bajtek_1985_03_redux.pdf

(6787 KB) Pobierz
Z MIKROKOMPUTEREM NA TY
NR 3 Cena 60 zł
LISTOPAD — 85
Szanuj
swój komputer
Dźwięk
w MERITUM
Coś dla piratów
Micro–PROLOG
i LOGO cd.
Magnetofon
dla Commodore
Sabre Wulf
Flowchart
Kluby
komputerowe
Olimpiada
informatyczna
956523228.272.png 956523228.283.png 956523228.294.png 956523228.305.png 956523228.001.png 956523228.012.png 956523228.023.png 956523228.034.png 956523228.045.png 956523228.056.png 956523228.067.png 956523228.078.png 956523228.089.png 956523228.100.png 956523228.111.png 956523228.122.png 956523228.133.png 956523228.144.png 956523228.155.png 956523228.166.png 956523228.177.png 956523228.188.png 956523228.199.png 956523228.210.png 956523228.221.png 956523228.232.png 956523228.241.png 956523228.245.png 956523228.246.png 956523228.247.png 956523228.248.png 956523228.249.png 956523228.250.png 956523228.251.png 956523228.252.png 956523228.253.png 956523228.254.png 956523228.255.png 956523228.256.png 956523228.257.png 956523228.258.png 956523228.259.png 956523228.260.png 956523228.261.png 956523228.262.png 956523228.263.png 956523228.264.png 956523228.265.png 956523228.266.png 956523228.267.png 956523228.268.png 956523228.269.png 956523228.270.png 956523228.271.png 956523228.273.png 956523228.274.png 956523228.275.png 956523228.276.png 956523228.277.png 956523228.278.png 956523228.279.png 956523228.280.png 956523228.281.png 956523228.282.png 956523228.284.png 956523228.285.png 956523228.286.png 956523228.287.png 956523228.288.png 956523228.289.png 956523228.290.png 956523228.291.png 956523228.292.png 956523228.293.png 956523228.295.png 956523228.296.png 956523228.297.png 956523228.298.png 956523228.299.png 956523228.300.png 956523228.301.png 956523228.302.png 956523228.303.png 956523228.304.png 956523228.306.png 956523228.307.png 956523228.308.png 956523228.309.png 956523228.310.png 956523228.311.png 956523228.312.png 956523228.313.png 956523228.314.png 956523228.315.png 956523228.002.png 956523228.003.png 956523228.004.png 956523228.005.png 956523228.006.png 956523228.007.png 956523228.008.png 956523228.009.png 956523228.010.png 956523228.011.png 956523228.013.png 956523228.014.png 956523228.015.png 956523228.016.png 956523228.017.png 956523228.018.png 956523228.019.png 956523228.020.png 956523228.021.png 956523228.022.png 956523228.024.png 956523228.025.png 956523228.026.png 956523228.027.png 956523228.028.png 956523228.029.png 956523228.030.png 956523228.031.png 956523228.032.png 956523228.033.png 956523228.035.png 956523228.036.png 956523228.037.png 956523228.038.png 956523228.039.png 956523228.040.png 956523228.041.png 956523228.042.png 956523228.043.png 956523228.044.png 956523228.046.png 956523228.047.png 956523228.048.png 956523228.049.png 956523228.050.png 956523228.051.png 956523228.052.png 956523228.053.png 956523228.054.png 956523228.055.png 956523228.057.png 956523228.058.png 956523228.059.png 956523228.060.png 956523228.061.png 956523228.062.png 956523228.063.png 956523228.064.png 956523228.065.png 956523228.066.png 956523228.068.png 956523228.069.png 956523228.070.png 956523228.071.png 956523228.072.png 956523228.073.png 956523228.074.png 956523228.075.png 956523228.076.png 956523228.077.png 956523228.079.png 956523228.080.png 956523228.081.png 956523228.082.png 956523228.083.png 956523228.084.png 956523228.085.png 956523228.086.png 956523228.087.png 956523228.088.png 956523228.090.png 956523228.091.png 956523228.092.png 956523228.093.png 956523228.094.png 956523228.095.png 956523228.096.png 956523228.097.png 956523228.098.png 956523228.099.png 956523228.101.png 956523228.102.png 956523228.103.png 956523228.104.png 956523228.105.png 956523228.106.png 956523228.107.png 956523228.108.png 956523228.109.png 956523228.110.png 956523228.112.png 956523228.113.png 956523228.114.png 956523228.115.png 956523228.116.png 956523228.117.png 956523228.118.png 956523228.119.png 956523228.120.png 956523228.121.png 956523228.123.png 956523228.124.png 956523228.125.png 956523228.126.png 956523228.127.png 956523228.128.png 956523228.129.png 956523228.130.png 956523228.131.png 956523228.132.png 956523228.134.png 956523228.135.png 956523228.136.png 956523228.137.png 956523228.138.png 956523228.139.png 956523228.140.png 956523228.141.png 956523228.142.png 956523228.143.png 956523228.145.png 956523228.146.png 956523228.147.png 956523228.148.png 956523228.149.png 956523228.150.png 956523228.151.png 956523228.152.png 956523228.153.png 956523228.154.png 956523228.156.png 956523228.157.png 956523228.158.png 956523228.159.png 956523228.160.png 956523228.161.png 956523228.162.png 956523228.163.png 956523228.164.png 956523228.165.png 956523228.167.png 956523228.168.png 956523228.169.png 956523228.170.png 956523228.171.png 956523228.172.png 956523228.173.png 956523228.174.png 956523228.175.png 956523228.176.png 956523228.178.png 956523228.179.png 956523228.180.png 956523228.181.png 956523228.182.png 956523228.183.png 956523228.184.png 956523228.185.png 956523228.186.png 956523228.187.png 956523228.189.png 956523228.190.png 956523228.191.png 956523228.192.png 956523228.193.png 956523228.194.png 956523228.195.png 956523228.196.png 956523228.197.png 956523228.198.png 956523228.200.png 956523228.201.png 956523228.202.png 956523228.203.png 956523228.204.png 956523228.205.png 956523228.206.png 956523228.207.png 956523228.208.png 956523228.209.png 956523228.211.png 956523228.212.png 956523228.213.png 956523228.214.png 956523228.215.png 956523228.216.png 956523228.217.png 956523228.218.png 956523228.219.png 956523228.220.png 956523228.222.png 956523228.223.png 956523228.224.png 956523228.225.png 956523228.226.png 956523228.227.png 956523228.228.png 956523228.229.png 956523228.230.png 956523228.231.png 956523228.233.png 956523228.234.png 956523228.235.png 956523228.236.png 956523228.237.png 956523228.238.png 956523228.239.png
 
SŁOWA I FAKTY
raz – i to też przy szczególnie korzystnym zbiegu
okoliczności. Możemy jednak zacząć realizować
przemyślaną, na miarę możliwości –bo ambicje
mamy póki co większe – koncepcję komputeryzacji
gospodarki i edukacji informatycznej społeczeństwa.
Są na to szanse — pokładamy je m.in. w prężnie roz-
wijającym swą działalność Urzędzie ds. Postępu Na-
ukowo–Technicznego i Wdrożeń. To od niego zależy
w dużym stopniu czy wczorajsze dyskusje przerodzą
się w dzisiejsze decyzje i jutrzejsze fakty. Pokolenie
wychowane na BAJTKU zacznie już wkrótce rozli-
czać z owych faktów tych, którzy wychowali się na
„Świerszczyku”. I to zapewne bez taryfy ulgowej...
Na koniec coś z własnego poletka. Miło mi otóż
poinformować czytelników, że BAJTEK zaczyna
robić (puk! puk! nie zapeszyć!) furorę międzynaro-
dową. Okazuje się, po raz kolejny, że informacja
nie zna granic. Sadząc po listach, jakie dostaliśmy
z NRD, Czechosłowacji i Bułgarii, wiadomość o pod-
jęciu wydawania BAJTKA i pierwsze egzemplarze
naszego miesięcznika szybko tam dotarły. Trudno
byłoby udawać, że się z tego nie cieszymy. Sam po-
kazałem niedawno kilka egzemplarzy pierwszych
numerów BAJTKA kolegom w Moskwie. Nie mogłem
im zrobić lepszego prezentu!
Czyżbyśmy więc – zapytam nieskromnie – traili
z BAJTKIEM w „dziesiątkę”?
WALDEMAR SIWIŃSKI
Coraz głośniej znowu w Polsce o komputerach.
Nie tylko w prasie. Oto tematem wykładu inaugura-
cyjnego w szacownym Uniwersytecie Warszawskim
była, uwaga: rewolucja mikroelektroniki. Nieczęsto
można było dotychczas w Audytorium Maximum
usłyszeć takie słowa jak te, które wypowiedział prof.
Jacek Baranowski „Człowiek XXI wieku, nie umiejący
posługiwać się komputerem, będzie się prawdopo-
dobnie czuł jak analfabeta w wieku XX. Zastana-
wiający jest entuzjazm młodego pokolenia, z jakim
chłonie ono wiedzę o programowaniu, i jak chętnie
bawi się czy pracuje z komputerem. Tak jakby jakieś
podświadome przeczucie podpowiadało tym mło-
dym ludziom, że wiedza ta będzie im w najbliższym
czasie najbardziej potrzebna”.
Brawo, profesorze! Tak to właśnie zespół BAJTKA
i nasi czytelnicy widzą. I, proszę nam wierzyć, na-
prawdę nie ma w tym niczego zastanawiającego!
To, że coraz więcej mówi się o komputerach, musi
cieszyć choć, oczywiście, cieszylibyśmy się jeszcze
bardziej, gdybyśmy wreszcie mogli pisać również
o tym, co się w tej dziedzinie dzieje. Krzemowej Do-
liny nie stworzymy, gdyż mogła ona powstać tylko
BAJTEK
— dodatek specjalny »Sztandaru Młodych« i »Odrodzenia«. Wydawca: Kra-
jowe Wydawnictwo Czasopism RSW »Prasa—Ksiązka—Ruch« ul. Nowa-
kowskiego 14, 00—666 Warszawa, tel. 257294. Dodatek specjalny »Odrodze-
nia« i »Sztandaru Młodych«. Cena 60 zł.
Bajtek redux nr 3/85/02/2011 | http://www.try2emu.net.pl/
2
956523228.240.png
 
SZANUJ
SWÓJ KOMPUTER!
Duże komputery, zwłaszcza starszych typów,
wymagały klimatyzacji, stałej temperatury oto-
czenia, specjalnej ochrony przed niepożądanymi
wibracjami itp. Procesor w naszym Spectrum jest
układem scalonym o wymiarach ok. 15 x 40 mm,
może pracować w temperaturze od 0 do 70°C
i drgania nie są dla niego aż tak zabójcze, ale...
właśnie: komputer jest cierpliwy, zniesie bardzo
wiele, jest wszak projektowany z uwzględnie-
niem zasady, którą Anglosasi z właściwym sobie
poczuciem humoru nazwali "foolproof", czyli
"idiotoodporność", ale wszystkiego nie zniesie
i będzie protestował. Jest on jednak maszyną nie-
zdolną do spontanicznego działania i jego protest
może przybrać tylko jedną formę: potraktowany
zbyt brutalnie zepsuje się.
wilgotności to 20—40 proc, co w praktyce oznacza pokój
z lekko uchylonym oknem lub w inny sposób zapewnio-
ną wentylacją, a w zimie — z prostym nawilżaczem na
kaloryferze lub piecu. Wymagania komputera co do wil-
gotności i temperatury są zresztą bardzo podobne do na-
szych: tam gdzie człowieka drażni wilgoć lub zbyt suche
powietrze (choć w tym wypadku trudniej skojarzyć sobie
objawy złego samopoczucia z przyczyną) — tam i maszy-
na będzie cierpiała.
Komputer nie lubi kurzu, choć nie zawiera przecież
żadnych części mechanicznych, które mogłyby się za-
trzeć, a w klawiaturze zestyki z folii są dobrze chronione
przed zabrudzeniem. Jeśli jednak kurzu zgromadzi się
zbyt dużo, to po zawilgoceniu może nastąpić zwarcie
ścieżek układu scalonego. Grozi to zniszczeniem ele-
mentów, których koszt jest porównywalny z ceną nowe-
go urządzenia.
Podsumujmy: komputer będzie świetnie się czuł
i wiernie nam służył, jeśli nie wystawimy go na słońce
lub deszcz, nie będziemy nosić na plażę lub zakurzone
podwórze, a po pracy włożymy do pudełka lub przykryje-
my czymkolwiek, co uchroni go przed pyłem. Nie wolno
natomiast przykrywać go podczas pracy ani też ustawiać
na miękkim podłożu, które utrudni dostęp powietrza do
otworów wentylacyjnych, umieszczonych na spodzie
obudowy — ZX Spectrum jest szczególnie wrażliwy na
nadmierny wzrost temperatury w wyniku pogorszenia
się chłodzenia podczas pracy.
Przegrzanie komputera powoduje zakłócenia w pra-
cy procesora, który z początku zaczyna robić rozmaite
dziwne rzeczy, czego efekty widać na ekranie TV. Podob-
ne efekty powoduje przegrzanie się ULA, układu odpo-
wiedzialnego za współpracę komputera z urządzeniami
zewnętrznymi. Jest to wysoce specjalizowany układ
scalony, zaprojektowany i produkowany wyłącznie dla
irmy Sinclair. Jest więc bardzo drogi, zwłaszcza że ir-
ma Sinclair przez długi czas utrudniała jego zakup bez
komputera, chroniąc się w ten sposób przed próbami ko-
piowania Spectrum. Obecnie ULA kosztuje ok. 20 dol.,
a na "Perskim Jarmarku" w Warszawie — powyżej 20 tys.
zł. Niebezpieczeństwo nadmiernego wzrostu temperatu-
ry występuje zwłaszcza w wersji 48kB. Wada ta została
w znacznym stopniu wyeliminowana w Spectrum Plus,
Znamy pogardę, z jaką powszechnie traktuje się
wszelkiego rodzaju instrukcje obsługi sprzętu elektro-
nicznego, zwłaszcza jeśli są one sporządzone w językach
obcych, nie zawsze znanych użytkownikowi. Zebraliśmy
więc tu podstawowe informacje, które pozwolą Wam
uniknąć płacenia zbyt wysokiej ceny za doświadczenia
zbierane metodą prób i błędów, popełnianych często już
przy pierwszym włączeniu urządzenia.
Zacznijmy od norm. Komputery projektowane są
z myślą o pracy w pomieszczeniach zamkniętych w tem-
peraturze od 10 do ok. 40 st. C przy względnej wilgotności
powietrza nie przekraczającej 80 proc. — zupełnie suche
powietrze też nie jest najlepsze, gdyż sprzyja gromadze-
niu się elektryczności statycznej, która zakłóca pracę ma-
szyny, a ewentualny przeskok iskry może spowodować
nawet jej całkowite zniszczenie. Przepływ bardzo suche-
go gorącego powietrza związany z intensywnym grza-
niem się pewnych elementów (ULA, stabilizator w zasila-
czu, gumowych elementów klawiatury, zwłaszcza folii,
z której zrobione są zestyki, a także źle wpływa na
obudowy układów scalonych, których korozja (zmiany
struktury polimerów), choć bardzo powolna, po kilkuna-
stoletnim używaniu sprzętu stanie się istotnym czynni-
kiem wpływającym na jego trwałość. Optymalny zakres
3
956523228.242.png
Dla czytelników obeznanych nieco z elektroniką po-
dajemy, że napięcie dostarczane przez sprawny zasilacz
bez obciążenia wynosi od 13.5 do 14.5 V, a pod obciąże-
niem spada do ok. 12— 13 V. Tętnienia sieci na wyjściu
nie powinny być większe niż 2 V. Niektórzy użytkow-
nicy próbują eksploatować Spectrum przy pomocy za-
silaczy
O napięciu obniżonym do 11—12 V — bez obciąże-
nia i 1—10 V — pod obciążeniem. Rozwiązanie takie po-
ważnie zmniejsza straty energii w stabilizatorze, a więc
i grzanie się całego komputera, obniża jednak pewność
jego pracy: spadek napięcia zasilającego poniżej ok. 7 V
powoduje już błędy w pracy procesora i pamięci, a także
zwiększa ich podatność na trwałe uszkodzenia.
Drugim, a zarazem najważniejszym blokiem zasi-
lacza jest jego część znajdująca się wewnątrz obudo-
wy komputera, zmontowana na wspólnej z nim płytce.
Dostarcza ona stabilizowanych napięć potrzebnych do
zasilania pamięci RAM 16K. Niestety jest to także słaby
element naszego Spectrum. Przetwornica wytwarzają-
ca napięcie 12 V pracuje na krawędzi swych możliwości
i zdecydowana większość awarii komputera rozpoczy-
na się od uszkodzenia tego właśnie elementu. Piszemy
rozpoczyna się, gdyż prawie nigdy na tym się nie koń-
czy: związany z przepaleniem się impuls przetwornicy
powoduje zwykle uszkodzenie ULA, kilku kości pamię-
ci RAM, zdarzają się też uszkodzenia ROM i mikropro-
cesora.
Niestety, do spowodowania tego rodzaju uszkodze-
nia wystarcza bardzo niewiele: jakiekolwiek przypad-
kowe zwarcie szyn komputera, np. w wyniku dotknię-
cia metalowym przedmiotem (długopisem, monetą,
spinaczem itp.) do niczym nie osłoniętej szyny złącza
krawędziowego. wyprowadzonego z tyłu komputera.
Z drugiej strony otworu tego podczas pracy komputera
nie należy zasłaniać, gdyż w ten sposób ograniczamy
obieg powietrza chłodzącego. Najlepszą ochroną była-
by cienka nakładka chroniąca złącze, a nie utrudniająca
przepływu powietrza, trudno jednak coś takiego wyko-
nać w warunkach amatorskich.
Przyczyną awarii przetwornicy może być też nie-
dokładne włożenie wtyczki sieciowej do gniazda, a na-
wet impuls zakłócający powstały w wyniku włączenia
do sieci źle odkłóconego urządzenia dużej mocy, np.
pralki lub grzejnika. Bardzo groźne dla Spectrum są też
chwilowe zaniki napięcia sieciowego powodujące tzw.
przepięcia. Nawet zwykłe krótkotrwałe i szybko nastę-
pujące po sobie spadki napięcia o ponad 10 proc. mogą
wyczerpać cierpliwość maszyny (wcześniej pisaliśmy
o próbach trwałego zasilania niższym napięciem, a nie
o nagłych jego zmianach).
Jak uchronić nasz komputer przed uszkodzeniami
tego typu? Bardzo pomocny jest tu stabilizator napię-
cia sieci, podobny do stosowanego w odbiornikach TV.
Zapewnia on dostatecznie stabilne napięcie i eliminuje
poważną część zakłóceń sieciowych.
w wyniku dużo korzystniejszego ukształtowania obudo-
wy i rozmieszczenia otworów chłodzących.
Ważnym — choć z reguły niedocenianym — elemen-
tem składowym komputera jest zasilacz. W Spectrum
składa się on z dwóch zasadniczych bloków funkcjo-
nalnych: transformatora sieciowego zamkniętego w od-
dzielnej obudowie wraz z prostownikiem i iltrem tęt-
nień oraz stabilizatora i powielacza wewnątrz obudowy
komputera.
Wbrew pozorom pudełko z transformatorem jest
istotnym elementem całego urządzenia. Od jakości jego
elementów i dostarczanego przez nie napięcia zależy
poprawna praca całego urządzenia. Szczególnie ważna
jest iltracja tętnień i zakłóceń występujących w sieci.
Zdarzają się niestety fabryczne usterki polegające np.
na... braku kondensatora iltru tętnień. Przyłączenie
takiego zasilacza do komputera musi spowodować jego
uszkodzenie.
4
956523228.243.png
Pamiętajmy też, że wspaniałe pomysły w postaci wy-
łączników instalowanych na kablu między komputerem
a zasilaczem przynoszą z reguły więcej strat niż pożyt-
ku, nie zapewniają bowiem na ogół odpowiedniej jako-
ści styku i mogą powodować iskrzenie. Czym natomiast
kończy się zwykle iskrzenie, już wiemy.
Wilgoć nie jest wprawdzie aż tak niebezpieczna jak
niestabilność sieci, ale może ona spowodować zakłó-
cenia uniemożliwiające (co najmniej chwilowo) pracę
komputera, a występując ciągle może wywołać wadliwą
pracę klawiatury, aż do trwałego zniszczenia niektórych
zestyków.
Klawiatura ZX Spectrum nie jest niestety najlepszej
jakości, wiele do życzenia pozostawia m.in. jej trwałość.
Jeżeli często bawimy się grami zręcznościowymi (typu
ARCADE), lepiej wydać nieco pieniędzy i kupić mani-
pulator (joystick) oraz interface. Na dłuższą metę jest
to bardziej opłacalne niż naprawa lub wymiana klawia-
tury.
Jeśli wykorzystujemy nasz komputer do pracy, lepiej
kupić dodatkową klawiaturę skonstruowaną z zestyków
kontakironowych, oferowanych przez kilka irm produ-
kujących dodatkowe wyposażenie do komputerów, lub
po prostu kupić — co jest o wiele tańsze — nową obudo-
wę i przerobić nasz komputer na Spectrum Plus, które-
go klawiatura jest już dużo lepsza, choć w niej z kolei
częściej zdarzają się zwarcia, związane z wielowarstwo-
wością folii i bardziej skomplikowanym przebiegiem
ścieżek.
— wszystkie manipulacje, takie jak przyłączanie
i wyłączanie dodatkowych urządzeń peryferyj-
nych, wykonujemy przy wyłączonym komputerze,
zwłaszcza jeśli wykorzystujemy w tym celu złącze
krawędziowe.
— przed przyłączeniem czegokolwiek do złącza
upewniamy się, czy nasz wtyk wyposażony jest
w plastykową wstawkę wskazującą (tzw. slot)
a więc wycięcie w płytce komputera między 4 a 5
parą styków. W wycięciu tym czasami pozostają
resztki ułamanej w wyniku wyszar–pywania wty-
ku wstawki i wówczas łatwo o niemiłą w skutkach
pomyłkę. Wtyk z wypadniętą wstawką aż zachęca
do błędu, który kończy się zwykle wymianą pro-
cesora i np. pamięci ROM. Szczególnie podatne na
tego rodzaju uszkodzenia są wtyki drukarek Seiko-
scha GP–50.
— z wszelkich połączeń eliminujemy natychmiast
po zauważeniu niepewne styki, nieizolo–wane lub
niekontaktujące kable itd.
— zasilacz najpierw włączamy do sieci a później do
komputera
— unikamy przegrzewania komputera
— z miejsca pracy usuwamy wszystkie przedmioty
metalowe, które mogą dostać się do środka przez
szczelinę złącza krawędziowego
— jeśli w miejscu naszego zamieszkania zdarzają się
częste wyłączenia prądu lub napięcie sieci jest nie-
stabilne, kupujemy stabilizator.
Na zakończenie powtórzmy kilka podstawowych za-
sad pracy z komputerem, zapewniających urządzeniu,
a w konsekwencji i nam, dobre samopoczucie:
Życzę przyjemnej pracy i zabawy bez żadnych
awarii.
GRZEGORZ GRZYBOWSKI
5
956523228.244.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin