Globalna kontrola rządów i korporacji nad żywnością i zdrowiem.pdf

(120 KB) Pobierz
Globalna kontrola rządów i korporacji nad żywnością i zdrowiem
Globalna kontrola rządów i korporacji nad żywnością i
zdrowiem
Opublikowano: 29.08.2009 | Kategoria: Zdrowie
Wyobraź sobie świat, w
którym uprawa
warzyw, owoców i ziół
w przydomowym
ogródku bez
specjalnego zezwolenia
jest nielegalna. Czasy,
w których witaminy i
minerały możesz kupić
tylko w aptece, na
receptę, w dawkach
bezwartościowych dla
jakiejkolwiek terapii.
Wyobraź sobie że
zielarze, lekarze
stosujący naturalne
metody leczenia
(terapie witaminowe,
homeopatię, medycynę
chińską i tybetańską)
chcąc leczyć muszą
ukrywać się przed policją. Żywność „ekologiczna” zawiera dodatki chemiczne, może być
napromieniowana, a Ty nie jesteś o tym informowany. Pozostała żywność może zawierać
wysokie dawki pozostałości ponad 3700 pestycydów, kilkaset dodatków chemicznych, także
tych podejrzewanych o działanie rakotwórcze.
Żywność modyfikowana genetycznie, niezależnie od wyników badań, uznana została za
bezpieczną i dostępna jest w każdym sklepie, a w najbliższej przyszłości zniesiona będzie
informacja o zawartości GMO na opakowaniach. Wykorzystywanie ziaren zebranych z pól do
ponownych zasiewów, jest przestępstwem. Coraz więcej ziaren nie daje plonów, ziarna te
nazywane są ziarnami terminatorami. Największe firmy biotechnologiczne mają patent na
poszczególne gatunki roślin i zwierząt. Chcąc je hodować musisz wnosić opłaty patentowe, w
przeciwnym razie jesteś przestępcą. Każda roślina lub zwierze hodowlane i każdy produkt
może zostać uznany za produkt medyczny i podlegać ostremu reżimowi farmaceutycznemu.
Produkt taki może zostać usunięty ze sprzedaży do czasu przejścia rygorystycznych,
niezwykle kosztownych testów klinicznych, stosowanych dzisiaj dla leków syntetycznych.
To nie jest scenariusz ponurego filmu science-fiction. Nie jest to też koszmarny sen. Tak
może wyglądać sytuacja w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej i na Świecie za kilka lat,
jeśli wprowadzone zostaną wytyczne Komisji Kodeksu Żywnościowego (Codex
Alimentarius). Część z tych zmian już została wprowadzona w różnych krajach na Świecie i
znalazła swoje odzwierciedlenie w prawie Unii Europejskiej i prawie poszczególnych krajów.
Nie wierzysz??? To czytaj dalej…
156215811.001.png
CODEX ALIMENTARIUS - WYPACZONE INTENCJE
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) powołała Komisję Kodeksu Żywieniowego (na
Świecie znany jako Codex Alimentarius) w 1963 roku poprzez Organizacje Narodow
Zjednoczonych do spraw Wyzywienia i Rolnictwa (FAO) i Światową Organizację Zdrowia
(WHO). Celem utworzenia Codexu było promowanie bezpieczeństwa żywności dla
konsumentów i dobrych praktyk w handlu żywnością.
Codex Alimentarius jest międzyrządowym ciałem ze 170 krajami członkowskimi. Komisja
koordynuje prace prowadzone przez międzynarodowe organizacje rządowe i pozarządowe
(INGO), dotyczące dotyczących standardów i wytycznych żywieniowych. Większość
organizacji pozarządowych biorących udział w posiedzeniach Codexu reprezentuje interesy
korporacji międzynarodowych. Organizacje te nie posiadają prawa głosu, ale mogą uzyskać
uzyskać prawo obserwatora.
Codex stał się najważniejszym ciałem ustanawiającym międzynarodowe standardy dla handlu
żywnością.
Około 300 wytycznych i standardów Codexu jest używanych w krajach członkowskich jako
podstawa do stanowienia prawa regionalnego i krajowego, oraz przez Światową Organizację
Handlu (WTO) jako podstawa do rozstrzygania międzynarodowych sporów handlowych.
Codex przebył długą drogę od swych pierwotnie ustalonych celów, koncentrujących się
wokół ochrony konsumentów poprzez zapewnienie że żywność będzie wolna od
zanieczyszczeń takich jak pozostałości pestycydów. Obecnie daje oficjalne pozwolenie na
wprowadzenie do handlu wszystkiego, od pestycydów, poprzez dodatki chemiczne,
organizmy modyfikowane genetycznie, po substancje zawierające metale ciężkie. Dzieje się
to pod wpływem działania lobby przemysłu biotechnologicznego (GMO), farmaceutycznego i
medycznego (ograniczenie konkurencji ze strony coraz bardziej popularnych i skutecznych
terapii naturalnych), chemicznego (pestycydy i dodatki chemiczne) i spożywczego (obniżenie
standardów żywności zwykłej i ekologicznej , napromieniowanie, dodatki chemiczne). Lobby
te wspierane przez rządy budują wpływają na prawo które ma zapewnić im kontrolę rynku
żywności i zdrowia w następnych dekadach. Podczas gdy rząd USA wspiera GMO, Komisja
Europejska wprowadza do Codexu restrykcyjne zapisy Dyrektyw ograniczające dostępność
minerałów, witamin, ziół oraz zmianę sposobu traktowania różnych produktów
żywnościowych na produkty medyczne. Targi dobijane na linii UE - USA prowadzą do
wprowadzania kolejnych zapisów wspierających przemysł i pozbawiających konsumentów
obecnych praw i swobody wyboru. Brzmi skomplikowanie??? To przeczytaj kilka
przykładów…
CO NIE JEST DOZWOLONE JEST ZABRONIONE
Obecnie handel żywnością, (w tym ziołami i substancjami odżywczymi takimi jak witaminy i
minerały, aminokwasy itp.) podlega generalnemu prawu. To co nie jest zabronione jest
dozwolone. I tak na przykład zabroniona jest uprawa maku czy marihuany.
Odmienna jest sytuacja na rynku sztucznych substancji jakimi są leki. Tu obowiązuje prawo:
co nie jest dozwolone jest zabronione, znane także jako kodeks napoleoński.
Zapisy Codexu i powiązanych z nim Dyrektyw Unii Europejskiej zmieniają tą sytuację w
żwyności. Całe kategorie żywności (w tym właśnie substancje odżywcze i zioła) będą
traktowane jak produkty farmaceutyczne. Obowiązywać będzie lista pozytywna (substancji
dozwolonych). Wszystko co znajdzie się poza tą listą będzie zabronione. Na listę pozytywną
w UE zostały dopuszczone niektóre formy minerałów i witamin, oraz część ziół. Pozostałe są
tymczasowo dopuszczone do stosowania, natomiast od 1 stycznia 2010 roku staną się
nielegalne. Podobna sytuacja miała miejsce w USA i Kanadzie. Tam mimo protestów
mieszkańców policja wraz ze służbami farmaceutycznymi robiła naloty na apteki i sklepy
konfiskując preparaty (np. witaminowe) i nakładając kary.
Na liście pozytywnej nie znalazło się np. żelazo…
BEZWARTOŚCIOWE DOPUSZCZALNE DAWKI WITAMIN I MINERAŁÓW
Dla dopuszczonych form witamin i minerałów określono wstępnie górne dozwolone dawki
(GDD) możliwe do stosowania w suplementach diety. Nie mająca podstaw naukowych
metoda określania dawek, powoduje, że dawki te zostały ustalone na skandalicznie niskim
poziomie. Dla przykładu: w 200 g steku z polędwicy zjadasz około 7,2 mg cynku, ponad 3
razy więcej niż maksymalny poziom cynku wyznaczony dla suplementów diety, jedna duża
marchewka (70g) zawiera zwykle 7,2 mg beta-karotenu, tj. 3,6 raza więcej niż GDD beta-
karotenu dla suplementów diety, jeden orzech brazylijski (5g) zawiera przeciętnie 96 mcg
selenu, ponad 3 razy więcej niż GDD selenu dla suplementów diety. Ustalenie GDD na takich
poziomach skutecznie wyeliminuje z rynku coraz popularniejsze preparaty odżywcze, a tym
samym zlikwiduje problematyczną konkurencję dla patentowanych leków, przeznaczonych
do leczenia chorób powstających m.in. w wyniku coraz powszechniejszego niedoboru
witamin i minerałów w diecie.
KONIEC ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I PRZYDOMOWYCH UPRAW
Wielkie amerykańskie koncerny biotechnologiczne zapewniły sobie przychylność kolejnych
administracji w celu uznania GMO za bezpieczne i promowania ich na rynkach światowych.
Amerykańska Federalna agencja ds. żywności i leków (FDA) uznała GMO za tożsame z
naturalnymi odpowiednikami bez przeprowadzenia badań na ludziach i zwierzętach.
Ewentualne próby zgłaszania sprzeciwu wobec takiego podejścia, poparte analizą efektów
ubocznych stosowania GMO, podejmowane przez pracowników FDA były tłumione przez
przełożonych i naciski z góry, gdyż stanowiły zagrożenie dla kariery i interesu narodowego
USA. Wielu urzędników FDA dopuszczających GMO na rynek wcześniej lub później
pracowało dla producentów dopuszczanych odmian roślin. Obecnie na świecie dostępnych
jest dziesiątki a może setki badań wykazujących, że GMO wywołują wiele katastrofalnych
skutków dla ekosystemów i konsumentów - w tym mogą być przyczyną bezpłodności, o czym
świadczą ostatnie badania zlecone przez austriacki rząd.
Niezależnie od tego amerykanie nadal promują GMO jako sposób na rozwiązanie problemów
żywnościowych świata i uzależniają kolejne regiony i kraje od dostawców patentowanych
produktów GMO, w tym nie dającego plonów ziarna typu terminator.
Obecnie w Kongresie USA znajduje się propozycja Ustawy, wnoszącej obowiązkowe
stosowanie przemysłowych metod uprawy roślin „wykorzystania pestycydów, nawozów
sztucznych, itp.” które w przypadku uchwalenia oznaczać będzie koniec rolnictwa
ekologicznego i tradycyjnego oraz przydomowej uprawy. Już nie długo może się okazać że
hodując w Stanach Zjednoczonych marchewkę w ogrodzie, nie stosując odpowiednich
procedur i pestycydów oraz nie mając pozwoleń jesteś pospolitym przestępcą.
NATURALNE NIELEGALNE?! NIGDY!!!
Musisz sobie drogi czytelniku odpowiedzieć czy chcesz żyć w takim świecie. Być może
trudno Ci w to wszystko uwierzyć. Kojarzysz Unię Europejską z dobrym wujkiem dającym
pieniądze na drogi, mosty i inicjatywy społeczne. Ale Unia ma też twarz ogromnych grup
interesów i związanych z nimi urzędników, którzy Twoim kosztem chcą przejąć kontrolę nad
rynkiem żywności i zdrowia. Zapytasz dlaczego się o tym nie mówi w prasie i w polityce.
Prawo unijne i międzynarodowe nie jest wdzięcznym tematem dla mediów goniących za
codzienną sensacją, lub kontrolowanych przez kapitał zaangażowany w branże wpływające na
jego powstanie. Nie jest także łatwym tematem dla polityków bardziej zaangażowanych w
budowę swojego wizerunku niż w merytoryczną dyskusję, oraz dla niemałej grupy
korzystającej z wprowadzenia podobnych regulacji.
Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania sprawdź fakty: krótki opis już obowiązujących
unijnych dyrektyw, historię i informacje o Codexie, informacje o zagrożeniach jakie niesie.
Więcej informacji znajdziesz w internecie na stronach polskich: www.naturalnenielegalne.pl i
www.stopcodex.pl i angielskojęzycznych: www.anhcampaign.org .
Co możesz zrobić ? Wbrew pozorom bardzo dużo. W tej chwili zbierane są w całej Unii
Europejskiej głosy pod petycjami w sprawie referendów, które w przyszłości uniemożliwią
podobne praktyki Komisji Europejskiej i ograniczą wpływ globalnych korporacji. Referenda,
dotyczą zarówno zagrożonych obszarów wolności wyboru: Referendum w sprawie
naturalnych środków leczniczych, jak i zmiany sposobu rozstrzygania spraw w UE: Europa
Tworzona przez Ludzi Dla Ludzi. Możesz też włączyć się aktywnie w Kampanię Naturalne
Nielegalne!? Nigdy!!! Informując znajomych, drukując i wieszając plakat w miejscu
publicznym, informując (euro)posłów, Premiera i Prezydenta o swoich obawach.
Wszystkie te działania możesz podjąć samodzielnie lub korzystając z informacji, wskazówek
i materiałów zamieszczonych na ww. stronach.
Zmiany jaki obecnie chce wprowadzić Komisja Europejska są wyjątkowo perfidne i
nieetyczne. Niosą bardzo poważne skutki dla zdrowia i kształtu Europy w następnych
dziesięcioleciach. Jest jednak nadzieja, że skala próby narzucenia interesów korporacji
mieszkańcom Europy i bezczelny sposób w jaki się to dokonuje wywoła wystarczająco silną
reakcję by wprowadzić przełomowe zmiany w sposobie rządzenia Europą. Zaangażować jej
mieszkańców w tworzenie Europy dla Ludzi.
Opracował: K.O.
Powyższy tekst prosimy swobodnie kopiować i rozysłać do znajomych, gazet i czasopism….
Zgłoś jeśli naruszono regulamin