Arkusz COPE(1).pdf

(32 KB) Pobierz
Layout 1
Charles Carver, Michael cheier i Jagdish eitraub
COPE
Adatacja: ygfryd Juczyński, Nia Ogińska-Bulik
................................................................. pe M K wiek ............ data badania ....................
Ludzie rżnie reaguj, gdy natrafiaj w swoim życiu na trudne czy stresujce zdarzenia. e stresem można sobie
radzi w rżny sposb. Kwestionariusz ma ustali, jak zazwyczaj zachowujesz si, gdy doświadczasz tego typu
zdarze. Jest zrozumiae, że rżne zdarzenia wywouj rżne reakcje, lecz coTy zazwyczaj robisz, gdy przeżywasz
bardzo nieprzyjemne zdarzenie?
Należy stara si odpowiada na każde pytanie niezależnie, to znaczy tak odpowiada, aby odpowiedź na jedno
pytanie nie wpywaa na inne odpowiedzi. Należy odpowiedzie na wszystkie pytania. Nie ma tu odpowiedzi ani
prawdziwych, ani faszywych,dlatego należy wybra te najbardziej waściwe dla siebie, a nie to, co wedug Ciebie
inni ludzie powiedzieliby czy zrobili.
Do pustej kratki należy wpisa waściw dla siebie cyfr, zgodnie z podanym poniżej znaczeniem:
1 prawie nigdy tak nie postępuję
3 często tak postępuję
2 rzadko tak postępuję
4 prawie zawsze tak postępuję
dy jestem w bardzo trudnej sytuacji, to zazwyczaj
1. Poprzez tego typu doświadczenia rozwijam siebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. ajmuj si prac lub innymi czynnościami, żeby o tym nie myśle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Jestem zaniepokojony i ujawniam swoje emocje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Szukam porady u innych, co należy robi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Moje wysiki koncentruj si na tym, aby coś z t sytuacj zrobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Mwi do siebie „to nieprawda” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Pokadam zaufanie w Bogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Śmiej si z tej sytuacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Przyznaj si przed sob, że sobie nie poradz i przestaj prbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Staram si powstrzyma przed pochopnym dziaaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Rozmawiam z kimś o tym, co czuj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Pij alkohol lub zażywam inne środki, żeby poczu si lepiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Przyzwyczajam si do myśli, że tak si stao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Rozmawiam z innymi, aby dowiedzie si wicej o danej sytuacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Unikam myśli i czynności, ktre by mnie rozpraszay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Śni na jawie o czymś innym niż to, co si stao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Jestem zaniepokojony/a i zdaj sobie z tego spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Licz na pomoc Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Sporzdzam plan dziaania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Żartuj na ten temat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.Akceptuj fakt, że tak si stao i że nie można tego zmieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Powstrzymuj si od robienia czegokolwiek, dopki sytuacja na to pozwala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ydanie polskie: copyright 2009 by „Pracownia Testw Psychologicznych” sp. z o.o., ul. Dzielna 5, 00-162 arszawa
207652493.001.png
dy jestem w bardzo trudnej sytuacji, to zazwyczaj
1 prawie nigdy tak nie postępuję
3 często tak postępuję
2 rzadko tak postępuję
4 prawie zawsze tak postępuję
23. Staram si uzyska wsparcie emocjonalne od przyjaci lub krewnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Po prostu rezygnuj z prb osignicia celu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Podejmuj dodatkowe dziaania, aby rozwiza problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Prbuj oderwa si na chwil od rzeczywistości, pijc alkohol czy zażywajc inne środki . . . . . . . . . .
27. Nie chc uwierzy, że tak si stao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. Okazuj swoje uczucia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Staram si zobaczy to w innym, bardziej pozytywnym świetle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Rozmawiam z osob, ktra mogaby w konkretny sposb pomc mi w rozwizaniu problemu . . . . . . . .
31. Śpi wicej niż zazwyczaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32. Staram si wypracowa strategi czy plan określajcy, co należy robi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33. Koncentruj si na rozwizaniu problemu i gdy trzeba odkadam na bok inne zadania . . . . . . . . . . .
34. Staram si uzyska otuch i zrozumienie od innych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. Pij alkohol lub zażywam inne środki, żeby mniej o tym myśle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Stroj sobie z tego żarty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37. Rezygnuj z wysikw osignicia tego, co chc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. Szukam dobrych stron w tym, co si zdarzyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39. astanawiam si nad tym, jak najlepiej poradzi sobie z problemem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40. Udaj, że nic si nie stao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41. Upewniam si, czy nie pogorsz sytuacji przedwczesnym dziaaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42. Bardzo staram si, aby inne rzeczy nie przeszkadzay mi w rozwizaniu problemu . . . . . . . . . . . . . . . .
43. Id do kina albo ogldam telewizj, żeby mniej o tym myśle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.Akceptuj fakt, że to si już stao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45. Pytam ludzi, ktrzy maj doświadczenia podobne do moich, co oni wtedy zrobili . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46. Odczuwam silne przykre emocje i wiem, że bardzo to po mnie wida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47. Podejmuj dziaania majce na celu ominicie problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48. Staram si znaleź ukojenie w religii czy w swojej wierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49. muszam si do odczekania na waściwy moment, żeby coś zrobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50. Traktuj t sytuacj jak zabaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. Ograniczam wysiek wkadany w rozwizanie problemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52. Rozmawiam z kimś o swoich uczuciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53. Pij alkohol lub zażywam inne środki, co pomaga mi przez to przejś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54. Ucz si z tym ży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55. Odkadam na bok inne zajcia, aby skoncentrowa si na tym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56. Poważnie zastanawiam si nad tym, jakie kroki należy podj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57. achowuj si tak, jak gdyby nic si nie stao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58. Krok po kroku robi to, co musi by zrobione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59. Ucz si czegoś z tych doświadcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60. Modl si lub medytuj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zgłoś jeśli naruszono regulamin