
Źródła energii
Nieodnawialne (elektrownie
konwencjonalne)
Odnawialne
(niekonwencjonalne)
•węgiel
•energia słoneczna
• ropa naftowa
• energia wiatrów
•gaz
• energia fal i pływów
morskich
• paliwa jądrowe
• energia geotermalna
• energia rzek
• energia biomasy
• energia odpadów
Udział poszczególnych surowców energetycznych w 2002r (na świecie)
28315244.002.png 28315244.003.png
Gospodarka energią elektryczną
Pobór energii elektryczne jest zmienny w czasie:
W ciągu doby można wyróżnić pewne charakterystyczne
okresy zapotrzebowania na energię:
¾ w godz. nocnych - (w przedziale od godziny 23
do około7) występuje tzw. dolina obciążenie, a moc
pobierana z systemu jest najmniejsza;
¾ w godzinach pracy większości zakładów przemysłowych
następuje obciążenie szczytową;
¾ w godz. wieczornych , gdy część zakładów przemysłowych
nie pracuje, a nie włączone jest jeszcze oświetlenie
występuje spadek zapotrzebowania na energię elektryczną;
Problem energetyki – magazynowanie energii elektrycznej
28315244.004.png
System elektroenergetyczny
Wytwarzanie energii elektrycznej
Przesył energii elektrycznej
– linie wysokiego napięcia
Dystrybucja energii do odbiorców
28315244.005.png 28315244.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin