Aktywne słuchanie.pdf

(115 KB) Pobierz
(Aktywne s³uchanie)
Aktywne słuchanie
Na czym polega aktywne słuchanie?
1. Koncentrowanie się na treści i formie przekazu (werbalnego i
niewerbalnego, gesty) np. utrzymywanie kontaktu wzrokowego, dopasowywanie
pozycji ciała i gestów, dopasowywanie szybkości mówienia.
Przykład: Jeśli jest to osoba niska, lekko się do niej nachylamy aby nie miała
wrażenia że mamy nad nią przewagę. Jeśli nie zrobilibyśmy tego a chcielibyśmy
utrzymywać z ta osoba kontakt wzrokowy wówczas okaże się, że ma ona wciąż
zadarta głowę i może zacząć ją boleć kark.
2. Podążanie za tokiem mówienia naszego rozmówcy poprzez zadawanie
pytań sprawdzających i precyzujących.
3. Potakiwanie- uhm, aha, tak?, ojej…
4. Współbrzmienie emocjonalne - wzmacnianie wypowiedzi rozmówcy i
akcentowanie ich najważniejszych fragmentów.
Przykład: Sama Pani powiedziała, że to bardzo ważne, aby szybko reagować w
przypadku tego typu oznak.
5. Parafrazowanie - powielanie w innej formie treści wypowiedzi naszego
rozmówcy; zmienianie czyichś myśl, rozwijanie, skracanie wypowiadanych treść.
Przykład: Powiedziała Pani, że to bardzo silny ból, a zatem mogę przypuszczać, że
jest bardzo uciążliwy i nie pozwala Pani normalnie pracować w ciągu dnia.
262236406.001.png 262236406.002.png
Jakie korzyści daje aktywne słuchanie?
1. Pozwala uzyskać pewność, że dobrze zrozumieliśmy naszego rozmówcę. Daje
rozmówcy możliwość sprecyzowania jego myśli, tak by zostały dobrze zrozumiane.
2. Daje rozmówcy poczucie, że jest ważny, a to, co powiedział jest dla nas ciekawe.
3. Ułatwia dostęp do większej ilości informacji, a przez to pozwala lepiej i głębiej
zrozumieć drugą osobę.
4. Pozwala na utrzymywanie dobrych dalszych relacji z rozmówcą.
262236406.003.png 262236406.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin