Catalina Rivas - Tajemnica Mszy Świętej.pdf

(844 KB) Pobierz
Catalina Rivas
Cata l lina Rivas
1
SPIS TREŚCI
„MOTTO” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
MSZAŚWIĘTA– CUD EUCHARYSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
AKT POKUTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
PREFACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
KONSEKRACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
OJCZE NASZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ZNAK POKOJU U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
B Ł ŁOGOS Ł ŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
POZOSTANIE W TOWARZYSTWIE JEZUSA PO MSZYŚWIĘTEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
DO CZYTELNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
2
CHWA Ł ŁA NA WYSOKOŚCI BOGU U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
LITURGIA S Ł ŁOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
PRZYGOTOWANIE DARÓW OFIARNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
KOMUNIA ŚWIĘTA KAP Ł ŁANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
KOMUNIA ŚWIĘTA WIERNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
DZIĘKCZYNIENIE PO MSZYŚWIĘTEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
„MOTTO”
<< „ Boże, który obdarzyłeś nas królewskim kapłaństwem , spraw, prosimy, abyśmy - jak
Święty Józef, który na to zasłużył, by dotykać rękoma i nosić z szacunkiem w swych
ramionach Jednorodzonego Syna Twojego, zrodzonego z Najświętszej Dziewicy Maryi - tak i
my byśmy mieli łaskę służyć przy Twoich ołtarzach w czystości serca i niewinności
postępowania, abyśmy dzisiaj godnie przyjęli przenajświętsze Ciało i Krew Twojego Syna i
zasłużyli na wieczną nagrodę w przyszłym świecie”. ........Piękna modlitwa. Odmawiam ją
codziennie przed Mszą Święta i na pewno czyni to wielu kapłanów na świecie...> >
4 czerwca 1997
(Słowa z Homilii Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu)
"Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie
łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie."
(J 6,35)
"Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie
spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie
mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym."
(J 6,53-54)
"Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym
napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa,
będzie żył przeze Mnie."
(J 6,55-57)
"Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki."
(J 6,58)
3
 
ŚWIADECTWO O MSZ Y ŚWIĘTEJ CATALINY RIVAS
MSZA ŚWIĘTA – CUD EUCHARYSTI
W pięknej katechezie Pan i Dziewica Maryja pouczali nas najpierw jak odmawiać
Różaniec; żeby modlić się sercem, rozmyślać i cieszyć się z momentów spotkania z Bogiem i
Matką Bożą. Pouczali nas także, jak odbyć dobrą spowiedź, co się dokonuje w czasie Mszy
Świętej i jak nią wielkodusznie żyć, o czym traktuje ten dokument.
Jest to świadectwo, które muszę i chcę dać całemu światu dla większej chwały Bożej i dla
zbawienia tych, którzy chcą otworzyć serca Panu. Także po to, by wiele osób
konsekrowanych Bogu na nowo roznieciło w sobie ogień miłości do Chrystusa; niektórzy z
nich mają ręce posiadające władzę, by uobecniać Go w tym świecie, tak by stał się naszym
pokarmem. Dla innych, aby przełamali “praktykę rutyny” w przyjmowaniu Go i na nowo
ożywili w sobie zadziwienie nad codziennym spotkaniem z Miłością. I dla moich świeckich
braci i sióstr na całym świecie, aby żyli wielkodusznie tym największym Cudem: celebracją
Eucharystii.
4
 
Była to wigilia uroczystości Zwiastowania i członkowie naszej grupy przystąpili do
Sakramentu Pojednania. Niektóre panie z grupy modlitewnej nie mogły tego uczynić, więc
przełożyły Sakrament na następny dzień przed Mszą Świętą.
Kiedy przyszłam do Kościoła przed Mszą Świętą następnego dnia, trochę późno, Arcybiskup
i kapłani już wychodzili z zakrystii. Dziewica Maryja powiedziała swoim słodkim kobiecym
głosem, który działa na duszę:
“Dzisiaj jest dzień nauki dla ciebie i chcę, abyś zwróciła szczególną uwagę na to,
czego będziesz świadkiem. Wszystkim, czego dziś doświadczysz, masz podzielić się z
całą ludzkością.” Byłam głęboko wzruszona, nie rozumiejąc dlaczego, ale starałam się być
bardzo uważna.
Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłam uwagę, był chór pięknych głosów, który śpiewał jakby z
oddali. Na chwilę muzyka przybliżała się, a następnie oddalała jak odgłos wiatru.
AKT POKUTY
Arcybiskup rozpoczął Mszę Św., i gdy doszedł do Aktu Pokuty, Najświętsza Dziewica
powiedziała:
“Z głębi serca proś Pana o przebaczenie swoich win, które Go obraziły. W ten sposób
będziesz mogła godnie brać udział w tym przywileju , jakim jest Msza Święta”
Przez ułamek sekundy pomyślałam: “Na pewno jestem w stanie łaski Bożej; wczoraj
wieczorem poszłam do spowiedzi. Matka Boża odpowiedziała: “ Czy sądzisz, że od
wczorajszego wieczoru nie obraziłaś Boga? Pozwól mi przypomnieć ci o kilku
rzeczach. Kiedy wyszłaś z domu idąc tutaj, dziewczyna, która ci pomaga podeszła do
ciebie i poprosiła o coś, a ty, ponieważ byłaś spóźniona, nie odpowiedziałaś jej zbyt
miło. To był brak miłości z twojej strony, a ty mówisz, że nie obraziłaś Boga...?”
“W drodze tutaj, autobus wjechał na dróżkę, którą szłaś i omal cię nie potrącił.
Odniosłaś się do tego biednego człowieka w sposób nieodpowiedni, zamiast modlić
się i przygotowywać do Mszy. Zabrakło ci miłości i straciłaś pokój i cierpliwość. I
mówisz, że nie zraniłaś Boga?
“Przychodzisz w ostatniej minucie, gdy procesja celebransów już wychodzi, by
celebrować Mszę Świętą i zamierzasz uczestniczyć bez uprzedniego przygotowania...”
Odpowiedziałam: “ Dobrze, moja Matko, nie mów już nic więcej. Nie musisz mi przypominać
więcej, bo umrę ze smutku i wstydu.”
“Dlaczego wy wszyscy musicie przychodzić w ostatnim momencie? Powinniście
przychodzić wcześniej, aby móc się pomodlić i prosić Pana, aby zesłał Swojego Ducha
Świętego, który może udzielić wam pokoju i oczyścić z ducha świata, waszych
kłopotów, problemów i rozproszeń, aby uzdolnić was do przeżywania tego tak
świętego momentu. Jednakże, przychodzicie prawie w momencie, gdy celebracja się
już zaczyna i uczestniczycie jak w zwykłym wydarzeniu bez żadnego duchowego
przygotowania. Dlaczego? To jest największy z Cudów. Przychodzicie przeżywać
moment, gdy Najwyższy Bóg udziela swojego największego daru i nie potraficie go
docenić.”
5
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin